نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: ص

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (ص) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

 

صابران

86. دنیا گردباد مهیبی است که صابران همچون کوهی استوار در برابر صدماتش می‌ایستند.

297. بهترین ارمغان اولیای رحمانی برای صابران، عشق است.

595. سيماي مه‌رويان براي صابران، نصرت، و سيماي اوليا براي عاشقان، معرفت مي‌باشد.

1117. فشارها صابران را از تمتعات نفساني به تمنيات روحاني مي‌رساند.

 

 

صابران رحماني

598. صابران رحماني در مقامي هستند كه در عوالم سه‌گانه مُلك پنهان و در عوالم سه‌گانه ملكوت آشكار مي‌باشند.

 

 

صابران سحر

904. قرآن براي صابران سحر همچون عروس زيبايي است كه سيماي زيبنده‌اش را در موقعش شهود مي‌كنند.

 

 

صابون

503. در آخر الزمان نجات آدميان از طريق اولياي الهي همچنان است كه صابوني توسط شستشو در دست انساني لطيف گردد تا آنكه از روزنه سوزني رد شود.

 

 

صاحب اختيار

839. انسان موجودي است صاحب اختيار كه توسط نور، زيبايي‌ها و توسط ظلمت، زشتي‌هايش آشكار مي‌گردد.

 

 

صاحبان ثروت

388. دنیا برای سه گروه ضلالت است: صاحبان ثروت، شهرت و شهوت، و برای سه گروه سعادت می‌باشد: صاحبان عزت، رأفت و محبت. گروه‌هاي اول در مکان‌های جمادی، نباتی و حیوانی، و گروه‌هاي دوم در جایگاه‌های انسانی، روحانی و نورانی می‌باشند.

 

 

صاحبان دين

263. صاحبان دین دو گروه‌اند: گروه اول جن و انس، گروه دوم ملائكه و روح‌ مي‌باشند.

 

 

* صاحبان صورت

- اولیای‌ الهی‌ در میان‌ مردم‌ همچون‌ ماه‌ و ستارگان‌، صاحبان‌ صورت‌اند، نه‌ صاحبان‌ عورت‌.

 

 

صاحبان عرش

656. صاحبان عرش، مقربان ناسوت‌اند كه توسط ارواح قدسي ‌روح ايمان را در مؤمنان ابرار القا مي‌نمايند.

 

 

صاحبان عزت

388. دنیا برای سه گروه ضلالت است: صاحبان ثروت، شهرت و شهوت، و برای سه گروه سعادت می‌باشد: صاحبان عزت، رأفت و محبت. گروه‌هاي اول در مکان‌های جمادی، نباتی و حیوانی، و گروه‌هاي دوم در جایگاه‌های انسانی، روحانی و نورانی می‌باشند.

 

 

صاحبان عشق

248. قصه یوسف(ع) برای صاحبان عقل، مذموم، برای صاحبان عشق، مطلوب و برای صاحبان فنا مقبول می‌باشد.

* - خداوند رحمان‌، سفینهء عرش‌ را بر دریای‌ عشق‌ می‌راند. ناخدایان‌ سفینه‌های ‌عرش‌ پروردگار، صاحبان‌ عشق‌ می‌ باشند.

 

صاحبان عقل

248. قصه یوسف(ع) برای صاحبان عقل، مذموم، برای صاحبان عشق، مطلوب و برای صاحبان فنا مقبول می‌باشد.

 

 

صاحبان فنا

248. قصه یوسف(ع) برای صاحبان عقل، مذموم، برای صاحبان عشق، مطلوب و برای صاحبان فنا مقبول می‌باشد.

 

 

صاحب خانه

492. عابدي كه مدتي از عبادتگاه خود دور شود، مانند صاحب‌خانه‌اي است كه مدتي از خانه خود دور شود.

 

 

صاحب ولايت

834. در سير صعودي كه به همراه مولاي كريمم داشتم، به امر او چهار درگاه مقدس را پاك كردم و سپس او به اتفاق صاحب ولايت مرا به آسمان چهارم عروج داد.

 

 

صالح(ع)

39. «ابتر» به كساني گويند كه در ولايت،‌ كوثر رسول اكرم(ص) را در خانه علي(ع) همچون ناقه صالح(ع) پي كردند.

 

 

صبح ازل

847. هستي، بحر بيكراني است كه هر لحظه‌اش صبح ازل و شام ابد مي‌باشد.

 

 

صبر

8. بهترین ریاضت برای رسیدن به کمال، صبر در مقابل عشق به معبود است.

298. از احمقی است که در محضر اولیای الهی به جای عشق، عقل و به جای صبر، تعجیل و به جای سکوت، حرف باشد.

346. هیچ ریاضتی برای تهذیب نفس بالاتر از صبر در برابر بدخُلقی زن نمی‌باشد.

474. كمال آدمي در نزد اولياي الهي به دو چيز حاصل مي‌گردد: اول يقين، دوم صبر.

537. از روشن‌ترين علائم دوزخيان، خشم آنان است در برابر كلمات بهشتيان؛ همچنان‌كه از بزرگ‌ترين علائم بهشتيان، صبر آنان است در مقابل سخنان دوزخيان.

596. صراط كمال همچون نردباني است كه پله‌هاي صعودش صبر مي‌باشد.

612. صبر در برابر فشارها، ايجاد انرژي كرده، با لبريز شدن آن، نيروهاي باطني توسط يك اراده آشكار مي‌گردد. 

891. چه بسيار در توكل و صبر تجربه كردم و فراوان سود بردم.

897. صبر چنان نيكو است كه قبل از زندگي در مقبره اموات به اقامت در مقابر ابرار نايل گرديدم.

1029. عزت و عظمت انسان، به واسطه صبر و استقامت در برابر شهوت و غضب است.

* - انسان‌ هرقدر لطیف‌تر گردد، آگاه‌تر می‌گردد و هرقدر آگاه‌تر گردد، در مقابل‌ مشکلات‌ و مصیبت ها، همچون‌ عیسی‌ پسر مریم‌ و حسین‌ پسر فاطمه‌ صبورتر می‌گردد.

* - صبر و استقامت‌ یوسف‌ در برابر آتش‌ سوزانندهء‌ نفس‌ زلیخا، آن‌ چنان‌ روح‌ زلیخا را از ظلمت‌ شهوت‌ به‌ روشنایی‌ معنویت‌ رهنمون‌ ساخت‌ که‌ پس‌ از ازدواج‌ با یوسف ‌شیرین‌ترین‌ لحظات‌ زندگی‌ برایش‌ انس‌ در محراب‌ عبادت‌ بود.

 

 

صبر ائمه(ع)

976. افزوني صبر شيعه نسبت به صبر ائمه(ع) اين است كه ائمه(ع) حقايق را از غيب و شيعه حقايق را توسط آنان دريافت مي‌كند.

 

 

صبر شيعه

976. افزوني صبر شيعه نسبت به صبر ائمه(ع) اين است كه ائمه(ع) حقايق را از غيب و شيعه حقايق را توسط آنان دريافت مي‌كند.

 

 

صبور

33. انسان هر قدر لطیف‌تر شود، آگاه‌تر می‌گردد و هر قدر آگاه‌تر شود، در مقابل مشکلات همچون عیسی(ع) پسر مریم(س) و حسین(ع) پسر فاطمه(س) صبورتر می‌گردد.

 

 

صبوري

14. سلاح مؤمنان، صبوری و سلاح صابران، اراده آنان می‌باشد.

 

 

صحبت

540. عشق، آتشي است كه شعله‌اش در صورت، و نورش در سيرت، و كمالش در صحبت آشكار مي‌گردد.

 

 

صحيفه الهي و رحماني

912. قرآن، صحيفه‌ الهي و رحماني است كه كلمات الهي‌اش حقايق مُلك و كلمات رحماني‌اش حقايق ملكوت مي‌باشد.

 

 

صداقت

138. محرومیت از معرفت ، ناشی از عدم صداقت و طهارت است.

 

 

صداقت و عبادت رب

989. تسليم‌شونده زماني از نفس به روح زنده مي‌شود كه در صداقت و عبادت ربش مجرد باشد.ادامه مطلب ...


صداي الاغ

1185. صدای الاغ در چمنزار، عَرعَر است و صدای بلبل در گلزار، چَهچَه مي‌باشد.

 

 

صداي بلبل

1185. صدای الاغ در چمنزار، عَرعَر است و صدای بلبل در گلزار، چَهچَه مي‌باشد.

 

 

صداي حمار

207. اكثريت مردم صدای حمار را بر صوت بلبل ترجيح مي‌دهند.

 

 

* صدقه

- بزرگ‌ترین‌ صدقه‌ در راه‌ خدا، دوری‌ از امیال‌ نفسانی‌ و نزدیکی‌ به‌ اعمال‌ الهی ‌می‌باشد.

 

 

صدمات

86. دنیا گردباد مهیبی است که صابران همچون کوهی استوار در برابر صدماتش می‌ایستند.

 

 

صدمات صراط

453. ارزش قلم در صفحات كتاب و ارزش قدم در صدمات صراط مي‌باشد.

 

 

صدمه

689. عارف اگر فقيه نباشد، به شريعت الهي آسيب مي‌رساند و همچنين فقيه اگر عارف نباشد، به معرفت رحماني صدمه مي‌زند.

 

 

صراط

756. الباب به سوي صراط‌اند، ابرار در صراط‌اند و مقربان صراط خداي رحمان‌اند.

860. صراط از هفت طبقه زمين به هفت طبقه آسمان مي‌باشد؛ از جايگاه آتشي به آسمان خاكي، از زمين خاكي به آسمان نباتي، از زمين نباتي به آسمان حيواني، از زمين حيواني به آسمان انساني،‌ از زمين انساني به آسمان ملكوتي، از زمين ملكوتي به آسمان جبروتي،‌ و از زمين جبروتي به آسمان لاهوتي. هر طبقه نسبت به طبقه بالاتر از خود، زمين،‌ و نسبت به طبقه پايين‌تر از خود، آسمان محسوب مي‌شود.

1177. شیطان به صورت جن دام‌های خود را در صراط پهن کرده. تنها ابرار و مقربان‌اند كه با دو بال عشق و فنا از آن می‌گذرند.

 

 

صراط انبياي الهي و اولياي رحماني

1153. از بين راه‌هاي بي‌نهايت، صراط مستقيم و صراط حميد تنها صراط انبياي الهی و اولیای رحمانی است.

 

 

صراط پسنديده رحيميت

879. زن، مظهر عشق است. عشق، آيينه معرفت و معرفت، صراط پسنديده رحيميت مي‌باشد.

 

 

صراط جحيم

1125. صراط حميد به سوي فضيلت، و صراط جحيم به سمت رذيلت مي‌باشد.

 

 

صراط حميد

630. فرشتگان منور و ارواح مطهر به صورت‌هاي ابرار و مقربان، هاديان صراط مستقيم و صراط حميد مي‌باشند.

647. براي سبقت در صراط حميد كثيري توسط غرورْ محروم، و قليلي به واسطه خشوعْ مسرور مي‌باشند.

720. حقيقت، چراغ منوري است كه توسط آن صراط مستقيم و صراط حميد و سيماي رحماني و سيماي رحيمي مشخص مي‌گردد.

1074. صراط مستقيم توسط عقل، و صراط حميد توسط عشق نمايان مي‌گردد.

1125. صراط حميد به سوي فضيلت، و صراط جحيم به سمت رذيلت مي‌باشد.

1153. از بين راه‌هاي بي‌نهايت، صراط مستقيم و صراط حميد تنها صراط انبياي الهی و اولیای رحمانی است.

1189. دوست مهربانی که با او در نزاعي، روح مقدسی است که تو را به صراط حمید می‌برد.

*- ناهمواری های‌ صراط‌ حمید، بدون‌ طریقت‌ مهدی‌(ع‌) و دم‌ مسیحایی‌ اولیای‌ خدا هموار نخواهد شد.

 

 

صراط حور

1120. ابرار، در صراط نورند و مقربين، در صراط حور مي‌باشند.

 

 

صراط خداي رحمان

756. الباب به سوي صراط‌اند، ابرار در صراط‌اند و مقربان صراط خداي رحمان‌اند.

 

 

صراط راهيان جمال

862. هفت طبقه آسمان و زمين،‌ صراط راهيان جمال است؛ مكان آتشي براي آسمان خاكي،‌ زمين خاكي براي آسمان نباتي، ‌زمين نباتي براي آسمان حيواني، زمين حيواني براي آسمان انساني، زمين انساني براي آسمان ملكوتي، ‌زمين ملكوتي براي آسمان جبروتي، زمين جبروتي براي آسمان لاهوتي كه فيوضات رحماني و رحيمي است.

 

 

صراط كمال

596. صراط كمال همچون نردباني است كه پله‌هاي صعودش صبر مي‌باشد.

 

 

صراط مستقيم

720. حقيقت، چراغ منوري است كه توسط آن صراط مستقيم و صراط حميد و سيماي رحماني و سيماي رحيمي مشخص مي‌گردد.

1069. هر طرف، وجه الله است؛ مگر وجه الرحمن كه در صراط مستقيم نمايان است.

1074. صراط مستقيم توسط عقل، و صراط حميد توسط عشق نمايان مي‌گردد.

1153. از بين راه‌هاي بي‌نهايت، صراط مستقيم و صراط حميد تنها صراط انبياي الهی و اولیای رحمانی است.

*- به‌ درستی ‌که‌ هادیان‌ صراط‌ مستقیم‌، همانا فرشتگان‌ ابرارند که‌ از چهار صراط‌ عالم ‌ملک‌: جمادی‌، نباتی‌، حیوانی‌ و انسانی‌ عبور کرده‌اند. تکیه‌ کنندگان‌ بر بال‌ فرشتگان‌ ابرار، نجات‌ یافتگان‌ عالم‌ ملک‌ می‌ باشند.

*- پیمودن‌ صراط‌ مستقیم‌ که‌ فرمودند: از مو باریک‌تر، از لبهء‌ شمشیر تیزتر و از شب ‌ظلمانی‌ تاریک‌تر است‌، محال‌ می‌باشد؛ چون‌ آدمیان‌ یا بهائم‌ هستند و یا کودکانی‌ بیش ‌نیستند و پیمودن‌ صراط‌ مستقیم‌ تنها با اولیای‌ الهی‌ میسر می‌باشد.

*- جلوهء‌ مهتاب‌ گونهء‌ ولایت‌ در صراط‌ مستقیم‌ مشهود است‌.

*- کسانی‌ صراط‌ مستقیم‌ را می‌پیمایند که‌ با اولیای‌ الهی‌، آب‌ زندگانی‌ را در ظلمات ‌بنوشند و به‌ فنای‌ از نفس‌ و بقای‌ به‌ روح‌ برسند.

*- چون‌ مردم‌ در خواب‌اند، نیازی‌ به‌ شیطان‌ نیست‌ که‌ بر صراط‌ مستقیم‌ کمین‌ کند. آدم‌ خواب‌ بر هر صراطی‌ می‌باشد، الا بر صراط‌ مستقیم‌.

 

 

صراط نور

1120. ابرار، در صراط نورند و مقربين، در صراط حور مي‌باشند.

 

 

صعود

329. تخطی ابلیس به جهت آدم(ع) و تخطی آدم(ع) به موجب ابلیس باعث گردید که آن‌ها پس از هبوط از بهشت، در کشاکش یکدیگر به صعود و سقوط برسند.

672. راهيان جمال در بين آدميان، از آتش عشق همچون شهاب‌سنگ‌ها به سمت خضراي زمين صعود مي‌كنند.

708. آدميان مابين آسمان و زمين‌اند؛ يا توسط صورت صعود و يا به واسطه عورت سقوط مي‌كنند.

717. سُرور آدميان در صعودشان و صعودشان در وجوهشان مي‌باشد.

1061. محمد بن عبدالله(ص) علي بن ابيطالب(ع) را آنچنان در آسمان‌هاي كمال صعود داد كه خود از حقيقتش در سدرة المنتهي لرزيد.

 

 

صعود و نزول نفس ها

‌817. دل‌ها جايگاه بهشت يا دوزخ است. صعود و نزول نفس‌ها پديدآورنده جايگاه‌ها مي‌باشند.

 

 

صفات

432. حقايق غيب در ذات همچون حقايق آسمان در شب است؛ همچنان‌كه حقايق شهود در صفات همچون حقايق زمين در روز مي‌باشد.

635. نور در ذات از عالم امر، و روح در صفات از عالم خلق مي‌باشد.

1173. خداوند ذاتش در صفاتش، صفاتش در افعالش، افعالش در اسمایش و اسمایش در اجسامش تجلی کرده.

 

 

صف اوساط

356. خوبان به ظن خود مرا بد می‌دانند. بدان نيز به خیال خود مرا خوب می‌دانند. من مابین خوبان و بدان در صف اوساط هستم.

 

 

صفاي بهشت

869. سالك راه يا در پناه بهشت، يا در صفاي بهشت و يا در جمال بهشت مي‌باشد.

 

 

صفاي دل

933. صوفي، صفاي دل را در خلوت خود ميسر مي‌بيند.

 

 

صفحات تاريخ

803. عشق را لمس كردم و بر صفحات تاريخ رقم زدم و از آن جز سيماي زيبنده نيافتم.

 

 

صفحات كتاب

453.  ارزش قلم در صفحات كتاب و ارزش قدم در صدمات صراط مي‌باشد.

806. نويسندگان «فروغ محفل روح‌ الله»،‌ انديشه‌هاي باطني خود را توسط قلم‌هايشان بر صفحات كتاب به ظهور خواهند رساند.

 

 

صفحات كتاب وحدت

878. كثرت، صفحات كتاب وحدت است كه در آن چيزي بدون حكمت و عبرت نمي‌باشد.

 

 

صفحات كاغذ

802. قلم‌هايي كه با نور مهتاب مزين گرديده،‌ در تاريخ بر صفحات كاغذ مي‌درخشند.

1041. اگر آدمیان همانند صفحات کاغذ با جوهر معنوي اولیای الهی نوشته گردند، نظیر کتاب‌های آسمانی مقدس می‌گردند.

 

 

صلح

330. ذریه آدم(ع) و ابلیس در زمین، دو جلوه متضادند که در عین قهر و صلح، نیازمند یکدیگر می‌باشند.

894. خورشيد طلوع كرد و صُلح و قهرش بر خاكيان ظاهر گشت.

 

 

صليب

680. عيسي(ع) و حواريونش توسط امت موسي(ع)، و علي(ع) و فرزندانش توسط امت محمد(ص) به صليب و شهادت كشيده شدند.

 

 

صوت بلبل

207. اكثريت مردم صدای حمار را بر صوت بلبل ترجيح مي‌دهند.

1201. همان‌گونه که صوت بلبل از بوستان به گوش‌ می‌رسد و آدم لذت مي‌برد، کلام اولیا نیز از جنات به گوش می‌رسد و آدم لذت مي‌برد.

 

 

صوت بلبلان

57. بوستان توسط صوت بلبلان و زيبایي پروانگان، و جنات به واسطه سخن ابرار و جمال مقربان، نیکو و خوشنما می‌باشد.

 

 

* صوت‌ داوودی

ـ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ صورت‌ انسانی‌ باید در ولایت‌ اولیا صوت‌ داوودی‌ آموخت‌.

 

 

* صوت زیبا

- اگر انسان‌ مکانی‌ نیافت‌ که‌ صوت‌ زیبا را بشنود، صدای‌ حمار هم‌ برایش‌ نشاط‌آور می‌شود.ادامه مطلب ...


صُور

627. اسرافيل براي جن و انس دو بار مي‌دمد: اول با صورت رحماني همه را پوشيده مي‌كُشد و در صور دوم با سيماي رحيمي‌ همه را برهنه زنده مي‌كند.

 

 

صور اولياي الهي

108. دنیا قبرستانی است و مردم همچون مردگانی هستند که با صُور اولیای الهی زنده شده، شنونده و بیننده اعمال خویش می‌شوند.

 

 

صورت

116. مردم توسط تصویرگران الهی و نقش‌آفريني اولیای رحمانی، صورت‌هایشان شکل می‌گیرد.

195. نشان آدمیان، لحن کلامشان است كه توسط صورت‌هایشان به ظهور مي‌رسد.

219. توجه به صورت، سبب محبت و فتوت است و توجه به عورت، سبب شهوت و غضب می‌باشد.

251. همان‌گونه که لذات شهوات از عقل و علم نشأت می‌گیرد، لذات نعمات هم از عشق و معرفت صورت می‌پذیرد.

264. عشق یا بهشتی است یا دوزخی. منشأ عشق بهشتی، صورت و منشأ عشق دوزخی، عورت می‌باشد.

398. انسان در سیرت و صورت، مظهر تام زیبایی است که در غیب و شهود هيچ زيبايي راضی کننده او نمی‌باشد.

416. حقایق ملکوت در صورت، و حقایق مُلک در عورت مي‌باشد.

429. مراتب كمال از حيوانيت تا انسانيت، از عورت تا صورت مي‌باشد.

430. صورت و عورت، نماي دو درگاه بهشت و دوزخ است از براي آدميان.

468. عورت و صورت، دو نماد مُلك و ملكوت مي‌باشند.

469. عورت و صورت، دو كتاب مختلف است براي شناخت مُلك و ملكوت.

470. عورت و صورت، دو روزنه جداگانه براي مُلك و ملكوت مي‌باشد.

471. رمز و راز مُلك و ملكوت توسط عورت و صورت نمايان مي‌گردد.

494. آخر الزمان هنگامي‌ است كه آدميان عورت‌ها را نسبت به صورت‌ها ترجيح مي‌دهند.

522. نفس به سوي عورت، عقل به سوي صورت، و عشق به سوي سيرت مي‌رود.

523. عقل همانند اسب دونده و عشق بسان براق پرنده، جوينده و يابنده صورت و سيرت خود مي‌باشند.

540. عشق، آتشي است كه شعله‌اش در صورت، و نورش در سيرت، و كمالش در صحبت آشكار مي‌گردد.

603. خداوند توسط رحمانيتش، چراغي همچون خورشيد و فروغي همانند ماه و صورتي همچون محمد(ص) و سيرتي همانند علي(ع) دارد.

643. خدا به آدم(ع) فهماند كه در بهشت به سمت صورت رود؛ نه در جهت عورت.

644. فرار حوا از آدم(ع) توسط عورت بود؛ نه صورت.

678. با غروب خورشيد محمدي(ص) در رسالت، و غروب خورشيد خميني(س) در ولايت، نقاب‌هاي ظلمت بر روي چهره‌ها كشيده شد و صورت‌ها در زير نقاب‌ها توسط روش‌ها به شكل‌هاي گوناگون در آمد.

708. آدميان مابين آسمان و زمين‌اند؛ يا توسط صورت صعود و يا به واسطه عورت سقوط مي‌كنند.

725. توسط عشق، چشم‌ها و دل‌ها از سمت صورت به طرف سيرت مي‌رود.

907. خداوند پس از آفريدن سه عالم،‌ در عالم چهارم صورت خود را آشكار نمود.

915. همچنان‌كه زشتي‌ها و زيبايي‌ها توسط صورت‌ها آشكار است، در آخرت هم زشتي‌ها و زيبايي‌ها به واسطه صورت‌ها نمايان مي‌گردد.

917. همان‌طور كه در دنيا صورت‌ها آشكار است،‌ در آخرت هم عورت‌ها نمايان مي‌باشد.

920. لذت ‌دوزخيان به عورت، و لذت‌ بهشتيان به صورت مي‌باشد.

981. طعام بهشتيان توسط صورت،‌ و طعام دوزخيان توسط عورت است.

998. اكثريت آدميان صورت‌ها را براي عورت‌ها و عورت‌ها را براي شهوت‌هايشان مي‌پسندند.

1040. عشق براي صورت می‌جوشد، نفس براي عورت می‌خروشد.

1073. همان‌طور كه انسان براي ديدن صورت نياز به آيينه مخلوق دارد، براي ديدن سيرت نياز به آيينه خالق دارد.

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

1080. اكثريت آدميان به صورتْ زيبا و در باطنْ زشت مي‌باشند.

1139. صورت‌ها را براي شستشو به سوي دل‌هایي ببريد كه چشمه‌سار كوثر عشق است.

1193. عورت و صورت، دو نشان مُلک و ملکوت است که توسط آن‌ها دوزخ و بهشت نمايان می‌شوند.

* - اگر می‌خواهیم‌ بدانیم‌ که‌ چه‌ صورتی‌ داریم‌، توسط‌ اولیای‌ الهی‌، چراغ‌ الله‌ و نور رحمان‌ را در قلبهایمان‌ روشن‌ کنیم‌.

* - هر موجودی‌ صورتگر است‌ و دارای‌ صورتی‌ می‌باشد؛ ابراهیم‌ در ملکوت ‌آسمانها و زمین‌، قهرمان‌ صورت‌ و صورتگری‌ می‌باشد. و هر موجودی‌ تسلیم‌ کننده‌ است‌؛ ابراهیم‌ در ملکوت‌ آسمانها و زمین‌، قهرمان‌ تسلیم‌ کنندگان‌ است‌.

 

 

صورت آدم(ع)

734. صورت آدم(ع) مرآت جمال بود كه توسط اسماء سرافكنده شد و به واسطه كلمات سرافراز گرديد.

* - هر انسانی‌ که‌ صورت‌ آدمیت‌ پیدا کرد، صراط‌ مستقیم‌  و شب‌ قدر و صاحب‌ اسم ‌اعظم‌ الهی‌ می‌باشد.

 

 

صورت باطني

261. زبان هر انسانی بيانگر صورت باطنی او و زبان هر حیوانی نشانگر صورت ظاهری‌ او می‌باشد.

385. دنیا دو صورت دارد: صورت باطنی آن نورانی، و صورت ظاهری آن ظلمانی می‌باشد.

 

 

صورت بندگان

476. از بزرگ‌ترين تفضل پروردگار است كه وجه خود را در صورت بندگانش آشكار كرده.

 

 

صورت جمال

449. خداوند صورت جمالش را در سيماي ابرار، و صورت جميلش را در سيماي مقربان به ظهور رسانيد.

477. خداوند در باطن به صورت جميل، و در ظاهر به صورت جمال هدايتگر بندگانش مي‌باشد.

 

 

صورت جميل

449. خداوند صورت جمالش را در سيماي ابرار، و صورت جميلش را در سيماي مقربان به ظهور رسانيد.

477. خداوند در باطن به صورت جميل، و در ظاهر به صورت جمال هدايتگر بندگانش مي‌باشد.

 

 

صورت رحماني

627. اسرافيل براي جن و انس دو بار مي‌دمد: اول با صورت رحماني همه را پوشيده مي‌كُشد و در صور دوم با سيماي رحيمي‌ همه را برهنه زنده مي‌كند.

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

 

 

صورت رحيمي

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

 

 

صورت زيبا

431. همان‌گونه كه حيوانات در جنگل صورت زيبا را تشخيص نمي‌دهند، آدميان هم در شهر، سيرت زيبا را نمي‌شناسند.

1163. همان‌طور که عالِمْ صورت زیبا را تشخیص می‌دهد، عارف نيز سيرت زیبا را تشخیص می‌دهد.

 

 

صورت شيطاني

93. ملکوتیان و مُلکیان دو گروه متضادند که در کشاکش يكديگر عده قلیلی را با سیمای رحمانی و عده کثیری را به صورت شیطانی به سمت نور و ظلمت مي‌برند.

 

 

صورت ظاهر

819. عشق الهي، سيرت زيبايي است كه توسط عشق مجازي، صورت ظاهر آن آشكار مي‌گردد.

 

 

صورت ظاهري

261. زبان هر انسانی بيانگر صورت باطنی او و زبان هر حیوانی نشانگر صورت ظاهری‌ او می‌باشد.

385. دنیا دو صورت دارد: صورت باطنی آن نورانی، و صورت ظاهری آن ظلمانی می‌باشد.

 

 

صورت عالمان

580. صورت عالمان در زير نقاب، با كلمات اوليا آشكار مي‌گردد.

 

 

صورت مؤمن و كافر

604. صورت مؤمن و كافر در دنيا شبيه و در آخرت گوناگون مي‌باشد.

 

 

صورت مه­رويان فريبنده ملك

544. طراوتِ سيماي زيبنده ملكوت، در صورت مه‌رويان فريبنده مُلك نمايان است.

 

 

صورت واقعي

604. از بزرگ‌ترين الطاف پروردگار است كه آدميان را از بين جمله مخلوقات به صورت انسان آفريده تا به واسطه چراغ عقل به صورت واقعي خودشان برسند.

1171. دلسوزترین مردم آن‌هایند که صورت واقعی ما را به ما می‌نمایانند.

*- در محشر برهنه‌ بودن‌ هر کس‌، آشکار شدن‌ صورت‌ واقعی‌ اوست‌ و صورت‌ واقعی‌ هر کس‌، لباس‌ حقیقی‌ او می‌باشد.

 

 

صورت واقعي مردمان

22. برای اهل بصیرت، صورت واقعی مردمان در کلمات آنان آشکار است.

 

 

صورت هاي ابرار و مقربان

630. فرشتگان منور و ارواح مطهر به صورت‌هاي ابرار و مقربان، هاديان صراط مستقيم و صراط حميد مي‌باشند.

 

 

صورت هاي انساني

550. در آخرت، صورت‌هاي انساني با دو شكل ابرار و مقربين شناخته مي‌شوند.

703. بزرگ‌ترين لطف الهي نسبت به بندگان، صورت‌هاي انساني آنان است و بهترين لطف بندگان نسبت به خودشان، سيرت آدميتشان مي‌باشد.

 

 

صورت هاي جسماني

918. همان‌گونه كه صورت‌هاي جسماني توسط آب پاك مي‌شود، ‌صورت‌هاي روحاني هم به واسطه كوثر مطهر مي‌گردد.

 

 

صورت هاي رحماني

549. در قيامت، صورت‌هاي رحماني از ابرار و صورت‌هاي رحيمي از مقربان مي‌باشد.

 

 

صورت هاي رحيمي

549. در قيامت، صورت‌هاي رحماني از ابرار و صورت‌هاي رحيمي از مقربان مي‌باشد.

 

 

صورت هاي روحاني

918. همان‌گونه كه صورت‌هاي جسماني توسط آب پاك مي‌شود، ‌صورت‌هاي روحاني هم به واسطه كوثر مطهر مي‌گردد.

 

 

صورت هاي گوناگون

122. انسان‌ها کودکان متولد شده بی‌رنگ‌ هستند که در اثر اعمالشان شتابان به سوی تولدي دوباره و صورت‌هايي گوناگون مي‌باشند.

409. آدمیان صورت‌هاي گوناگونی هستند که مي‌بايد توسط اولياي رحماني به وجه زیبنده رحيمي برسند.

619. اعمال بد و خوب آدميان در دوزخ و بهشت همانند صورت‌هاي گوناگون، زشت و زيبا مي‌باشد.

684. با غروب خورشيد مغرب، آدميان به سبب نيات و اعمالشان، در پشت پرده ظلمت به راه‌ها و صورت‌هاي گوناگون كشيده شدند.

 

 

صورت هاي واقعي آدميان

921. همان‌گونه كه در دنيا صورت‌هاي واقعي حيوانات توسط نور خورشيد نمايان است، در آخرت هم صورت‌هاي واقعي آدميان به واسطه نور محمد(ص) آشكار مي‌گردد.

 

 

صورت هاي واقعي حيوانات

921. همان‌گونه كه در دنيا صورت‌هاي واقعي حيوانات توسط نور خورشيد نمايان است، در آخرت هم صورت‌هاي واقعي آدميان به واسطه نور محمد(ص) آشكار مي‌گردد.

 

 

صوفي

892. صوفي در راه فنا و ساقي در حال بقا به سر مي‌بَرد.

931. فرق بين صوفي و عارف آن است كه صوفي در نهان و عارف در عيان است.

933. صوفي، صفاي دل را در خلوت خود ميسر مي‌بيند.

 

 

صيد

311. آدمیان همچون صید در دام شیادان و كمند صیادان قرار گرفته‌اند.ادامه مطلب ...