نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: ط

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (ط) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

 

طائر احوال

203. عاقل به کسی گویند که پرنده افکارش در روشنایی روز و طائر احوالش در تاریکی شب به پرواز درآید.

 

 

طائران فردوس

278. زنان برای مردان عاقل، طائران فردوس و برای مردان جاهل، ساحران دوزخ می‌باشند.

1210. زنان همچون طائران فردوس يا ساحران دوزخ مأمورند كه مردان خویش را به جایگاه‌هایشان برسانند.

 

 

طائر فردوس

184. زن، طائر فردوس یا بُراق عشق به سوی جمال مطلق است؛ در حالي كه بال‌هاي آنان را همچون درندگان به شهوات پرپر می‌كنيم.

194. عشق، همچون طائر فردوس است که توسط شهوت از پرواز می‌افتد.

 

 

طاووس

392. دیده نشده بلبلی به لانه جغدی، یا طاووسی به آشیانه کرکسی برود.

750. گل‌ها و طاووس‌ها در بين نباتات و حيوانات الگوي لطافت و زيبايي‌اند.

 

 

طالب جمال

572. طالب كمال توسط عقل، و طالب جمال توسط عشق به سامان مي‌رسد.

 

 

طالب كمال

572. طالب كمال توسط عقل، و طالب جمال توسط عشق به سامان مي‌رسد.

 

 

طاهر

1148. آتشی كه نور نداشته باشد، طاهر نيست و نوري كه روح نداشته باشد، كامل نيست.

1150. الباب به سيماي الهي، ابرار به سيماي رحماني و مقربان به سيماي رحيمي طاهر و ظاهر مي‌باشند.

 

 

 طبقه

860. صراط از هفت طبقه زمين به هفت طبقه آسمان مي‌باشد؛ از جايگاه آتشي به آسمان خاكي، از زمين خاكي به آسمان نباتي، از زمين نباتي به آسمان حيواني، از زمين حيواني به آسمان انساني،‌ از زمين انساني به آسمان ملكوتي، از زمين ملكوتي به آسمان جبروتي،‌ و از زمين جبروتي به آسمان لاهوتي. هر طبقه نسبت به طبقه بالاتر از خود، زمين،‌ و نسبت به طبقه پايين‌تر از خود، آسمان محسوب مي‌شود.

 

 

* طبيب

ـ سخنان‌ اولیای‌ الهی‌ برای‌ مؤمنین‌ همانند سیلی‌ زدن‌ طبیب‌ می‌باشد بر گوش‌ بیمار بی‌هوش‌.

 

 

طبيب حاذق

260. تعصب و حساسیتِ دو کس از نادانی است: مریضی که نیازمند طبیب حاذق باشد و معصيت‌کاری که نیازمند ولیّ كامل باشد.

 

 

 طراوت بهشت

53.  طراوت بهشت در وجه ابرار، و حلاوت بهشت در وجه مقربان است.

 

 

طراوت سيماي زيبنده ملكوت

544. طراوتِ سيماي زيبنده ملكوت، در صورت مه‌رويان فريبنده مُلك نمايان است.

 

 

 طريقت

642. شريعت و طريقت همچون نظام سربازي است كه در رسالت «خبردار» و در ولايت «قدم‌رو» مي‌باشد. 

 

 

طريقت ابراهيم خليل(ع)

240. مردم یا به دین ملوک‌اند و یا به دین خلیل. اگر به دین ملوک‌اند، در شریعت موسای کلیم(ع) هستند و اگر به دین خلیل‌اند، در طریقت ابراهیم خلیل(ع) می‌باشند.

 

 

طريقت ابراهيم خليل الله(ع)

382. همان‌گونه که تورات و انجیل دو کتاب متفاوت است، محکمات و متشابهات قرآن هم دو کتاب متفاوت می‌باشد. تورات با طریقت ابراهیم خليل‌الله(ع) و محکمات با طریقت علی ولي‌الله(ع) به حقایق می‌رسند.

 

 

طريقت ابراهيمي

1097. چراغ شريعت موسوي در مسير طريقت ابراهيمی به سمت معرفت عيسوي در وجه جميل محمدي نمايان مي‌باشد.

 

 

طريقت علي ولي الله(ع)

382. همان‌گونه که تورات و انجیل دو کتاب متفاوت است، محکمات و متشابهات قرآن هم دو کتاب متفاوت می‌باشد. تورات با طریقت ابراهیم خليل‌الله(ع) و محکمات با طریقت علی ولي‌الله(ع) به حقایق می‌رسند.

 

 

 طعام

401. غذای آدمیان سه نوع است: طعام برای شکم، علم برای مغز، و معرفت برای دل.

755. مؤمنان، فرشتگان شيدايند كه طعامشان وجه مقربان جنّات است؛ همچنان‌كه پروانگان، پرندگان زيبايند كه خوراكشان شهد گل‌هاي بوستان مي‌باشد.

 

 

طعام آسماني

393. «منّ و سلوی» و «مائده» دو طعام آسمانی است که اوّلي عبادت و دومي محبت می‌باشد.

657. انسان داراي دو بُعد روح و جسم است كه هر كدام در جايگاه خود توسط ربّشان روزي‌خوار مي‌باشند. براي تقويت روحشان طعام آسماني و براي تقويت جسمشان طعام زميني مي‌باشد.

 

 

طعام بهشتيان

981. طعام بهشتيان توسط صورت،‌ و طعام دوزخيان توسط عورت است.

 

 

طعام پاك

1019. دهان جسم توسط عقل برای طعام حلال، و دهان روح توسط عشق براي طعام پاك است.

 

 

طعام حلال

1019. دهان جسم توسط عقل برای طعام حلال، و دهان روح توسط عشق براي طعام پاك است.

 

 

 طعام دوزخيان

981. طعام بهشتيان توسط صورت،‌ و طعام دوزخيان توسط عورت است.

 

 

طعام زميني

657. انسان داراي دو بُعد روح و جسم است كه هر كدام در جايگاه خود توسط ربّشان روزي‌خوار مي‌باشند. براي تقويت روحشان طعام آسماني و براي تقويت جسمشان طعام زميني مي‌باشد.

 

 

طعام كاملان

1049. طعام مؤمنان گلبرگ‌هاي گلزار، و طعام كاملان شهد گل‌هاي گلزار مي‌باشد.

 

 

طعام لذيذ و حيات­بخش

403. عشق همچون طعام لذیذ و حیات‌بخشی است که از روز ازل سفره آن در دل‌های مخلوقات پهن گردیده است.

 

 

طعام مؤمنان

1049. طعام مؤمنان گلبرگ‌هاي گلزار، و طعام كاملان شهد گل‌هاي گلزار مي‌باشد.

 

 

طعمه موجودات

1094. دنيا به منزله دريايي است كه اكثريت مردم توسط ناخدايانِ گمراه طعمه موجودات مي‌شوند.

 

 

طلا

228. همان‌گونه که برای یافتن طلا شکافنده خاک می‌باشیم، برای یافتن جمال شکافنده دل باشيم.

344. اگر گِل انسان با حرارت شعله عشق گداخته گردد، از آن طلایي به وجود می‌آید که توسط زرگر به جواهری زیبا مبدل می‌گردد.

484. انسان هر چقدر خالص باشد، محتاج به رهبر است؛ همچنان‌كه طلا هر چقدر خالص باشد، محتاج به زرگر مي‌باشد.

485. تطهير شدگان بسان طلايي مي‌باشند كه توسط زرگران رحماني به جواهراتي زيبا تبديل مي‌گردند.

 

 

طلاهاي بي­غش

486. انسان‌هاي بي‌رنگ و طلاهاي بي‌غش، به دست مربيان صادق و زرگران حاذق، نوادر و جواهر مي‌گردند.

 

 

طلاي سفيد

12. عقل، طلای سفیدی است که مردم ظاهربین را به خود جذب می‌کند و عشق، مغناطیس سیاهی می‌باشد که مردم باطن‌بین را به خود جذب می‌کند.

 

 

 طلوع

26. همان‌گونه که پایان خورشید به غروب، و پایان ماه به طلوع می‌انجامد، سیر مُسلِم به کمال، و سیر مؤمن به جمال ختم می‌شود.

894. خورشيد طلوع كرد و صُلح و قهرش بر خاكيان ظاهر گشت.

*- خورشید پس‌ از غروب‌ کردن‌، در ماه‌ طلوع‌ می‌کند و آفتاب‌ به‌ صورت‌ مهتاب‌ در چهرهء ماه،‌ کامل‌ و نمایان‌ می‌شود.

 

 

طلوع آفتاب

1044. امام خميني(س) خورشيدي است در آخر الزمان كه طلوع آفتابش كوتاه و ظهور مهتابش بلند مي‌باشد.

 

 

طلوع خورشيد آخرالزمان

629. با طلوع خورشيد آخرالزمان، امام خميني(س) از غرب، پس از فروپاشي سلطنت ديكتاتوري پهلوي و آزادي محرومان، آنچنان اهل دين به سنت الهي حساسيت پيدا كردند كه با غروب مهتاب فروزنده‌اش تنها قليلي توانستند به كواكب درخشنده اهل معرفت راه يابند.

 

 

طلوع خورشيد

617. همان‌گونه كه با طلوع خورشيدْ زمين خنك، هوايش تميز و موجوداتش نمايان مي‌شود، آدمي‌ هم با تجلي عشقْ وجودش شاد، روحش پاك و حقايقش آشكار مي‌گردد.

737. امام خميني(س) قائم بر حقي كه با قيام خود قيامت مرده‌دلانِ افسرده را در دوزخ دنيا با طلوع خورشيدش بر پا كرد.

1166. طلوع خورشید ظهور مخلوقات زمين، و طلوع ماه ظهور مَه‌رويان آسمان مي‌باشد.

 

 

 طلوع خورشيد امام خميني(س)

758. با طلوع خورشيد امام خميني(س) آنچنان تحولي در دين ايجاد شد كه تا ظهور باقي خواهد ماند.

 

 

 طلوع شمس

609. جابه‌جايي هوا توسط طلوع شمس، و جابه‌جايي روح به واسطه طلوع قمر مي‌باشد.

 

 

طلوع قمر

609. جابه‌جايي هوا توسط طلوع شمس، و جابه‌جايي روح به واسطه طلوع قمر مي‌باشد.

 

 

طلوع ماه

1166. طلوع خورشید ظهور مخلوقات زمين، و طلوع ماه ظهور مَه‌رويان آسمان مي‌باشد.

 

 

طلوع مهتاب ولايت

699. با غروب شمس رسالت و طلوع مهتاب ولايت، به وجه درخشنده زهره حقيقت مي‌بايد رسيد.

865. آفتاب رسالت و مهتاب ولايت دو نور متفاوت شريعت و معرفت است در دنيا و آخرت براي رسيدن به زهره وجاهت.

 

 

طلوع نور

1183. طلوع هلال ماه در شب اول رمضان، طلوع نور در دل‌ها است تا شب چهاردهم براي رسيدن به شب قدر انسان كامل.

 

 

طلوع هلال ماه

1183. طلوع هلال ماه در شب اول رمضان، طلوع نور در دل‌ها است تا شب چهاردهم براي رسيدن به شب قدر انسان كامل.

 

 

طواف

464. سنگ‌هاي آسماني طوافشان در خورشيد و كمالشان در زمين مي‌باشد.

* ـ انسانها همانند سنگهای‌ پراکندهء منظومهء‌ شمسی‌ می‌باشند که‌ در اثر گردش‌ زمین‌ به ‌دور خورشید، قلیلی‌ از آنها به‌ عنوان‌ شهاب‌ سنگ‌ به‌ زمین‌ هبوط‌ می‌کنند. چنانچه‌ هر سنگی‌ از سنگهای‌ آلوده‌ و پراکنده‌ ارادهء‌ هبوط‌ به‌ این‌ سیارهء‌ سبزینه‌ را داشته‌ باشد، باید بداند که‌ کفارهء‌ سلامتی‌ از گناهانش‌ پاک‌ شدن‌ در شعلهء‌ سوزندهء جوّ زمین‌ است‌. خضران ‌طریقت‌ همچون‌ زمینی‌ سبزینه‌ و بهشتی‌ هستند که‌ در طواف‌ عاشقانه‌ خود به‌ دور شمس ‌الهی‌، از اطرافشان‌ گیرندهء سنگهای‌ جن‌ و انس‌ برای‌ نیل‌ آنها به‌ وجه‌ مهتاب‌گونهء‌ ملائکه‌ وروح‌ و بندگی‌شان‌ در سرزمین‌ بهشتی‌ خود می‌باشند.

 

 

طوطي

1241.اکثریت مردم، حقايق را از اولياي الهي همانند طوطی می‌آموزند.

 

 

طوفان پاييزي

613. عشق نسيم بهاري، عقل باد تابستاني و نفس طوفان پاييزي مي‌باشد.

 

 

طوفان خشم و شهوت

531. در آخر الزمان با وجود طوفان‌ خشم و شهوت، ابرار همچون گل‌هاي با طراوت در گلخانه‌هاي مقربين در امان‌اند.

 

 

طوفان سهمگين خشم و غضب

837. طوفان سهمگين خشم و غضب از سرزمين‌هاي سوزان بر من وزيدن گرفت تا اينكه نسيم چشمه‌سار خضر نعيم آن را خنثي كرد.

 

 

طوفان هاي سهمگين

530. مردم در آخر الزمان همچون درختان پاييزي گرفتار طوفان‌هاي سهمگين مي‌گردند.

 

 

طوفان هاي هولناك ناپاكي ها

241. عصر ما بسان دریای پهناوری می‌باشد که آرامش آن توسط طوفان‌هاي هولناک ناپاکی‌ها از میان رفته و جنبندگان خود را توسط امواج سهمگین آنچنان با بی‌رحمی در اعماق خود غرق می‌کند که اثري از آن‌ها باقی نمی‌گذارد؛ مگر آن‌هایی که در سفینه نجات اولیای الهی می‌باشند.

 

 

طهارت

138. محرومیت از معرفت ، ناشی از عدم صداقت و طهارت است.

488. همان‌گونه كه خانه جسم نياز به نظافت دارد، خانه دل هم نياز به طهارت دارد.

493. خانه‌هاي جسم و روحمان را با نظافت و طهارت پاك كنيم تا موجب آلودگي نگردد.

1025. عامل رشد انسان، طهارت در عمل است؛ نه مهارت در علم.

1211. قرآن سه نقاب دارد: با شریعت نقاب نور، با معرفت نقاب روح، و با طهارتْ نقاب حور بر کنار می‌گردد.

* - خواندن‌ ام ‌الکتاب‌ دل‌ با طهارت‌ در ولایت‌ الهی‌ ممکن‌ می‌باشد.

* - سعادتمند کسی‌ می‌باشد که‌ غالب‌ شود بر شهوت‌، و شقاوتمند کسی‌ است‌ که ‌مغلوب‌ شود در شهوت‌. آن‌ کس‌ که‌ به‌ نفسش‌ امر کرد، خوشبخت‌ است‌ و آن‌ کسی‌ که ‌نفسش‌ به‌ او امر کرد، بدبخت‌ است‌. نیک‌بخت‌ترین‌ مردم‌ کسی‌ است‌ که‌ نفسش‌ را توسط‌ ایمان‌ به‌ طهارت‌ برساند.

 

 

طهارت مقربان

1005. گلستانْ با لطافت پروانگان و نغمه بلبلان همراه است، جنات هم با طهارت مقربان و كلمات ابرار همراه مي‌باشد.

 

 

طهارت ملكوتيان

18. طهارت مُلکیان با آب، و طهارت ملکوتیان با کوثر می‌باشد.

 

 

طهارت مُلکیان

18. طهارت مُلکیان با آب، و طهارت ملکوتیان با کوثر می‌باشد.

 ادامه مطلب ...