نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: پ

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (پ) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

 

 

پاييز

21. بهار، نشاط عاقلان، و پاییز، نشاط عاشقان می‌باشد.

134. مؤمن در مقابل خدا همچون زمین در برابر خورشید است که چهار فصل دارد؛ فصل اوّل، پاییز: برای ریختن رنگ تعلقات. فصل دوم، زمستان: برای سفید شدن از تیرگی‌ها. فصل سوم، بهار: برای دمیدن روح و پديد آوردن ثمرات. فصل چهارم، تابستان: برای چشیدن حلاوت ثمرات.

* - پاییز، بهار عارفان‌ و سماع عاشقان و بقای فانیان می باشد.

 

 

پادشاهي عظيم

1156. پادشاهی عظیم برای آل ابراهیم، و پادشاهی کریم برای آل عمران می‌باشد.

 

 

پادگان

683. دنيا براي دينداران همچون پادگاني است كه فرماندهانش سربازان را به سه جهت چپ، راست و جلو فرمان مي‌دهند.

 

 

پاشيدگي

665. همان‌گونه كه آتش جوّ ديده نمي‌شود، آتش عشق هم ديده نمي‌شود. زماني آتش آن‌ها رؤيت مي‌شود كه در جاي خود از پاشيدگي و پراكندگي به سمت شايستگي و برازندگي روانه گردند.

 

 

پاك

313. زمین در هر چند هزار سال، دو بار پاک می‌شود: بار اول در آب و بار دوم در آتش پاك مي‌شود.

493. خانه‌هاي جسم و روحمان را با نظافت و طهارت پاك كنيم تا موجب آلودگي نگردد.

617. همان‌گونه كه با طلوع خورشيدْ زمين خنك، هوايش تميز و موجوداتش نمايان مي‌شود، آدمي‌ هم با تجلي عشقْ وجودش شاد، روحش پاك و حقايقش آشكار مي‌گردد.

834. در سير صعودي كه به همراه مولاي كريمم داشتم، به امر او چهار درگاه مقدس را پاك كردم و سپس او به اتفاق صاحب ولايت مرا به آسمان چهارم عروج داد.

918. همان‌گونه كه صورت‌هاي جسماني توسط آب پاك مي‌شود، ‌صورت‌هاي روحاني هم به واسطه كوثر مطهر مي‌گردد.

975. هر چقدر انسان پليد باشد،‌ در آتش عشق پاك مي‌گردد.

1237. هیچ پاک کننده‌ای همانند آتش عشق، خانه دل را برای رسیدن به حقايق پاک نمی‌نماید.

 

 

پاك كردن آدميان

754. همان‌گونه كه پاك كردن كودكان توسط مادران است، پاك‌ كردن آدميان نيز توسط كاملان مي‌باشد.

 

 

پاك كردن كودكان

754. همان‌گونه كه پاك كردن كودكان توسط مادران است، پاك‌ كردن آدميان نيز توسط كاملان مي‌باشد.

 

 

پاك كننده

1050. خداپرستان سه گروه‌اند: كثيري به واسطه آتش، قليلي توسط نور و معدودي به سبب وجه پاك‌كننده خود مي‌باشند.

1237. هیچ پاک کننده‌ای همانند آتش عشق، خانه دل را برای رسیدن به حقايق پاک نمی‌نماید.

 

 

پاك كننده پروانه

147. چهار چیز در عالم کثرت، نشانه وحدت است: خاک، آب، آتش و باد. خاک، پاک کننده مرغ؛ آب، پاک کننده مرغابی؛ آتش، پاک کننده پروانه؛ و باد پاك كننده گُل مي‌باشد. مرغ به منزله نفس، مرغابي به منزله عقل، پروانه به منزله عشق، و گُل به منزله وجه می‌باشد.

 

 

پاك كننده گل

147. چهار چیز در عالم کثرت، نشانه وحدت است: خاک، آب، آتش و باد. خاک، پاک کننده مرغ؛ آب، پاک کننده مرغابی؛ آتش، پاک کننده پروانه؛ و باد پاك كننده گُل مي‌باشد. مرغ به منزله نفس، مرغابي به منزله عقل، پروانه به منزله عشق، و گُل به منزله وجه می‌باشد.

 

 

پاك كننده مرغ

147. چهار چیز در عالم کثرت، نشانه وحدت است: خاک، آب، آتش و باد. خاک، پاک کننده مرغ؛ آب، پاک کننده مرغابی؛ آتش، پاک کننده پروانه؛ و باد پاك كننده گُل مي‌باشد. مرغ به منزله نفس، مرغابي به منزله عقل، پروانه به منزله عشق، و گُل به منزله وجه می‌باشد.

 

 

پاك كننده مرغابي

147. چهار چیز در عالم کثرت، نشانه وحدت است: خاک، آب، آتش و باد. خاک، پاک کننده مرغ؛ آب، پاک کننده مرغابی؛ آتش، پاک کننده پروانه؛ و باد پاك كننده گُل مي‌باشد. مرغ به منزله نفس، مرغابي به منزله عقل، پروانه به منزله عشق، و گُل به منزله وجه می‌باشد.

 

 

پاكيزه

324. گناه، مانند چرک است که در چشمه‌سار اولياي الهي با کوثر عشق، پاکیزه مي‌گردد.

 

 

پاي عقل

527. براي رسيدن به معرفت، بال عشق نياز است؛ نه پاي عقل.

 

 

پدر

784. علت ترديد ابراهيم(ع) در ذبح اسماعيل(ع) پدرش آزر، و تسليم اسماعيل(ع) در ذبح خويش پدرش ابراهيم(ع) مي‌باشد.

 

 

پدران روحاني

766. كثيري از اسماي فرزندان آدم(ع) را والدين جسماني و قليلي را پدران روحاني مي‌گذارند.

767. نام‌هاي فرزندان آدم(ع) توسط پدران روحاني متبرك مي‌گردد.

 

 

پدر و مادر جسماني

1155. انسان توسط «إنا لله» سير نزولي‌اش از پدر مادر جسمانی، و به واسطه «إنا إليه راجعون» سير صعودي‌اش به پدر و مادر روحاني می‌باشد.

 

 

پدر و مادر روحاني

1155. انسان توسط «إنا لله» سير نزولي‌اش از پدر مادر جسمانی، و به واسطه «إنا إليه راجعون» سير صعودي‌اش به پدر و مادر روحاني می‌باشد.

 

 

پديد آورنده جايگاه ها

817. دل‌ها جايگاه بهشت يا دوزخ است. صعود و نزول نفس‌ها پديدآورنده جايگاه‌ها مي‌باشند.

 

 

پراكندگي

665. همان‌گونه كه آتش جوّ ديده نمي‌شود، آتش عشق هم ديده نمي‌شود. زماني آتش آن‌ها رؤيت مي‌شود كه در جاي خود از پاشيدگي و پراكندگي به سمت شايستگي و برازندگي روانه گردند.

1220. زن همانند آب، آرام است. با دميدن روح به حركت در مي‌آيد؛ نه با ضربه كه جز پراکندگی چيزي حاصل نمی‌گردد.

 

 

پراكندگي سلول ها

495. همان‌گونه كه پراكندگي سلول‌ها در پيري است، پراكندگي مردمان هم در آخر الزمان مي‌باشد.

 

 

پراكندگي مردمان

495. همان‌گونه كه پراكندگي سلول‌ها در پيري است، پراكندگي مردمان هم در آخر الزمان مي‌باشد.

 

 

پرتگاه

11. کسی که شیفته کلمات معنوی است، بهشتی است و کسی که منکر کلمات معنوی است، دوزخی است و کسی که بی‌تفاوت به کلمات معنوی است، در معرض پرتگاهی است که سرانجامش ناپیدا است.

 

 

پرتو شمس

771. آنان كه در پرتو شمس خوشحال‌اند، از تابش قمر بيزارند.

 

 

پرتو عشق

761. هنرمندان واقعي كساني مي‌باشند كه هنرشان را در پرتو عشق محقق مي‌گردانند.

 

 

پرتو ماه

738. سحرخيزان واقعي كساني هستند كه در پرتو ماه، منور به مهتاب و در پناه ستارگان، مطهر به مه‌رويان مي‌باشند.

1231. پیامبران الهی و اولیای رحمانی همانند شعاع خورشيد و پرتو ماه‌اند که در ظلمات دنیا پيروان عاقل و عاشق را به سوی بهشت لقا و فردوس برين مي‌برند.ادامه مطلب ...


پرتو مهتاب

1062. فروغ محفل روح الله، يكي از بزرگ‌ترين نشانه‌هايي است كه پرتو مهتابش به‌زودي عالمگير مي‌شود.

 

 

* پرتوي نور

- مهدی‌(عج‌) بعد از رسول‌ اکرم‌(ص‌) و یازده‌ ستاره فروزان‌ پس‌ از او، خورشید درخشنده‌ای‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ پرتو نورش‌ عالم‌ ملک‌ را روح‌ و حیات‌ می‌بخشد.

 

 

پر حرف

226. انسان هر چه عارف‌تر، ساکت‌تر؛ همچنانکه انسان هر چه جاهل‌تر، پُر حرف‌تر مي‌باشد.

 

 

پرده ابهام

133. علت کشیده شدن پرده ابهام بر روی حقایق رؤیاها، عدم كمال مردمان می‌باشد.

 

 

پرده ظلمت

684. با غروب خورشيد مغرب، آدميان به سبب نيات و اعمالشان، در پشت پرده ظلمت به راه‌ها و صورت‌هاي گوناگون كشيده شدند.

 

 

پرستاري مادران

520. همان‌گونه كه كودكان به واسطه پرستاري مادران رشد مي‌يابند، مؤمنان هم توسط سرپرستي اوليا به كمال مي‌رسند.

 

 

پرستش

378. هیچ هنری بالاتر از عشق نیست و هیچ عشقي بالا‌تر از پرستش نمی‌باشد.

*ـ اگر زمین‌ در منظومه‌ شمسی‌ به‌ کمال‌ خود راه‌ یافته‌، علتش‌ آن‌ است‌ که‌ در مقابل‌ خورشید به‌ جایگاهی‌ نایل‌ شده‌ که‌ سه‌ چهارم‌ وجودش‌ را آب‌ فرا گرفته‌ است‌. آدمیان‌ هم‌ در پرستش‌ پروردگارشان‌ باید مانند پیامبران‌ و اولیای‌ الهی‌ سه‌ چهارم‌ وجودشان‌ عشق‌ باشد.

 

 

پرگويي مردم

473. بزرگ‌ترين شكنجه اولياي الهي، پُرگويي مردم و كم‌شنوي آنان مي‌باشد.

 

 

پرندگان

318. مردم در آفتاب دنیا همچون پرندگان، پوشیده و در مهتاب آخرت همانند خفاشان، برهنه می‌باشند.

 

 

پرندگان بهشت

408. مقربان، گل‌های بهشت؛ ابرار، پرندگان بهشت و فجار، چرندگان آن می‌باشند.

 

 

پرندگان زيبا

755. مؤمنان، فرشتگان شيدايند كه طعامشان وجه مقربان جنّات است؛ همچنان‌كه پروانگان، پرندگان زيبايند كه خوراكشان شهد گل‌هاي بوستان مي‌باشد.

 

 

پرنده

113. چهار پرنده به دستان ابراهیم سر بریده شد؛ نه چهار درنده.

661. انسان پرنده‌اي است فرشته‌گونه كه در چهار جهتش شيطان قرار گرفته. تنها راه نجاتش پرواز مي‌باشد.

 

 

پرنده افكار

203. عاقل به کسی گویند که پرنده افکارش در روشنایی روز و طائر احوالش در تاریکی شب به پرواز درآید.

 

 

پرواز

194. عشق، همچون طائر فردوس است که توسط شهوت از پرواز می‌افتد.

203. عاقل به کسی گویند که پرنده افکارش در روشنایی روز و طائر احوالش در تاریکی شب به پرواز درآید.

661. انسان پرنده‌اي است فرشته‌گونه كه در چهار جهتش شيطان قرار گرفته. تنها راه نجاتش پرواز مي‌باشد.

874. مؤمن و كافر همانند پروانه و مگس در گلزار و مرداب براي رسيدن به غذاهاي واقعي خود در پروازند.

 

 

پروانگان

202. در گلزار رحيمي سه گروه‌اند: گروهی به مثابه حشرات، روزی‌خوار برگ‌های آن، گروهی مانند بلبلان، روزی‌خوار جمال آن و گروهی بسان پروانگان، روزی‌خوار شهد جمال آن می‌باشند.

755. مؤمنان، فرشتگان شيدايند كه طعامشان وجه مقربان جنّات است؛ همچنان‌كه پروانگان، پرندگان زيبايند كه خوراكشان شهد گل‌هاي بوستان مي‌باشد.

995. دين، زيبايي و بويايي گلزار است از براي بلبلان و پروانگان.

1001. زينت بوستان توسط پروانگان و بلبلان، و زينت جنات به واسطه مقربان و ابرار مي‌باشد.

1017.زمانی همچون پروانگان و سالياني همانند بلبلان در گلزار صفا به بوييدن روح و رياحين و  نغمه‌سرایی براي زيبايي گذراندم.

1236. اولیای الهی بسان چراغ‌های منوری هستند که عده قلیلی همچون پروانگان در نور آنان به فنا می‌رسند.

 

 

پروانه

20. در بین پیامبران الهی محمد(ص) همچون گلي است که داود نبی(ع) بلبل، و عیسای مسیح(ع) پروانه آن می‌باشد.

147. چهار چیز در عالم کثرت، نشانه وحدت است: خاک، آب، آتش و باد. خاک، پاک کننده مرغ؛ آب، پاک کننده مرغابی؛ آتش، پاک کننده پروانه؛ و باد پاك كننده گُل مي‌باشد. مرغ به منزله نفس، مرغابي به منزله عقل، پروانه به منزله عشق، و گُل به منزله وجه می‌باشد.

332. عاشق نسبت به معشوق همانند پروانه نسبت به گل است كه با سماعش زیبايی را می‌یابد.

545. عاشق توسط وجه و پروانه به واسطه شهد، به زيبايي دست مي‌يابند.

872. بهشت و دوزخ دو مكان جداگانه، بسان گلزار خوشبو و مرداب بدبويي هستند كه آدميان همانند پروانه‌ها و مگس‌ها توسط قوه بويايي به سمت گلزار و مرداب در حركت مي‌باشند.

874. مؤمن و كافر همانند پروانه و مگس در گلزار و مرداب براي رسيدن به غذاهاي واقعي خود در پروازند.

949. همان‌گونه كه پروانه‌ها از جمع كِرم‌ها به سوي گلستان در سفرند، جن‌ها نيز از جمع دوزخيان به سمت جنّات در سفرند.

 

 

پروانه گل

253. موسی کلیم الله(ع) به منزله خاک، عیسی روح الله(ع) به منزله آب، محمد رسول الله(ص) به منزله گُل، علی ولیّ الله(ع) به منزله بلبل و فاطمه زهرا(س) به منزله پروانه گُل مي‌باشند.

 

 

پروانه هاي زيبا

299. دنیا، مرداب متعفنی است که اهل آن همچون کِرم‌های زشت توسط اولياي الهی به صورت پروانه‌های زیبا در می‌آیند.

 

 

پروردگار

200. انتقاد ملائکه و ابلیس از آدم(ع) به واسطه دل‌های معیوبشان بود که آدم(ع) توسط پروردگارش پرده از راز اسمای آن‌ها برداشت و آنان را سرافکنده به سجده انداخت.

201. اگر زمین در برابر خورشید به کمال و جمال رسیده، سببش آب است و اگر انسان در برابر پروردگار به کمال و جمال برسد، سببش کوثر است و کوثر نهری است در زیر عرش که حقیقتش عشق می‌باشد.

715. اگر در مقابل پروردگارت از حجاب‌هاي دنيوي عريان گردي، يقين بدان كه حقايق اُخروي در مقابلت عيان گردد.

716. تا در مقابل پروردگارت از تعلق‌ رها نگردي، در نزد او تقرب پيدا نخواهي كرد.

913. دل‌هاي مؤمنان توسط معارف رحماني و جمال رحيمي روشن مي‌شود و همچون دو كفه ترازو بين حيات و ممات،‌ در مقابل پروردگارشان مي‌باشند.

924. پروردگارم به لطف و كرمش شريفش را توسط شمس و قمرش به سيماي زُهره‌اش رهنمون فرمود.

925. پروردگارم از رحمت و بركاتش نصيب اين حقير گردانيد، ولي در بحر كَرمش شرمنده شكرش گرديدم. 

 

 

پرورش دهنده ملكوتي

399. آدمی موجودی است که می‌داند از بدو تولد، عشق او را به سوی مادر که مهربان‌ترین پرورش دهنده ملکی است، سوق می‌دهد و نیز باید بداند که عشق او را به سوی انسان کامل که مهربان‌ترین پرورش دهنده ملکوتی می‌باشد، سوق می‌دهد.

 

 

پرورش دهنده ملكي

399. آدمی موجودی است که می‌داند از بدو تولد، عشق او را به سوی مادر که مهربان‌ترین پرورش دهنده ملکی است، سوق می‌دهد و نیز باید بداند که عشق او را به سوی انسان کامل که مهربان‌ترین پرورش دهنده ملکوتی می‌باشد، سوق می‌دهد.

 

 

*پرهيزگاران

- پرهیزگاران‌، جوانمردان‌ ولایت‌ و ساجدان‌ بهشت‌ و ملائکه‌ آسمانها در حریم‌ فردوسیان‌اند که‌ نظاره‌گر و روزی‌ خوار وجه‌ مقدس‌ پروردگارشان‌ می‌باشند.

 

 

پزشك

275. همان‌گونه که حیوانات برای امراض جسمانی خود به نزد پزشک نمی‌روند، جاهلان نیز برای امراض روحانی خود به نزد اولیای الهی نمی‌روند.

306. انسان کامل همچون پزشکی است که در بیمارستان، بیماران خود را از جذامیان جدا مي‌كند.

 

 

پسر فاطمه(س)

1057. عيسي(ع) پسر مريم(س) و حسين(ع) پسر فاطمه(س) به دليل وجيه بودنشان به شهادت رسيدند.

1105.برتري حسين(ع) پسر فاطمه(س) نسبت به عيسي(ع) پسر مريم(س)، ديد باطني و ظاهري مي‌باشد.

 

 

پسر مريم(س)

1057. عيسي(ع) پسر مريم(س) و حسين(ع) پسر فاطمه(س) به دليل وجيه بودنشان به شهادت رسيدند.

1105.برتري حسين(ع) پسر فاطمه(س) نسبت به عيسي(ع) پسر مريم(س)، ديد باطني و ظاهري مي‌باشد.

 

 

پسنديده

963. روح قدسي به كسي دميده مي‌شود كه در محراب عشق پسنديده گردد.

 

 

پُل

1212. اولیای الهی همانند ماه پلی مابین خورشيد و ستارگان از برای راغبانشان می‌باشند.ادامه مطلب ...


پل زشتي

428. وجه، پل زيبايي است به سوي مه‌رويان ملكوت. فرج، پل زشتي است به سمت زشت‌رويان مُلك.

 

 

پل زيبايي

428. وجه، پل زيبايي است به سوي مه‌رويان ملكوت. فرج، پل زشتي است به سمت زشت‌رويان مُلك.

 

 

پله هاي صعود

596. صراط كمال همچون نردباني است كه پله‌هاي صعودش صبر مي‌باشد.

 

 

پليد

975. هر چقدر انسان پليد باشد،‌ در آتش عشق پاك مي‌گردد.

 

 

پليدي

152. چنانچه در رؤیا، روحی از ارواح مؤمنین به جای ورود از در، از دیوار و یا پنجره وارد خانه شود، بدین جهت است که درگاه خانه به واسطه حالات بهیمی به پلیدی آلوده شده است.

 

 

پناه بهشت

869. سالك راه يا در پناه بهشت، يا در صفاي بهشت و يا در جمال بهشت مي‌باشد.

 

 

پناهگاه

119. اگر می‌دانستیم که دنیا جنگل مخوف است و در این جنگل مخوف انبوهی از درندگان خون‌آشام وجود دارند، هرگز از پناهگاه خود خارج نمی‌شدیم و زندان را به آزادی ترجیح می‌دادیم.

 

 

پناه مادران

916. همان‌گونه كه كودكان در پناه مادرانشان مي‌باشند‌، مؤمنان هم در جوار اوليايشان مي‌باشند.

 

 

پناهنده

310. از دام شیادان كاخ‌‌ها به کمند صیادان كوخ‌ها پناهنده شویم.

 

 

پنهان

433. همان‌طور‌ كه حقايق شب نسبت به روز پنهان است، حقايق غيب هم نسبت به شهود پوشيده مي‌باشد.

487. دنيا همچون غنچه گلي است بر بوته خار كه عطر حقايقش براي سالكان الي‌الله در ابتدا پنهان و در انتها پيدا مي‌گردد.

575. همان‌طور كه اتم‌ها پنهان‌اند، اوليا هم پوشيده مي‌باشند.

598. صابران رحماني در مقامي هستند كه در عوالم سه‌گانه مُلك پنهان و در عوالم سه‌گانه ملكوت آشكار مي‌باشند.

1103. ستاره قطب براي قليلي آشكار، و براي كثيري پنهان مي‌باشد.

 

 

پوشاندن مهتاب

682. هوشمندي ماه نسبت به خورشيد، پوشاندن مهتابش مي‌باشد در برابر آفتاب.

 

 

*پوشش رحمان

- آدمیان‌ در زیر پوشش‌ شیطان‌اند مگر آنان‌ که‌ تحت‌ پوشش‌ رحمان‌اند.

 

 

پوشش عورت ها

1164. مردم برای پوشش عورت‌هایشان به لباس و کفن، و برای پوشش گناهانشان به احكام و عرفان نیازمند می‌باشند.

 

 

پوشش گناهان

1164. مردم برای پوشش عورت‌هایشان به لباس و کفن، و برای پوشش گناهانشان به احكام و عرفان نیازمند می‌باشند.

 

 

پوشيدن لباس روحاني

1101. مرگ، تعويض لباس جسماني است براي پوشيدن لباس روحاني.

 

 

پوشيده

173. نفس، آتشی است پوشیده که توسط تمایل، شعله‌هایش نمایان می‌گردد.

317. چهره‌های گوناگون مردم پوشیده است؛ در حالی که راه‌هاي گوناگون آنان آشکار می‌باشد.

318. مردم در آفتاب دنیا همچون پرندگان، پوشیده و در مهتاب آخرت همانند خفاشان، برهنه می‌باشند.

433. همان‌طور‌ كه حقايق شب نسبت به روز پنهان است، حقايق غيب هم نسبت به شهود پوشيده مي‌باشد.

575. همان‌طور كه اتم‌ها پنهان‌اند، اوليا هم پوشيده مي‌باشند.

627. اسرافيل براي جن و انس دو بار مي‌دمد: اول با صورت رحماني همه را پوشيده مي‌كُشد و در صور دوم با سيماي رحيمي‌ همه را برهنه زنده مي‌كند.

704. ولايت قبل از رسالت پوشيده و بعد از رسالت ظاهر گشت. در رسالت شرك، و در ولايت شك مي‌آورند.

884. همان‌طور كه ستارگان درخشنده در مقابل مخلوقات سرافكنده پوشيده است، كاملان زيبنده نيز در مقابل مردمان سر افكنده نهفته مي‌باشند.

991. اولياي خدا توسط كلمات نغز و لطيفشان پوشيده مي‌باشند.

1129. همه حقايق جسم  و روح در نفس و عقل پوشيده مي‌باشد.

 

 

پويندگي

457. براي مه‌رويان مُلك در روز سوزندگي و در شب درندگي است و براي مه‌رويان ملكوت در روز پويندگي و در شب جويندگي مي‌باشد.

 

 

پیامبر(ص)

859. عروج پيامبر(ص) از ابتدا تا ميان راه توسط روح الامين و تا انتها به واسطه روح القدس مي‌باشد.

 

 

پيامبر اسلام(ص)

440. پيامبر اسلام(ص) در مقابل پيامبران اولوا العزم، همانند خورشيد در برابر منظومه‌اش مي‌باشد.

 

 

پيامبران

157. آن‌هایی که از پیامبران و اولیای الهی تقاضای معجزه و کرامت می‌نمایند، توسط ناشكري به حماقت و گمراهی دوری می‌افتند.

164. همان‌گونه که زمین بعد از قرن‌ها به‌تدریج از خورشید دور می‌گردد، جسم آدمی هم بعد از سال‌ها از روحش دور می‌شود. همان‌طور که زمین به واسطه نور و آب کمالش آشکار می‌شود، آدمی هم به واسطه عقل و عشق کمالش آشکار می‌گردد. کمال زمین از بین جمله موجودات، پیامبران و اولیا می‌باشند. کمال آدمی هم از بین جمله خواسته‌ها،  علوم الهی و معارف رحمانی می‌باشد.

376. نفرین از پیامبرانی چون نوح(ع) و لوط(ع) می‌باشد؛ نه از پیامبرانی همچون داود(ع) و مسیح(ع).

491. خورشيد از بين ستارگان، و محمد(ص) از بين پيامبران، نور آسمان‌ها و زمين مي‌باشند.

601. قرآن، خورشيد فروزنده و ماه تابنده‌اي است كه در روز پيامبران را آشكار و در شب اوليا را ظاهر مي‌نمايد.

 

 

پيامبران الهي

1231. پیامبران الهی و اولیای رحمانی همانند شعاع خورشيد و پرتو ماه‌اند که در ظلمات دنیا پيروان عاقل و عاشق را به سوی بهشت لقا و فردوس برين مي‌برند.

 

 

پيامبران اولوالعزم

440. پيامبر اسلام(ص) در مقابل پيامبران اولوا العزم، همانند خورشيد در برابر منظومه‌اش مي‌باشد.

 

 

پيران

343. اگر جوانان آرزو‌های زیادی برای آینده خود دارند، پیران نيز آرزوهای زیادتری برای آینده خود دارند.

 

 

پيروان

1118. همان‌گونه كه چوپانان براي گوسفندان خود نگهبان‌اند، اوليا هم براي پيروان خود نگهدار مي‌باشند.

 

 

پيروان داود(ع)

181. سد ذوالقرنین، مابین پیروان موسی(ع) و پیروان داوود(ع) ساخته شد.

 

 

پيروان راستين

281. همان‌گونه که هر هنرمند نقاشی بهترین اوقات زندگی را در هنرکده خود با دیدن آثار هنری‌اش می‌گذراند، هر ولی‌ای از اولیای الهی نیز شیرین‌ترین اوقات زندگی‌اش را با دیدن پیروان راستین خود می‌گذراند.

 

 

پيروان عاقل و عاشق

1231. پیامبران الهی و اولیای رحمانی همانند شعاع خورشيد و پرتو ماه‌اند که در ظلمات دنیا پيروان عاقل و عاشق را به سوی بهشت لقا و فردوس برين مي‌برند.

 

 

پيروان موسي(ع)

181. سد ذوالقرنین، مابین پیروان موسی(ع) و پیروان داوود(ع) ساخته شد.

 

 

پيروزي اولياي شيطاني

472. علت پيروزي اولياي شيطاني، يقين به قدرت ظاهري خويش است و علت شكست اولياي رحماني، ترديد به قدرت باطني خود مي‌باشد.

 

 

پيري

333. علت بدخُلقی در پیری، عادت بدگویی در جوانی است.

495. همان‌گونه كه پراكندگي سلول‌ها در پيري است، پراكندگي مردمان هم در آخر الزمان مي‌باشد.

 

 

پيشگويي

1228. پیشگویی و آینده‌نگری، نوعی علم است. بعضی‌ توسط دوربین علم و بعضی‌ به واسطه تلسکوپ معرفت می‌گويند.

 

 

پيشوايان راه رسالت و ولايت

1. چراغ رسالت، عقل، و چراغ ولایت، عشق می‌باشد. پیشوایان راه رسالت و ولايت انبیای الهي و اولیای رحماني مي‌باشند.

 

 

* پیشوایان کوی عقل و عشق

- رسالت‌، ریشه‌ در عقل‌ دارد. ولایت‌، ریشه‌ در عشق‌ دارد. پیشوایان‌ کوی‌ عقل‌ و عشق‌ انبیا و اولیایند.

 

 

پيغام هاي الهي

679. پيغام‌هاي الهي و ندا‌هاي رحماني از عالم غيب به عالم شهود منتقل گشت. روش‌ها توسط ديدار‌ها و گفتارها، سرشت‌ها را تكميل كرد و در پشت نقاب ظلمت واقعيت صورت‌ها را مخفي كرد.

 

 

پيمان آدميان

599. در آخر الزمان عهد و پيمان آدميان رو به انحطاط مي‌رود؛ مگر متمسكين به ولايت رحمان.

 ادامه مطلب ...