نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: ژ

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (ژ) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

 

 

ژرفاي آسمان هاي جمال

722. آدميان ارواح منوري هستند كه براي شهود بايد به همراه ستارگان دنباله‌دار به ژرفاي آسمان‌هاي جمال سير كنند.

 

 

ژرفاي حقيقت

168. عاشق می‌تواند با يك نگاه به معشوق، در ژرفای حقیقت غرق گردد.

 

 

ژرفاي دريا

94. تفکر در اسرار قرآن، همانند تفكر در ژرفای دریا است.ادامه مطلب ...