نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: ظ

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (ظ) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

 

ظاهر

120. تمام حوادث و حقایقی که از ابتدای عالم تا انقراض عالم در ظاهر و باطن اتفاق می‌افتد، نتیجه اعمال آدمیان نسبت به حالات و مقامات معنوی پیامبران و اولیای الهی مي‌باشد.

160. هر موجودی، دارای ظاهر و باطنی است که ظاهر آن سایه، و باطن آن نور مي‌باشد.

320. از رحمانيت خدا است که در ظاهر، چهره‌های مردم را در دنیا همچون چهره‌های اولیای خود خلق نموده.

352. دنیا برای اولیای الهی جهنم است که اهل آن در ظاهر دشمن بی‌مروت و در باطن دوستان با مروت می‌باشند.

370. انسان کامل اعضا و جوارحش ظاهر، اسرار و حقایقش غایب می‌باشد.

389. انسان کامل همچون ماه دو چهره دارد: برای محبانش همچون ماه شب چهاردهم، ظاهر، و برای منکرانش همانند ماه شب بیست و نهم، غایب می‌باشد.

402. خداوند رحمان دو نور هدایت کننده آسمانی برای بندگانش آشکار ساخت که ظاهر آن‌ها نور شمس و قمر، و باطن آن‌ها نور شریعت و معرفت می‌باشد.

477. خداوند در باطن به صورت جميل، و در ظاهر به صورت جمال هدايتگر بندگانش مي‌باشد.

500. مردم به ظاهر عشق مي‌ورزند و حال آنكه به باطن آتش مي‌افروزند.

535. ظاهر و باطن انسان به دو صورت روشن مي‌گردد: روشنايي ظاهر توسط الله و باطن به واسطه رحمان مي‌باشد.

621. حقيقت در ظاهر همچون خورشيد و زمين، و در باطن همانند ماه و ستارگان براي سالكان الي‌ الله نمايان است.

791. تابش عشق در قلب، همچون شعاع شمس در قمر است كه ظاهرش نوراني و باطنش روحاني‌ مي‌باشد.

815. خدا هم ظاهر است هم باطن. ظاهرش به واسطه عشق و باطنش توسط فنا نمايان مي‌گردد.

899. قرآن، ظاهرش شهر الباب، باطنش نهر ابرار و ضميرش وجه اطهار مي‌باشد.

908. بزرگ‌ترين تفضل الهي، قرآن است كه بر مؤمنين به صورت باطن و بر مسلمين به طور ظاهر آشكار مي‌باشد.

922. همان‌طور كه با چشم سَر مي‌توان ظاهر را ديد، با چشم دل هم مي‌توان باطن را رؤيت نمود.

994. آيات قرآن، حقايق عظيمي است كه ظاهر و باطن آن، توسط محكمات و متشابهات آشكار مي‌گردد.

1033. قرآن، ظاهرش عقل، باطنش عشق و سِرّش وجه می‌باشد.

1043. خداوند در باطن، جمال و در ظاهر، جلال می‌باشد.

1109. همان‌گونه كه خورشيد در ظاهر حافظ و ناظر موجودات است، خدا نيز در باطن حافظ و ناظر مخلوقات مي‌باشد.

1111. زهره نسبت به ماه، ظاهر و نسبت به خورشيد، غايب مي‌باشد.

1150. الباب به سيماي الهي، ابرار به سيماي رحماني و مقربان به سيماي رحيمي طاهر و ظاهر مي‌باشند.

1192. همان‌گونه که هستی ظاهر و باطنی دارد، قرآن هم ظاهر و باطنی دارد. راهنمای ظاهر، محکمات و راهنمای باطن، متشابهات قرآن می‌باشد.

* - اهل‌ دنیا همچون‌ شعله‌ای‌ از آتش‌اند و اهل‌ آخرت‌ همانند نوری‌ از شعله‌ می‌باشند.

* - هر موجودی‌ در عالم‌، دارای‌ ظاهر و باطنی‌ می‌باشد که‌ ظاهر آن‌ سایه‌، و باطن‌ آن‌ نور است‌.

 

 

ظاهربين

12. عقل، طلای سفیدی است که مردم ظاهربین را به خود جذب می‌کند و عشق، مغناطیس سیاهی می‌باشد که مردم باطن‌بین را به خود جذب می‌کند.

 

 

ظاهربيني

539. در آخر الزمان، آشكارترين علائم دجال‌ها عبوسي و ظاهربيني آنان است.

 

 

ظاهر انسان

1018. ظاهر انسان از خاک و خاک از آتش است. باطن انسان از روح و روح از عشق می‌باشد.

 

 

ظاهر شدن بهشت

1225. ظاهر شدن بهشت توسط شعله‌ور شدن دوزخ است.

 

 

ظاهر قرآن

910. عده‌اي گمان مي‌كنند كه به ظاهر قرآن راه يافته‌اند؛ در حالي كه ظاهر آن مرتبط به باطن آن مي‌باشد.

 

 

ظاهر كننده رنگ­ها

405. الله ظاهر کننده رنگ‌ها، رحمان سازنده نقش‌ها، و رحیم آفریننده وجه‌ها می‌باشد.

 

 

ظرافت

176. ما مخلوقات زمین در منظومه شمسی در بازوی چهارم کهکشان راه شیری قرار داریم که از نظر لطافت و ظرافت نسبت به مخلوقات دیگر منظومه‌های درون کهکشان خودمان، خشن‌ترین و زشت‌ترین مخلوقات هستیم، چه رسد به مه‌رویان سایر کهکشان‌های بی‌نهایت هستی. 

 

 

ظريف

407. خدا لطیف، ظریف، نظیف؛ خدا محبوب، معبود، معشوق؛ خدا جمال، جمیل، وجیه؛ خدا وجه زیبنده و لیلی زیباروی عشاق می‌باشد.

 

 

ظلم

137. در گفت و شنودی که ماه با خورشید داشت، چنین عرض کرد: ای شمس! ای رازدار مهربان! از اینکه مرا با نور آفتاب عالم‌تاب خود روشن نمودی، سپاسگزارم؛ لیکن از آنجایی که سالیان طولانی است محرمانی در بین زمینیان و آسمانیان ندارم، رنجیده شده‌ام؛ چرا که به واسطه نور آفتاب که در ظلمت شب بر من تاباندی، زمینیان بر من شوریدند و آسمانیان از من بر حذر شدند. ای شمس! از این همه تفضل و عنایتی که بر من رواداشتی و مرا از تاریکی مطلق به روشنایی کامل منور ساختی، بسیار در حضورت شرمنده‌ام؛ اما افسوس! مهتاب لطافت من که نتیجه آفتاب عنایت توست، باعث شد که پرده از روی ظلمت زمینیان بر دارد و آن‌ها را به ظلم و جنایتشان رسوا گرداند و مرا به جُرم روشنایی مهتابم، سرزنش و توبیخ کنند و همین طور آسمانیان که به‌ظاهر، درخشنده جلوه می‌کردند، با رؤیت بدر کاملم آنچنان نسبت به من محو و بر حذر شدند که مجبور به کاهش نور مهتابم شدم.

 

 

ظلمات

705. ذوالقرنين دو هزار و پانصد سال قبل به اتفاق خضر طريقش در ظلمات به كوثر ولايت راه يافت؛ در حالي‌ كه عده كثيري هم‌اكنون در الفاظ آن مانده‌اند.

 

 

ظلمات دنيا

1231. پیامبران الهی و اولیای رحمانی همانند شعاع خورشيد و پرتو ماه‌اند که در ظلمات دنیا پيروان عاقل و عاشق را به سوی بهشت لقا و فردوس برين مي‌برند.

 

 

ظلماني

385. دنیا دو صورت دارد: صورت باطنی آن نورانی، و صورت ظاهری آن ظلمانی می‌باشد.

 

 

ظلمت

93. ملکوتیان و مُلکیان دو گروه متضادند که در کشاکش يكديگر عده قلیلی را با سیمای رحمانی و عده کثیری را به صورت شیطانی به سمت نور و ظلمت مي‌برند.

284. محال است که هستی به نیستی، و نیستی به هستی تبدیل شود. هستی درياي بي‌انتهايي است که امواجش نور و ظلمت می‌باشد.

435. مؤمن و كافر همچون نور و ظلمت در برابر يكديگرند.

687. همان‌گونه كه خورشيد و ماه همواره با دو گام نور و ظلمت به وجه پيامبران و اوليا مي‌رسند، جن و انس هم پيوسته با دو گام شريعت و معرفت به وجه فرشتگان و قدسيان مي‌رسند.

839. انسان موجودي است صاحب اختيار كه توسط نور، زيبايي‌ها و توسط ظلمت، زشتي‌هايش آشكار مي‌گردد.

1006. حقايق مُلك توسط ظلمت، و حقايق ملكوت به واسطه غفلت ناپدید می‌گردند.

1014. نور و ظلمت در یمین و یسار آدمیان توسط دو الهه آسمانی و زمینی منعکس می‌باشد.

 

*- آدمیان‌ دو گروه‌اند: گروهی‌ راستگویان‌ درست‌ کردارند و گروهی‌ دروغگویان‌ بدکردار. سرانجام‌ راستگویان‌ درست‌ کردار، سعادت‌ نور است‌ و فرجام‌ دروغگویان ‌بدکردار، شقاوت‌ ظلمت‌.

 

 

ظلمت ذات

1133. نور معشوق سبب مي‌شود كه چشم دل عاشق، مَه‌رويان جميل را در ظلمت ذات رؤيت كند.

 

 

ظلمت زمين

616. مهدي(ع) همچون خورشيدي است كه با انوارش اولياي خود را همانند كواكب درخشنده در ظلمت زمين براي هدايت آدميان منور مي‌گرداند. 

880. رسالت انبيا در ظلمت زمين با چراغ شريعت، و ولايت اوليا در تاريكي آسمان با نور معرفت مي‌باشد.

 

 

ظلمت زمينيان

137. در گفت و شنودی که ماه با خورشید داشت، چنین عرض کرد: ای شمس! ای رازدار مهربان! از اینکه مرا با نور آفتاب عالم‌تاب خود روشن نمودی، سپاسگزارم؛ لیکن از آنجایی که سالیان طولانی است محرمانی در بین زمینیان و آسمانیان ندارم، رنجیده شده‌ام؛ چرا که به واسطه نور آفتاب که در ظلمت شب بر من تاباندی، زمینیان بر من شوریدند و آسمانیان از من بر حذر شدند. ای شمس! از این همه تفضل و عنایتی که بر من رواداشتی و مرا از تاریکی مطلق به روشنایی کامل منور ساختی، بسیار در حضورت شرمنده‌ام؛ اما افسوس! مهتاب لطافت من که نتیجه آفتاب عنایت توست، باعث شد که پرده از روی ظلمت زمینیان بر دارد و آن‌ها را به ظلم و جنایتشان رسوا گرداند و مرا به جُرم روشنایی مهتابم، سرزنش و توبیخ کنند و همین طور آسمانیان که به‌ظاهر، درخشنده جلوه می‌کردند، با رؤیت بدر کاملم آنچنان نسبت به من محو و بر حذر شدند که مجبور به کاهش نور مهتابم شدم.

 

 

ظلمت شب

681. مهتاب فروزنده قمر به واسطه آفتاب سوزنده شمس در ظلمت شب ظاهر مي‌شود.

889. كواكب زيبنده به سبب مخلوقات سر افكنده، در ظلمت شب مي‌درخشند.

 

 

ظن

112. آدمیان به کمال و جمالشان انسان‌اند؛ نه به ظن و گمانشان.

356. خوبان به ظن خود مرا بد می‌دانند. بدان نيز به خیال خود مرا خوب می‌دانند. من مابین خوبان و بدان در صف اوساط هستم.

 

 

ظهور (عصر ظهور)

758. با طلوع خورشيد امام خميني(س) آنچنان تحولي در دين ايجاد شد كه تا ظهور باقي خواهد ماند.

 

 

ظهور انسان كامل

390. ظهور انسان کامل در بین مردم همانند شب اول ماه است که خود را براي راغبانش به‌تدریج ظاهر می‌کند.

 

 

ظهور اوليا

757. كثيري براي آمرزش گناهانشان و قليلي براي ظهور اوليايشان دعا مي‌خوانند.

 

 

ظهور خورشيد و زهره

1102. ظهور خورشيد و زهره در حريم يكديگر غير ممكن، و ماه و زهره در حريم يكديگر ممكن مي‌باشد.

 

 

ظهور روح

359. همان‌گونه که تمركز به یک نقطه سیاه باعث ظهور نور می‌شود، توجه به جمال انسان کامل هم موجب ظهور روح می‌گردد.

 

 

ظهور سبزه­زار

336. نظر به جمال اولیای الهی، بارش عشق است بر سرزمین دل و ظهور سبزه‌زاري است همچون سبزه‌زار روح و رياحين.

 

 

 ظهور عماء

650. ظهور عماء در شمس احديت، و نمود عماء در كواكب واحديت مي‌باشد.

736. امام خميني(س) با عمري بلند و حكومتي كوتاه و با اراده‌اي استوار توانست عزت و عظمت اسلام و ايمان را بر جهانيان به ظهور برساند.

 

 

ظهور عيسي(ع)

233. خروج دجال با چشم چپ، و ظهور عیسی(ع) با چشم راست تحقق می‌یابد.

 

 

ظهور مخلوقات زمين

1166. طلوع خورشید ظهور مخلوقات زمين، و طلوع ماه ظهور مَه‌رويان آسمان مي‌باشد.

 

 

ظهور مهتاب

1044. امام خميني(س) خورشيدي است در آخر الزمان كه طلوع آفتابش كوتاه و ظهور مهتابش بلند مي‌باشد.

 

 

ظهور مه­رويان آسمان

1166. طلوع خورشید ظهور مخلوقات زمين، و طلوع ماه ظهور مَه‌رويان آسمان مي‌باشد.

 

 

ظهور نور

359. همان‌گونه که تمركز به یک نقطه سیاه باعث ظهور نور می‌شود، توجه به جمال انسان کامل هم موجب ظهور روح می‌گردد.

 

 

ظهور هستي

1067. ظهور هستي توسط دو عنصر آب و آتش به صورت گازهاي نهفته در فضا تجلي‌گر ستارگان و سيارات مي‌گردد.ادامه مطلب ...