نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: ل

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (ل) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

 

لازم و ملزوم

1096. جبر و اختيار، لازم و ملزوم هم مي‌باشند.

 

 

لانه جغد

392. دیده نشده بلبلی به لانه جغدی، یا طاووسی به آشیانه کرکسی برود.

 

 

لاهوت

97. عشق، برطرف کننده حجاب بین ناسوت و لاهوت، و خورشیدی است که نورش روشن کننده آسمان و زمین می‌باشد.

1002. جايگاهِ جبرْ لاهوت، و مكانِ اختيارْ ناسوت مي‌باشد.

 

 

لباس

581. سرمنشأ دجال فريبنده و ستمگر به زمان رسالت موسي كليم الله(ع) باز مي‌گردد كه تا سال‌هاي متمادي رها و ناشناخته بود تا اينكه در زمان سلطنت ذوالقرنين به اسم يأجوج و مأجوج در پشت سد زنداني، و با رسالت محمد رسول الله(ص) به صورت و روشي ديگر با نام دجّال شناسايي شد و با حكومت و ولايت علي وليّ الله(ع) به طور مرموز، گمراهي و ستمگري‌اش را آغاز كرد تا اينكه با تحقق وعده پروردگار در 22 بهمن 1357 سدّ يأجوج و مأجوج شكسته شد و با لباس و لحني فريبنده و در نظر اهل بصيرت همچون اژدهايي يك چشم، از جايگاه خود به حركت درآمد و عوام ملت‌ها را با ترفند عدل و منشش به سمت خود فراخواند.

1164. مردم برای پوشش عورت‌هایشان به لباس و کفن، و برای پوشش گناهانشان به احكام و عرفان نیازمند می‌باشند.

 

 

لباس ابرار

702. الباب، لباس ابرار، ابرار، لباس مقربان و مقربان، لباس قائدان مي‌باشند.

 

 

لباس بهتر

1128. اگر بدانيم كه جسم لباس روح است و روح پس از مفارقت لباس بهتري مي‌پوشد، مرگ نشاط‌آور مي‌گردد.

 

 

* لباس حقیقی

- در محشر برهنه‌ بودن‌ هر کس‌، آشکار شدن‌ صورت‌ واقعی‌ اوست‌ و صورت ‌واقعی‌ هر کس‌، لباس‌ حقیقی‌ او می‌باشد.

 

 

لباس روح

1128. اگر بدانيم كه جسم لباس روح است و روح پس از مفارقت لباس بهتري مي‌پوشد، مرگ نشاط‌آور مي‌گردد.

 

 

لباس عشق

341. هر کس لباس عشق بر تن کرد، بر کرسی عرش مَحرم گشت و هر کس که لباس عقل بر تن کرد، بر کرسی فرش مَحرم گشت.

 

 

لباس عقل

341. هر کس لباس عشق بر تن کرد، بر کرسی عرش مَحرم گشت و هر کس که لباس عقل بر تن کرد، بر کرسی فرش مَحرم گشت.

 

 

لباس قائدان

702. الباب، لباس ابرار، ابرار، لباس مقربان و مقربان، لباس قائدان مي‌باشند.

 

 

لباس مقدس

234. نور رحمان از عالم انوار، عریان نازل می‌شود تا در عالم ارواح روح قدسی را همچون لباسی مقدس بر قامت خود انتخاب و بسان بُراقی تیزرو به سوی جمال بی‌‌نهایت در عوالم لطافت عروج کند.

 

 

لباس مقربان

702. الباب، لباس ابرار، ابرار، لباس مقربان و مقربان، لباس قائدان مي‌باشند.

 

 

لبخند

811. لبخند دريچه نور، و عبوسي دريچه آتش مي‌باشد.

 

 

لبخند همسران

110. دل‌های تاریک مردان بر اثر لبخند همسرانشان روشن می‌گردد.

 

 

لحن فريبنده

581. سرمنشأ دجال فريبنده و ستمگر به زمان رسالت موسي كليم الله(ع) باز مي‌گردد كه تا سال‌هاي متمادي رها و ناشناخته بود تا اينكه در زمان سلطنت ذوالقرنين به اسم يأجوج و مأجوج در پشت سد زنداني، و با رسالت محمد رسول الله(ص) به صورت و روشي ديگر با نام دجّال شناسايي شد و با حكومت و ولايت علي وليّ الله(ع) به طور مرموز، گمراهي و ستمگري‌اش را آغاز كرد تا اينكه با تحقق وعده پروردگار در 22 بهمن 1357 سدّ يأجوج و مأجوج شكسته شد و با لباس و لحني فريبنده و در نظر اهل بصيرت همچون اژدهايي يك چشم، از جايگاه خود به حركت درآمد و عوام ملت‌ها را با ترفند عدل و منشش به سمت خود فراخواند.

 

 

لحن كلام

195. نشان آدمیان، لحن کلامشان است كه توسط صورت‌هایشان به ظهور مي‌رسد.

 

 

لذات شهوات

251. همان‌گونه که لذات شهوات از عقل و علم نشأت می‌گیرد، لذات نعمات هم از عشق و معرفت صورت می‌پذیرد.

 

 

لذات نعمات

251. همان‌گونه که لذات شهوات از عقل و علم نشأت می‌گیرد، لذات نعمات هم از عشق و معرفت صورت می‌پذیرد.

 

 

لذت

80. همان‌گونه که گُل به زیبایی‌اش گُل می‌باشد، عشق هم به لذتش عشق می‌باشد.

411. برای سالکان الي‌الله، بهترین لذت، جمال اولیا و برترین تفریحگاه، دل‌های آنان می‌باشد.

1201. همان‌گونه که صوت بلبل از بوستان به گوش‌ می‌رسد و آدم لذت مي‌برد، کلام اولیا نیز از جنات به گوش می‌رسد و آدم لذت مي‌برد.

 

 

لذت بهشتيان

920. لذت ‌دوزخيان به عورت، و لذت‌ بهشتيان به صورت مي‌باشد.

 

 

لذت دوزخيان

920. لذت ‌دوزخيان به عورت، و لذت‌ بهشتيان به صورت مي‌باشد.

 

 

لذت صورت

419. خداوند لذت صورت را براي ملكوتيان و لذت عورت را براي ملكيان مقرر كرده.

 

 

لذت عرشيان

418. لذت عرشيان به نگاه، و لذت فرشيان به نكاح مي‌باشد.

 

 

لذت عشق

78. لذت عشق به عطا، و لذت عقل به متاع می‌باشد.

 

 

لذت عقل

78. لذت عشق به عطا، و لذت عقل به متاع می‌باشد.

 

 

لذت عورت

419. خداوند لذت صورت را براي ملكوتيان و لذت عورت را براي ملكيان مقرر كرده.

 

 

لذت فرشيان

418. لذت عرشيان به نگاه، و لذت فرشيان به نكاح مي‌باشد.

 

 

لطافت

176. ما مخلوقات زمین در منظومه شمسی در بازوی چهارم کهکشان راه شیری قرار داریم که از نظر لطافت و ظرافت نسبت به مخلوقات دیگر منظومه‌های درون کهکشان خودمان، خشن‌ترین و زشت‌ترین مخلوقات هستیم، چه رسد به مه‌رویان سایر کهکشان‌های بی‌نهایت هستی. 

208. دو چیز را از مردم باید پوشاند: زن و عشق. زن توسط لطافتش، عشق به واسطه معرفتش.

852. اگر چه سال‌ها متحمل تهديد و توهين و تهمت‌هاي برخي از آشنايان و نزديكان گرديدم، اما به جايگاهي رسيدم كه لطافت و زيبايي را لمس كردم.

985. هيچ غيبي وجود ندارد؛‌ مگر آنكه توسط لطافتش غيب مي‌باشد.

 

 

لطافت پروانگان

1005. گلستانْ با لطافت پروانگان و نغمه بلبلان همراه است، جنات هم با طهارت مقربان و كلمات ابرار همراه مي‌باشد.

 

 

لطافت و زيبندگي

851. راه پرفراز و نشيب لطافت و زيبندگي را توسط الطاف كريمانه دوست پيمودم تا اينكه از عين‌اليقين الهي به حق‌اليقين رحماني نايل گرديدم.

 

 

لطايف رحماني

369. کاملان الهی با هیچ بیانی تعريف كننده لطایف رحمانی نمي‌باشند؛ مگر با زبان عشق.

 

 

* لطایف ولایت

- پیامبران‌ الهی‌، واقف‌ به‌ حقایق‌ رسالت‌، و اولیای‌ الهی‌، واقف‌ به‌ لطایف‌ ولایت‌ می‌باشند.

 

 

لطايف هستي

63. عشق همچون خورشید فروزنده و قمر تابنده‌ای است که لطایف هستی را با تمام حقایقش به جزر و مد می‌کشاند.

 

 

لطف

924. پروردگارم به لطف و كرمش شريفش را توسط شمس و قمرش به سيماي زُهره‌اش رهنمون فرمود.

 

 

لطف الهي

703. بزرگ‌ترين لطف الهي نسبت به بندگان، صورت‌هاي انساني آنان است و بهترين لطف بندگان نسبت به خودشان، سيرت آدميتشان مي‌باشد.

 

 

لطف بندگان

703. بزرگ‌ترين لطف الهي نسبت به بندگان، صورت‌هاي انساني آنان است و بهترين لطف بندگان نسبت به خودشان، سيرت آدميتشان مي‌باشد.

 

 

لطيف

33. انسان هر قدر لطیف‌تر شود، آگاه‌تر می‌گردد و هر قدر آگاه‌تر شود، در مقابل مشکلات همچون عیسی(ع) پسر مریم(س) و حسین(ع) پسر فاطمه(س) صبورتر می‌گردد.

407. خدا لطیف، ظریف، نظیف؛ خدا محبوب، معبود، معشوق؛ خدا جمال، جمیل، وجیه؛ خدا وجه زیبنده و لیلی زیباروی عشاق می‌باشد.

503. در آخر الزمان نجات آدميان از طريق اولياي الهي همچنان است كه صابوني توسط شستشو در دست انساني لطيف گردد تا آنكه از روزنه سوزني رد شود.

 

 

لقاي معبود

51. براي لقاي معبود، عاقلان وضوي عقل، عاشقان وضوي عشق، و فانيان وضوي فنا مي‌گيرند.

 

 

لَمس

803. عشق را لمس كردم و بر صفحات تاريخ رقم زدم و از آن جز سيماي زيبنده نيافتم.

852. اگر چه سال‌ها متحمل تهديد و توهين و تهمت‌هاي برخي از آشنايان و نزديكان گرديدم، اما به جايگاهي رسيدم كه لطافت و زيبايي را لمس كردم.

1215. در دنيا حوران پرده‌نشین را انسي و نه جنی لمس نكرده؛ به جز روح و ملائكه.

 

 

لنگر

161. ناخدایان سفینه‌های ولایت به اتفاق ملوانانِ ابرار در سواحل دریای عشق و فنا لنگر انداخته تا در این وادی خاکدان، به جستجوی رهروان کوی معنا از بین مردمان باشند؛ سفینه‌هایی که با دَم مسیحایی به حرکت در می‌آیند و برای رسیدن به سرمنزل جمال بی‌نهایت رهسپار می‌گردند.

 

 

لوح ولايت

836. من لوح ولايت را به فرمان ربّم از دست نالايقي گرفتم تا اينكه در زمان كوتاهي به ظهور رسيد.

 

 

لوط(ع)

376. نفرین از پیامبرانی چون نوح(ع) و لوط(ع) می‌باشد؛ نه از پیامبرانی همچون داود(ع) و مسیح(ع).

 

 

ليلي زيباروي عشاق

407. خدا لطیف، ظریف، نظیف؛ خدا محبوب، معبود، معشوق؛ خدا جمال، جمیل، وجیه؛ خدا وجه زیبنده و لیلی زیباروی عشاق می‌باشد.ادامه مطلب ...