نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: ه

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (ه) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

هابيليان

262. مُلک و ملکوت همانند بوم نقاشي است كه نقش‌آفرينشان قابيليان و هابيليان مي‌باشند.

 

 

هاديان

1123. خداوند هادياني دارد كه از ديد چشم‌ها غايب‌اند. براي رؤيت آنان چشم‌هايي لازم است كه با اشك شوق تطهير شده باشد.

 

 

* هادیان اصحاب یمین و الباب

- مقربین‌ الهی‌ در بهشت‌، هادیان‌ اصحاب‌ یمین‌اند و اصحاب‌ یمین‌ به‌ عنوان‌ ابرار در دوزخ‌، هادیان‌ الباب‌ می‌باشند.

 

 

هاديان الهي

1024. هادیان الهي كساني‌اند كه خبر از آینده می‌دهند؛ نه از گذشته.

1030.هادیان الهی با گفتار و کردار خویش هدایت می‌کنند؛ نه با گفتار و کردار گذشتگان.

 

 

* هادیان صراط در آتش

 

- برگزیدگان‌ امتهای‌ پیامبران‌ سه‌ گروه‌اند: یا اصحاب‌ شمال‌اند یا اصحاب‌ یمین‌اند و یا مقربین‌اند. هادیان‌ صراط‌ مستقیم‌ در آتش‌، اصحاب‌ یمین‌اند که‌ به‌ عنوان‌ ابرار، نجات‌بخش‌ الباب‌ از اصحاب‌ آتش‌ می‌باشند.

 

 

هاديان صراط مستقيم

630. فرشتگان منور و ارواح مطهر به صورت‌هاي ابرار و مقربان، هاديان صراط مستقيم و صراط حميد مي‌باشند.

* - به‌ درستی ‌که‌ هادیان‌ صراط‌ مستقیم‌، همانا فرشتگان‌ ابرارند که‌ از چهار صراط‌ عالم‌ ملک‌: جمادی‌، نباتی‌، حیوانی‌ و انسانی‌ عبور کرده‌اند. تکیه‌ کنندگان‌ بر بال‌ فرشتگان‌ ابرار، نجات‌ یافتگان‌ عالم‌ ملک‌ می‌ باشند.

 

هارون(ع)

970. موسي(ع) در برابر قومش هارون(ع) را سرافكنده كرد. محمد(ص) در مقابل قومش علي(ع) را سرافراز نمود.

 

 

هبوط

84. انسان، فرشته مقربی است که از ملکوت آسمان به زمین مُلک هبوط کرده. چنانچه بر پا قرار گیرد، سرافراز و اگر بر سر افتد، سرافکنده می‌گردد.

131. آدمیان به واسطه دوری از نور عقل و نزدیکی به شعله نفس، از آسمان ملائکه و روح به زمین جن و انس هبوط می‌کنند.

156. انسان‌ها در مقابل اولياي الهي همانند سنگ‌های پراکنده منظومه شمسی می‌باشند که در اثر گردش زمین به دور خورشید، قلیلی از آن‌ها به عنوان شهاب‌سنگ به زمین سبزينه بهشتي براي كمال هبوط می‌کنند.

329. تخطی ابلیس به جهت آدم(ع) و تخطی آدم(ع) به موجب ابلیس باعث گردید که آن‌ها پس از هبوط از بهشت، در کشاکش یکدیگر به صعود و سقوط برسند.

 

 

هدايت

61. گفتار اولیای الهی موجب هدایت و جمال آنان موجب محبت می‌باشد.

175. ربّ هر کس، معبود آن کس می‌باشد و در هنگام مرگ، روح خود را به خانه‌ای هدایت می‌نماید که از طریق ربّش بنا نموده است.

315. فرموده: «تنزّل الملائکة و الرّوح»، نفرموده: «تنزّل الجن و الانس». دو گروه را برای هدایت دو گروه نازل کرده: گروه نور را برای هدایت گروه آتش، و گروه روح را برای هدایت گروه گِل.

1030. هادیان الهی با گفتار و کردار خویش هدایت می‌کنند؛ نه با گفتار و کردار گذشتگان.

1238. بهترین نصیحت برای هدایت، سخن عشق است.

 

 

هدايت آدميان

616. مهدي(ع) همچون خورشيدي است كه با انوارش اولياي خود را همانند كواكب درخشنده در ظلمت زمين براي هدايت آدميان منور مي‌گرداند. 

 

 

*هدایت ابرار

- آدمیان‌ توسط‌ شیاطین‌ جن‌ و انس‌ به‌ دور از هدایت‌ ملائکه‌ و روح‌، همچون‌ شب‌ ظلمانی‌ در غفلت‌ به‌ سر می‌برند، مگر آنان‌ که‌ از غفلت‌سرای‌ دوزخ‌ جن‌ و انس‌، با هدایت ‌فرشتگان‌ ابرار رهایی‌ یافته‌ و در محرم‌سرای‌ بهشت‌ مقربین‌ روزی‌ می‌خورند.

 

 

هدايت جن و انس

252. نزول روح و ملائکه برای هدایت جن و انس، بسان رؤیایی است در مقابل بیداری.

 

 

هدايت كننده

1106. ابرار رحماني‌، هدايت‌كننده به سوي مقربان رحيمي‌اند.

 

 

هدايتگر

445. غني و فقير همچون جسم و روح، دو عضو يك پيكرند كه توسط نفس و عقل هدايتگر يكديگرند.

1227. زبان عقل از جانب مغز و زبان عشق از ناحیه قلب، هدایتگر جن و انس است.

 

 

هدايتگر بندگان

477. خداوند در باطن به صورت جميل، و در ظاهر به صورت جمال هدايتگر بندگانش مي‌باشد.

 

 

هدفمند

13. همان‌گونه که قهرمانان هدفمندند و به واسطه اهداف قهرمانی‌شان تمام فراز و نشیب‌ها را متحمل می‌شوند، مؤمنان هم هدفمندند و به واسطه اهداف ایمانی‌شان تمام فراز و نشیب‌ها را متحمل می‌شوند.

 

 

هديه گرانبها

76. عشق، هدیه گرانبهایی است که خداوند رحمان به عنوان عیدی به مخلَصان درگاهش عنایت کرده.

 

 

هستي

210. عالم هستی اگر به شکل ذره‌ای درآید و آن ذره به قدری کوچک شود که به تصور بیاید، باز هم هستی است.

284. محال است که هستی به نیستی، و نیستی به هستی تبدیل شود. هستی درياي بي‌انتهايي است که امواجش نور و ظلمت می‌باشد.

462. هستي در مقابل حق، همچون سراب در برابر آب مي‌باشد.

787. خداوند كمال و جمالش در هستي به صورت خاك و آب تجلي كرد.

847. هستي، بحر بيكراني است كه هر لحظه‌اش صبح ازل و شام ابد مي‌باشد.

1192. همان‌گونه که هستی ظاهر و باطنی دارد، قرآن هم ظاهر و باطنی دارد. راهنمای ظاهر، محکمات و راهنمای باطن، متشابهات قرآن می‌باشد.

*- عالم‌ هستی‌ به‌ منزله‌ تابلوی‌ زیبایی‌ است‌ که‌ نقش‌آفرین‌ آن‌، خود را در انسان ‌نمودار ساخت‌ و انسان‌ در این‌ تابلوی‌ هستی‌، نقش‌آفرین‌ جمله‌ موجودات‌ گردید و در رأس‌ آنها، آشکارا مسجود ملائک‌ گشت‌.

 

 

هفت طبقه آسمان

860. صراط از هفت طبقه زمين به هفت طبقه آسمان مي‌باشد؛ از جايگاه آتشي به آسمان خاكي، از زمين خاكي به آسمان نباتي، از زمين نباتي به آسمان حيواني، از زمين حيواني به آسمان انساني،‌ از زمين انساني به آسمان ملكوتي، از زمين ملكوتي به آسمان جبروتي،‌ و از زمين جبروتي به آسمان لاهوتي. هر طبقه نسبت به طبقه بالاتر از خود، زمين،‌ و نسبت به طبقه پايين‌تر از خود، آسمان محسوب مي‌شود.

 

هفت طبقه آسمان و زمين

862. هفت طبقه آسمان و زمين،‌ صراط راهيان جمال است؛ مكان آتشي براي آسمان خاكي،‌ زمين خاكي براي آسمان نباتي، ‌زمين نباتي براي آسمان حيواني، زمين حيواني براي آسمان انساني، زمين انساني براي آسمان ملكوتي، ‌زمين ملكوتي براي آسمان جبروتي، زمين جبروتي براي آسمان لاهوتي كه فيوضات رحماني و رحيمي است.

 

 

هفت طبقه زمين

860. صراط از هفت طبقه زمين به هفت طبقه آسمان مي‌باشد؛ از جايگاه آتشي به آسمان خاكي، از زمين خاكي به آسمان نباتي، از زمين نباتي به آسمان حيواني، از زمين حيواني به آسمان انساني،‌ از زمين انساني به آسمان ملكوتي، از زمين ملكوتي به آسمان جبروتي،‌ و از زمين جبروتي به آسمان لاهوتي. هر طبقه نسبت به طبقه بالاتر از خود، زمين،‌ و نسبت به طبقه پايين‌تر از خود، آسمان محسوب مي‌شود.

 

 

همدرد دوست

354. من جاهلم يا عاقلم یا عاشقم؟ هر چه هستم، همدرد دوست هستم.

 

 

همرنگ

735. اگر بي‌رنگ در مقابل رنگ قرار گيرد، يا بايد همرنگ باشد يا كمرنگ.

 

 

همسر

574. فرق بين عشق مجازي به همسر خود و عشق الهي به وليّ خود، آن است كه عشق مجازي به فرزند، و عشق الهي به معرفت منتهي مي‌گردد.

824. غيرت مؤمن نسبت به همسرش، همانند غيرت ماه است نسبت به زهره.

 

 

هنر

378. هیچ هنری بالاتر از عشق نیست و هیچ عشقي بالا‌تر از پرستش نمی‌باشد.

761. هنرمندان واقعي كساني مي‌باشند كه هنرشان را در پرتو عشق محقق مي‌گردانند.

 

 

هنر الله

935. نقش‌آفريني تا عالم سومْ هنر الله، تا عالم ششم هنر رحمان، تا بي‌نهايت هنر رحيم مي‌باشد.

 

 

هنر رب

693. هنر ربّ، تصويرگري ابرار است همچون وجه مقربان رحيمي.

 

 

هنر رحمان

935. نقش‌آفريني تا عالم سومْ هنر الله، تا عالم ششم هنر رحمان، تا بي‌نهايت هنر رحيم مي‌باشد.

 

 

هنر رحيم

935. نقش‌آفريني تا عالم سومْ هنر الله، تا عالم ششم هنر رحمان، تا بي‌نهايت هنر رحيم مي‌باشد.

 

 

هنرستان انس و جن

135. دنیا هنرستان انس و جن است. از هنرستان انس و جن به هنرکده روح و ملائکه راه یابید که آثار هنری روح و ملائک، مه‌رویان مقرّب و آثار هنری انس و جن ، زشت‌رویان مکدّر می‌باشد.

 

 

هنرستان دنيا

140. دنیا و آخرت به منزله هنرستان و نمایشگاهی می‌باشد که نقش‌آفرین هنرستان دنیا مردمان‌اند. برای خلق هنری خود، از جمالی همچون عیسی‌ها(ع) و مریم‌ها(س) الگو بگیرید.

 

 

هنرستان عمل

65. دنیا، دبیرستان علم و هنرستان عمل است. کثیری توسط علم، عالم به گفتارند و قلیلی به واسطه عمل، عامل به كردارند.

 

 

هنركده

281. همان‌گونه که هر هنرمند نقاشی بهترین اوقات زندگی را در هنرکده خود با دیدن آثار هنری‌اش می‌گذراند، هر ولی‌ای از اولیای الهی نیز شیرین‌ترین اوقات زندگی‌اش را با دیدن پیروان راستین خود می‌گذراند.

 

 

هنركده روح و ملائكه

135. دنیا هنرستان انس و جن است. از هنرستان انس و جن به هنرکده روح و ملائکه راه یابید که آثار هنری روح و ملائک، مه‌رویان مقرّب و آثار هنری انس و جن ، زشت‌رویان مکدّر می‌باشد.

 

 

هنرمندان

1240. همان‌طور که هنرمندان در بین آثار هنری خود بیشترین توجه‌شان به زيباترین آثارشان می‌باشد، مقربان نیز در بین عاشقان خود بیشترین توجه‌شان به نيكوترین عاشقانشان می‌باشد.

 

 

هنرمندان واقعي

761. هنرمندان واقعي كساني مي‌باشند كه هنرشان را در پرتو عشق محقق مي‌گردانند.

 

 

هنرمند شگفت­انگيز

805. خورشيد، هنرمند شگفت‌انگيزي است كه سقف آسمانش را بسان مرآتي شفاف صيقل داده و سطح زمينش را به صورت گلزاري نقش‌آفريني كرده و اولياي رحماني‌اش را بر سقف آسمانش همچون كواكب درخشنده منعكس نموده است.

 

 

هنرمند نقاش

281. همان‌گونه که هر هنرمند نقاشی بهترین اوقات زندگی را در هنرکده خود با دیدن آثار هنری‌اش می‌گذراند، هر ولی‌ای از اولیای الهی نیز شیرین‌ترین اوقات زندگی‌اش را با دیدن پیروان راستین خود می‌گذراند.

 

 

هنرمند واقعي

377. هنرمند واقعی عاشق است، عاشق واقعی عارف است و عارف واقعی شاهد است.

 

 

هوا

49. انسان كامل، همچون زمين صاحب خاك و آب و هوا است. آنان كه در خاك‌اند، الباب‌اند؛ آنان كه  در آب‌اند، ابرارند و آنان كه در هوایند، مقربان مي‌باشند.

609. جابه‌جايي هوا توسط طلوع شمس، و جابه‌جايي روح به واسطه طلوع قمر مي‌باشد.

617. همان‌گونه كه با طلوع خورشيدْ زمين خنك، هوايش تميز و موجوداتش نمايان مي‌شود، آدمي‌ هم با تجلي عشقْ وجودش شاد، روحش پاك و حقايقش آشكار مي‌گردد.

 

 

هواي پاييزي

967. ارواح طيبه همانند نسيم بهاري و ارواح خبيثه همانند هواي پاييزي است.

 

 

هوشمندي ماه

682. هوشمندي ماه نسبت به خورشيد، پوشاندن مهتابش مي‌باشد در برابر آفتاب.

 

 

هوشياري عقل

368. هوشیاری نفس در علوم مُلکی با مقاربت، و هوشیاری عقل در علوم ملکوتی با مفارقت حاصل می‌گردد.

 

 

هوشياري نفس

368. هوشیاری نفس در علوم مُلکی با مقاربت، و هوشیاری عقل در علوم ملکوتی با مفارقت حاصل می‌گردد.

 

 

هويت

792. مردم همچون ابرها در روز توسط آفتاب محمدي و در شب به واسطه مهتاب علوي هويتشان نمايان مي‌گردند.

 

 

هويت آدميان

633. هويت آدميان در نزد اولياي رحماني به شكل‌هاي مختلف از طريق گفتار و كردارشان آشكار مي‌باشد.

 

 

هويت جاهلان

582. هويت جاهلان شناسنامه، هويت عالمان كتابخانه و هويت عارفان شفاخانه آنان مي‌باشد.

 

 

هويت عارفان

582. هويت جاهلان شناسنامه، هويت عالمان كتابخانه و هويت عارفان شفاخانه آنان مي‌باشد.

 

 

هويت عالمان

582. هويت جاهلان شناسنامه، هويت عالمان كتابخانه و هويت عارفان شفاخانه آنان مي‌باشد.

 ادامه مطلب ...