نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: غ

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (غ) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

غايب

1111. زهره نسبت به ماه، ظاهر و نسبت به خورشيد، غايب مي‌باشد.

1123.خداوند هادياني دارد كه از ديد چشم‌ها غايب‌اند. براي رؤيت آنان چشم‌هايي لازم است كه با اشك شوق تطهير شده باشد.

1230. تا از آفتاب سوزنده نفس غایب نشویم، به ستارگان درخشنده عقل شاهد نمی‌شویم.

 

 

غبار

559. در آخر الزمان گوش‌ها، چشم‌ها و دل‌هاي آدميان همانند غبارها، طوفان‌ها و سيلاب‌هاي ويران كننده، سرزمين وجودشان را همچون مرداب‌ها متعفن مي‌گرداند.

573. چشم‌هاي ظاهري به واسطه گرد و غبار، و چشم‌هاي باطني توسط شرك و كفر كم‌سو و نابينا مي‌گردد.

 

 

غبارآلود

533. همان‌گونه كه بعد از بهار و تابستان درختان غبارآلود و بي‌ثمر مي‌شوند، بعد از رسالت و ولايت مردمان كفرآلود و بي‌هدف مي‌گردند.

 

 

غبار شرك

1010. انسان، ديده‌بان خداي رحمان است که توسط غبار شرك كدر گردیده.

 

 

غذاهاي واقعي

874. مؤمن و كافر همانند پروانه و مگس در گلزار و مرداب براي رسيدن به غذاهاي واقعي خود در پروازند.

 

 

غذاي آدميان

401. غذای آدمیان سه نوع است: طعام برای شکم، علم برای مغز، و معرفت برای دل.

 

 

غذاي انسان

277. غذاي خورشيد گاز و ثمرش نور، غذاي زمين آب و ثمرش گُل، غذاي انسان عشق و ثمرش معرفت مي‌باشد.

 

 

غذاي جاهل

711. غذاي جاهل براي شكم، زبان گوسفند و غذاي عارف براي دل، زبان حور العين مي‌باشد.

 

 

* غذای جسم

- نفس‌ آدمی‌ توسط‌ غذای‌ جسم‌ بینندهء‌ ملک‌ است‌ و عقل‌ آدمی‌ توسط‌ غذای‌ روح‌ بینندهء ملکوت‌ می‌باشد. با کوری‌ نفس‌ در ملک‌ به‌ رویت‌ عقل‌ در ملکوت‌ آراسته‌ گردیم‌.

 

 

غذاي خورشيد

277. غذاي خورشيد گاز و ثمرش نور، غذاي زمين آب و ثمرش گُل، غذاي انسان عشق و ثمرش معرفت مي‌باشد.

 

 

غذاي زمين

277. غذاي خورشيد گاز و ثمرش نور، غذاي زمين آب و ثمرش گُل، غذاي انسان عشق و ثمرش معرفت مي‌باشد.

 

 

غذاي عارف

711. غذاي جاهل براي شكم، زبان گوسفند و غذاي عارف براي دل، زبان حور العين مي‌باشد.

 

 

غذاي فرشتگان

686. آدميان چهار گروه‌اند؛ دو گروه فرشتگان و روحانيان‌اند و دو گروه جنيان و انسيان مي‌باشند. غذاي فرشتگان و روحانيان توسط عشق، و خوراك جنيان و انسيان به واسطه نفس فراهم مي‌گردد.

 

 

غرب

629. با طلوع خورشيد آخرالزمان، امام خميني(س) از غرب، پس از فروپاشي سلطنت ديكتاتوري پهلوي و آزادي محرومان، آنچنان اهل دين به سنت الهي حساسيت پيدا كردند كه با غروب مهتاب فروزنده‌اش تنها قليلي توانستند به كواكب درخشنده اهل معرفت راه يابند.

 

 

غربال

532. اولياي الهي به منزله غربال و سخنانشان همانند روزنه‌هاي آن است كه در وقت امتحان، عده كثيري توسط كلماتشان از آن مي‌ريزند.

 

 

غربت

220. دنیا جنگل جنبدگان است. آدم در آن همچون فرشته‌ای تنها در غربت به سر می‌برد.

 

 

غرق

168. عاشق می‌تواند با يك نگاه به معشوق، در ژرفای حقیقت غرق گردد.

241. عصر ما بسان دریای پهناوری می‌باشد که آرامش آن توسط طوفان‌هاي هولناک ناپاکی‌ها از میان رفته و جنبندگان خود را توسط امواج سهمگین آنچنان با بی‌رحمی در اعماق خود غرق می‌کند که اثري از آن‌ها باقی نمی‌گذارد؛ مگر آن‌هایی که در سفینه نجات اولیای الهی می‌باشند.

 

 

غرق كننده شناگران ناشي

1035. زن، موجودي است همانند دريا كه تسليم‌شونده شناگران ماهر، و غرق‌كننده شناگران ناشي مي‌باشد‌.

 

 

غرق گناه

753. بنده وامانده‌اي كه غرق گناهان است، مانند كودك درمانده‌اي است كه غرق نجاسات مي‌باشد.

 

 

غرق نجاسات

753. بنده وامانده‌اي كه غرق گناهان است، مانند كودك درمانده‌اي است كه غرق نجاسات مي‌باشد.

 

 

غروب

26. همان‌گونه که پایان خورشید به غروب، و پایان ماه به طلوع می‌انجامد، سیر مُسلِم به کمال، و سیر مؤمن به جمال ختم می‌شود.

 

 

غروب چهارم

167. غروب چهاردهم، ماه و خورشید در یک خطّ مساوی روبه‌روی هم در افق رؤیت می‌شوند. از این دو نور، دو سایه در طرفین انسان دیده می‌شود. با شدت نور ماه، سایه خورشید برطرف می‌شود و با شدت نور خورشید، سایه ماه از بین می‌رود.

 

 

غروب خورشيد خميني(س)

678. با غروب خورشيد محمدي(ص) در رسالت، و غروب خورشيد خميني(س) در ولايت، نقاب‌هاي ظلمت بر روي چهره‌ها كشيده شد و صورت‌ها در زير نقاب‌ها توسط روش‌ها به شكل‌هاي گوناگون در آمد.

 

 

غروب خورشيد محمدي(س)

678. با غروب خورشيد محمدي(ص) در رسالت، و غروب خورشيد خميني(س) در ولايت، نقاب‌هاي ظلمت بر روي چهره‌ها كشيده شد و صورت‌ها در زير نقاب‌ها توسط روش‌ها به شكل‌هاي گوناگون در آمد.

 

 

غروب خورشيد مغرب

684. با غروب خورشيد مغرب، آدميان به سبب نيات و اعمالشان، در پشت پرده ظلمت به راه‌ها و صورت‌هاي گوناگون كشيده شدند.

 

 

غروب شمس رسالت

699. با غروب شمس رسالت و طلوع مهتاب ولايت، به وجه درخشنده زهره حقيقت مي‌بايد رسيد.

 

 

غروب مهتاب فروزنده

629. با طلوع خورشيد آخرالزمان، امام خميني(س) از غرب، پس از فروپاشي سلطنت ديكتاتوري پهلوي و آزادي محرومان، آنچنان اهل دين به سنت الهي حساسيت پيدا كردند كه با غروب مهتاب فروزنده‌اش تنها قليلي توانستند به كواكب درخشنده اهل معرفت راه يابند.

 

 

غرور

647. براي سبقت در صراط حميد كثيري توسط غرورْ محروم، و قليلي به واسطه خشوعْ مسرور مي‌باشند.

 

 

غريبان واقعي

467. غريبان واقعي، اولياي الهي‌اند كه از بهشت آسمان به دوزخ زمين فرود آمدند تا دوزخيان زمين را به سوي بهشتيان آسمان سوق دهند.

 

 

غريبي قرآن

1157. قرائت قرآن، فراوان و غريبي قرآن فراوان‌تر مي‌باشد.

 

 

غسالخانه رحمان

525. ابرار، تطهير شدگان غسال‌خانه رحمان و دفن شدگان مقابر مقربان مي‌باشند.

 

 

غسلين دوزخ

498. يكي از سلسله كاروان‌هاي هفت هزارساله ما هستيم كه در آخر الزمان مي‌انديشيم، در حالي‌ كه از غسلين دوزخ مي‌آشاميم.

502. چگونه به كوثر بهشت مي‌رسند و حال آنكه به غسلين دوزخ سرگرم‌اند.

1036. انسان، موجودي است كه مي‌تواند از غسلین دوزخ به رياحين بهشت راه يابد.

 

 

غسلين شهوت

721. زندگي يا در حريم گلزار است يا در كوير سوزان؛ چنانچه با كوثر عشق باشد، در حريم گلزار است و اگر با غسلين شهوت باشد، در كوير سوزان مي‌باشد.

 

 

غضب

219. توجه به صورت، سبب محبت و فتوت است و توجه به عورت، سبب شهوت و غضب می‌باشد.

348. جايي که در آن محبت نباشد، غضب می‌باشد و جايي که در آن غضب نباشد، محبت می‌باشد.

395. نفرین کردن انسان کامل نسبت به انسان جاهل، مانند غضب كردن خورشید نسبت به ماه می‌باشد.

480. آدميان در روز جيره‌‌خواران الله و در شب روزي‌خواران رحمان‌اند. با نام الله در شعف و با نام رحمان در غضب مي‌شوند.

853. جن از آتش سوزنده و انس از گِل چسبنده است. رغبت جن در شهوت و غضب، و رغبت انس در ثروت و منصب است.

902. ديني كه بدون معرفت باشد و معرفتي كه بدون محبت باشد، سرانجامش عبوسي و غضب باشد.

957. غضب همچون شعله‌اي سوزنده از آتش شهوت است.

1029. عزت و عظمت انسان، به واسطه صبر و استقامت در برابر شهوت و غضب است.

 

 

غفلت

1006. حقايق مُلك توسط ظلمت، و حقايق ملكوت به واسطه غفلت ناپدید می‌گردند.

1011. انسان توسط غفلت جسمش آسیب می‌بیند، به واسطه معصیت روحش آزار می‌بیند.

* - آدمیان‌ توسط‌ شیاطین‌ جن‌ و انس‌ به‌ دور از هدایت‌ ملائکه‌ و روح‌، همچون‌ شب ‌ظلمانی‌ در غفلت‌ به‌ سر می‌برند، مگر آنان‌ که‌ از غفلت‌سرای‌ دوزخ‌ جن‌ و انس‌، با هدایت‌ فرشتگان‌ ابرار رهایی‌ یافته‌ و در محرم‌سرای‌ بهشت‌ مقربین‌ روزی‌ می‌خورند.

 

 

غم

68. تضادها عامل کمال است؛ روز توسط شب، زندگی توسط مرگ، و شادی توسط غم به کمال می‌رسد.

85. دنیا آمیخته است به غم‌ها و شادي‌ها. چنانچه با حرص و ولع به سمت شادي‌ها بروی، از تو گریزان و اگر با محبت از آن بگذري، به طرف تو شتابان می‌باشد.

566. شيطان در وجود گمراهان با شادماني‌شان، شاد و با غم و اندوهشان، غمناك مي‌باشد.

 

 

غمناك

566. شيطان در وجود گمراهان با شادماني‌شان، شاد و با غم و اندوهشان، غمناك مي‌باشد.

 

 

غنچه گل

487. دنيا همچون غنچه گلي است بر بوته خار كه عطر حقايقش براي سالكان الي‌الله در ابتدا پنهان و در انتها پيدا مي‌گردد.

 

 

غني

445. غني و فقير همچون جسم و روح، دو عضو يك پيكرند كه توسط نفس و عقل هدايتگر يكديگرند.

446. غني و فقير بسان دست و پايي هستند كه آباد كننده دنيا و آخرت مي‌باشند.

 

 

غيب

217. انسان كامل به کسی گویند که آنچه از غیب و شهود ‌گوید، خود تجربه کرده باشد.

363. در غیب زیباتر از ملائکه، روح القدس و در شهود زیبا‌تر از ابرار، مقربان می‌باشند.

398. انسان در سیرت و صورت، مظهر تام زیبایی است که در غیب و شهود هيچ زيبايي راضی کننده او نمی‌باشد.

511. عجب است كه آدميان غيب و شهود را همانند شب و روز نمي‌دانند.

646. غيب و شهود چيزي جز ارواح و اجسام نمي‌باشد.

868. انسان تنها موجودي است كه در غيب و شهود توسط ارواح و اجسام حمايت مي‌شود. چنانچه نظرش به طرف چپ افتد، توسط ارواح و اجسام خبيثه و اگر نظرش به سمت راست افتد، توسط ارواح و اجسام طيبه حمايت مي‌گردد.

976. افزوني صبر شيعه نسبت به صبر ائمه(ع) اين است كه ائمه(ع) حقايق را از غيب و شيعه حقايق را توسط آنان دريافت مي‌كند.

985. هيچ غيبي وجود ندارد؛‌ مگر آنكه توسط لطافتش غيب مي‌باشد.

1034. جبر و اختیار، دو حقيقت عشق و عقل در غيب و شهود مي‌باشد.

1058. نماز الباب در غيب، نماز ابرار در شهود و نماز مقربان در حضور مي‌باشد.

1071. معجزات پيامبران از طريق غيب و كرامات اوليا از طريق شهود مي‌باشد.

1124. مرز بين غيب و شهود، فنا است كه توسط عشق گشوده مي‌شود.

1140. مردم هفتاد و سه گروه‌اند كه يك گروه از آنان غيب است.

‌1154. کسی به غیب مؤمن است که توسط عقل به حق و به واسطه عشق به وجه رسیده باشد.

 

 

* غیبت

- غیبت‌ کردن‌ کسانی‌ که‌ از سیرت‌ انسانی‌ به‌ دورند، همانند عوعو کردن‌ سگها می‌باشد.

- غیبت‌، فتنهء‌ بزرگ‌ است‌ و بزرگ‌ترین‌ فتنه‌، غیبت‌ زنان‌ بی‌قید و بند پیرامون‌ زنان‌ مؤمنه‌ می‌باشد.

 

 

غيرت

560. در آخر الزمان مردم توسط بي‌بند و باري گوش‌ها، چشم‌ها و دل‌هايشان آنچنان كر و كور و گنگ مي‌گردند كه با وجود اديان و كتاب‌هاي آسماني، اثري از غيرت و جوانمردي در آنان باقي نمي‌ماند.

 

 

غيرت مؤمن

824. غيرت مؤمن نسبت به همسرش، همانند غيرت ماه است نسبت به زهره.

 

 

غيرت ماه

824. غيرت مؤمن نسبت به همسرش، همانند غيرت ماه است نسبت به زهره.

 

 

غيرتمندي

944. غيرتمندي عين جوانمردي، جوانمردي عين خداشناسي و خداشناسي عين خودشناسي مي‌باشد.

 

 

غير مؤمن

130. اگر زن مؤمنه‌ای در خانه خود نامحرمی را در خواب مشاهده نماید و بعد از خواب یکی از محرمانش كه زن مي‌باشد به خانه او بیاید، این رؤیا صحیح است؛ چون مؤمن به واسطه تزکیه نفس همچون بلوری شفاف، و غیر مؤمن همچون سنگی سخت در مقابل شیشه می‌باشد.ادامه مطلب ...