نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: مصاحبه

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]گفتگویی با هنرمند صاحبدل، استاد «یعقوب قمری شریف آبادی»

اشاره:

با نظر به تماس‌های متعدد دانشجویان و بعضی اساتید، در طی شماره‌های قبل، مبنی بر آشنایی بیشتر با زندگی و آثار نویسنده کتاب «انسان کامل، مرآت خفیه» (که در شماره‌های پیشین از بعضی مطالب ایشان بهره جسته‌ایم) بر آن شدیم تا از نزدیک و از زبان خود استاد، با زندگی و آثار علمی، هنری ایشان آشنا شویم.ادامه مطلب ...


گفتگویی با هنرمند صاحبدل، استاد «یعقوب قمری شریف آبادی»

جناب استاد! در بین تابلوهایی که روبروی ماست، سه تابلو توجه ما را به خود جلب کرده، لطفا بفرمایید سیرت این سه وجود مبارک و نورانی را چگونه به عرصه صورت آوردید؟

سه تابلویی را که در پیش روست با الهام از «ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین» به ترتیب بیان می‌نمایم:ادامه مطلب ...