نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: آوای نیایش

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]1. اميدوارم سخناني كه در اين محفل معنوي مطرح ميشود، توسط گوش دلهايمان شنيده شود. انشاءالله خداوند رحمان قلبهاي ما را به نور رحيميتش منوّر بگرداند تا از اين عالم رنگها كه نفسهاي ما را سرگرم كرده، بيرون بياييم. اگر ساعاتي كه در اين محفل حضور داريم، با چشمهاي دل ببينيم و با گوشهاي دل بشنويم، آنوقت حقيقت اين سخنها را ميفهميم و رؤيت ميكنيم. خدايا! همانطور كه فرمودي هدايت ميكني براي نورت هر كس را كه بخواهي،1 ما را زير تابش نورت قرار ده! اگر كسي واقعا زير تابش نور تو باشد، به اشتباه و ناشكري نميافتد. چطور ميشود آفتاب عالمتاب الهي به وجود انسان بتابد، ولي او غافل از حقيقت شمس باشد؟ دليلش اين است كه انسان در دوزخ دنيا است و تمام توجهاش به خواستههاي نفس اماره ميباشد. فرمانروا و مقتدايش، نفس او است كه او را به جاي توجه به نور و سير آسماني، سرگرم رنگها و تعلقاتي نموده كه توسط آفتاب شمس ظاهر شده است. پروردگارا! ما را از خواب غفلت بيرون آور تا نفسهايمان را بشناسيم و اسير رنگهاي زميني نگرديم و به واسطه شمس عالمتابت به آسمان بنگريم و رؤيتكننده زيباييهاي آسمان و ستارگان درخشنده بيرنگ باشيم.

***

2. خداوندا! به ما عنایت فرما كه از شیفتگان و پیروان صدیق و راستین حضرت امام خمینی(س)باشیم.

***

3. انشاءالله به روح قدسی که وجه زیبا است، برسيم و نور رحمانیبرقلوب ما بتابد تا در این دنیای ظلمانی راه حق را از باطل تشخیص دهیم و از معبود صورتبخش که جلوهاش ظاهر است، میخواهیم توسط انوار قدسیاش، راه را از چاه تشخیص دهيم و از باطل به حق برسیم.

***

4. از خداوند میطلبيم که عاشق حق بشویم! اگر عاشق شديم، عارف میشویم. وقتی عارف شدیم، متوجه میگردیم که صراط مستقیم و صراط حمید دو راه روحالامين و روحالقدس است به سوي سدرة المنتهي و قاب قوسين.

***

5. انشاءالله شامل تفضلات خدای رحمان قرار گيريم و به مقاماتی برسیم که بتوانیم خداوند سبحان را از خود راضی و خشنود نماييم.

***

6. از خداوند میخواهیم تا در دلهای ما نور حق را كه همان نور اولیای الهی است، بتاباند که فرموده: «مَن رَءانی فَقَد رَأي الحَق»2 تا متوجه شویم و نگذاریم عمرهای ما به بطالت بگذرد.

***

7. انشاءالله از جمله ایمانآورندگان صدیق، مخلص و استوار برای اولیاي زمانمان باشیم.

***

8. ما دعا میکنیم که از اصحاب شمال نباشیم تا مالاندوزی، جاهطلبی و توجه به زرق و برق عالم نداشته باشيم. انشاءالله خداوند ما را توسط خضر راه به مقام ابرار و مقربان برساند كه جایگاه روح و ریاحین و جنّت نعیم است.

***

9. انشاءالله جایگاه خودمان را بشناسیم تا مورد هدایت خدای رحمان قرار گیریم و غم و اندوه از دلهایمان زدوده شود.

***

10. پروردگارا! به تجربه دريافت كردم كه وجه آدميت ثمره عشق است؛ پس عشق مرا نسبت به خودت فزونتر گردان!

***

11. بارالها! عنایت فرما كه مقامات معنوی را به نحو احسن طی نمايیم تا همچون اولیاي الهی بندگانت را هدایت کنیم و مورد عنایت خاصهات قرار بگیریم.

***

12. انشاءالله توجهی برای ما حاصل شود که بتوانيم به نور قدسی و روح قدسی برسیم و خدمتگزار جامعه اسلامی و انساني باشیم.

***

13. اميدوارم عید ما، و بهار و نشاط ما آن روزی باشد که به نزد اولیای الهی راه باز کنیم و به شب قدر خودمان برسیم. شب قدر و اسم اعظم ما همانا انسان كامل وليّ خدا است و اگر به او که صراط مستقیم و صراط حمید است، رسيديم، آن روز عید ما است.

***

14. اميدوارم پروردگار کریم آرزوهای ما را به حقیقت برساند و از خواستههای نفسانی دور کند و در راه خدای رحمان شاکر نعماتش باشیم!

***

15. انشاءالله از جمله بندگان مخلص و از سابقان درگاه خداي رحمان باشیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم؛ خدمتی که سرانجامش کمال و جمال الهی است.

***

16. خداوندا! زندگی ما را یک زندگی معنوي در نزد اولیاي خودت قرار بده تا شادمان و سلامت به دیار باقی سفر نمايیم.

***

17. بارالها! این سخنان و کلمات را در قلبهای ما تأثیرگذار نما تا در این ظلمتکده دوزخ به صراط مستقیمی که همانا انسان کامل است، هدايت شويم.

***

18. انشاءالله راه حق و حقیقت برایمان روشن شود تا با پيمودن آن، مورد لطف خدای رحمان قرار گيريم و از شاکران درگاهش باشیم.

***

19. اميدوارم به فضل الهي از خواب غفلت بیرون آيیم و شکرگزار مربی معنوی خويش و از شيفتگان و اطاعتكنندگان او باشیم و مورد فيوضات لاهوتياش قرار گيريم.

***

20. اي پروردگار محبوب! عشق را لمس كردم و در صفحات تاريخ جستجو كردم و چيزي زیباتر از سيماي زيبنده نيافتم؛ پس مرا شايسته عشق خود گردان!

***

21. انشاءالله اگر به سوي علم میرویم، به سمت علمی برویم که مورد عنایت خدای رحمان است؛ علمي كه همراه آن تزکیه نفس با صدق و اخلاص و استقامت قرار دارد.

***

22. از خداوند رحمان و رحیم میخواهیم که ما را در صراط مستقیم و صراط حمید مورد عنایت خاصهاش قرار دهد و از روح ایمان و قدسیاش به ما بدمد تا به آگاهی و معرفت برسیم و درصدد اصلاح ظاهر و باطن خويش برآيیم.

***

23. خداوند در این شبهاي مقدس، توجهی به ما بدهد که خودمان را بيابیم و در اين چند صباح زندگی به بیراهه نرویم، تا فردا نگوييم: «اي كاش خاك بودم»؛3 هماكنون در مقابل کلمات کوثری اولیای الهی نرم باشيم تا سبزهزار شويم و مورد عنایت خاص خداوند رحمان و رحیم قرار بگیریم.

***

24. پروردگارا! ما را به نور و روح قدسي و راه و روش ابراهیمی رهنمون کن تا در دین حنیف ابراهیم(ع)گام برداریم.

***

25. ای خداوند رحمان! به ما طعام روحانی عنايت فرما؛ طعامی که حواریون مسیح(ع)درخواست نمودند و به واسطه آن به یقین رسیدند4 و هیچگونه شک و هراسی به خود راه ندادند.

***

26. خدایا! ما را از سالكين اليالله و ایمان آورندگان به ولایت قرار بده تا از صابرین و مخلصین و صدیقین و از جمله كساني باشيم كه در جايگاه ولايت قرار دارند.

***

27. معبودا! از تو درخواست میکنيم دلهایمان هدایت شود كه در اين صورت، همه اعمالمان درست میشود. دلهایمان را بايد به دست خدای رحمان بسپاريم تا از کثرات دنيوي خالی و به عرش کبریايی غني گردد و آنگاه خدای رحمان بر آن جلوس نمايد.5

***

28. الها! ما را از کسانی قرار بده که اگر بیرون از قلعه ولایت هستيم، توسط شريعت گوشهایمان کاملا متوجه نغمههای بلبلان بهشتي باشد که همانا ابرار دلباخته خدای رحمان و دعوتکننده به وجه زیبای مقربان میباشند.

***

29. بارالها! ما را از ثابتقدمان ولایت علی بن ابیطالب(ع)و از پيروان مخلص و خدمتگزاران صديق حضرت امام خميني(س)قرار بده!

***

30. خداوندا! تو را شكر ميگويم كه در هنگام طوفانهاي سهمگين خشم و غضب از سرزمينهاي سوزان، مرا مورد الطاف خود قرار دادي تا اينكه از رهگذر صبر، نسيم چشمهسار خضر نعيم بر من وزيدن گرفت.

***

31. معبودا! ای هدایتکننده ابرار و مقربان! ما را مورد الطاف رحیمی خودت قرار بده تا به مقام عشق و جايگاه معشوق نايل شويم و از کثرت دنيا به وحدت آخرت رهسپار گرديم.

***

32. ای خدايی که گوش شنوا به سلیمان(ع)دادی تا پیامت را از زبان موری بشنود! ما را به مقام محمود برسان تا اهل معرفت باشیم و در زندگی دنیا با ارزشترین آفريدهات، يعني زن را بیارزشترین نشماریم.

***

33. پروردگارا! عنايتي فرما تا به خود آييم و از آتش دوزخ دنیا بیرون رویم و متوجه حقیقتِ آسمان و زمین گردیم و آیت کبرای الهی را که انسان کامل است، بشناسیم و توسط صراط مستقیمش به کمال و جمال مطلق رحيمي نايل شويم.

***

34. بارالها! ما را از صاحبدلاني قرار ده كه خدای رحمان را در دلهایشان یافتهاند.

***

35. انشاءالله در این شب مقدس نيمه شعبان که به نام محمد بن حسن عسگری(ع)است، به یمن وجود او از ظلمات به نور و روشنایی برسیم و به صراط مستقیم الهی و حميد رحماني راه يابيم و به روح قدسی و آگاهی نايل شويم.

***

36. خداوندا! نظری کن كه از صابرین درگاه رحمانيات باشیم و باطنمان را صفا دهیم و از هرچه دلهای ما را به غم و اندوه وامیدارد، دوري جويیم تا مورد رحمت و رضايتت قرار بگیریم.

***

37. انشاءالله اولیای رحمانی رحیمی، انسانهای کامل و هادیان صراط مستقیم و حميد را در این عالم بيابيم تا نسيم روح و تابش نور قدسیشان در دلهايمان اثر گذارد و خدای رحمان در قلبهای ما تجلی کند تا هدایتگر دیگران شویم.

***

38. معبودا! به ما حالي روحانی و معنوی عنایت فرما؛ حالی که بتواند دریچه قلبهای ما را باز کند تا به حقایق الهی پی ببریم.

***

39. انشاءالله عنایتی شود كه ما امام زمانمان را بشناسیم تا توسط او به كمال و جمال رحيمي برسيم و نادان و روسياه از دنیا نرویم.

***

40. الها! تو را سپاس ميگويم كه در سير صعودي به همراه مربي رحمانيام چهار درگاه مقدس را به امر او تطهير كردم و به اتفاق او و صاحب ولايت به آسمان چهارم عروج كردم.

***

41. پروردگارا! عنایت کن كه ما مسلمان واقعی باشیم تا بتوانیم در پرتو تسلیم و پرهیزکاری به مقامات رحیمی برسیم و همچون ستارگان آسمان بدرخشیم و در این عالم ظلماني به ديگران نور ببخشيم.

***

42. اميدوارم خداوند ما را مورد رحمت و شفقت خود قرار بدهد تا بتوانیم اولياي الهي را بشناسیم و قدردان و شکرگزار آنان باشیم و دلي فهمنده و زباني گوينده نصيبمان گردد.

***

43. انشاءالله لطف و کرم خدای سبحان شامل حال ما گردد تا تسليم و تابع ولایت شویم.

***

44. خداوندا! ما را از خواب غفلت بيدار كن؛ كه اگر از خواب غفلت بیرون نیایيم و ندانیم که کودک و نیازمند پدر معنوي هستیم، مورد رحمت تو قرار نمیگیریم.

***

45. الهی! به ما عنایت فرما که قبل از عقل به عشق برسيم و آنگاه دلي فهمنده و زباني گوينده داشته باشيم.

***

46. اميدوارم از کسانی باشیم که این سخنان معنوي بر دلهایمان اثرگذار باشد و ما از اهل روح و نور و از اولیای رحماني باشيم تا به وجه جمیل رحیمی برسیم.

***

47. خداوندا! به ما دلی فهمنده و زبانی گوینده عطا فرما، نه دلی شرمنده و زبانی گزنده؛ تا هیچ وقت مغرور و متكبر نشویم و همیشه سعی کنیم نیازمند و روزيخوار درگاه با عظمت ولايت باشیم.

***

48. الهی! به ما تفضل کن که دلی فهمنده و زبانی گوینده برای خود و دیگران داشته باشیم. اگر دل فهمنده شد، زبان گوینده حق میشود و سخن دل كه سخن حق است، بر زبان جاری میگردد.

***

49. خدايا! به ما لطفی کن که این مطالب باعث شود نور حق در قلب ما بدرخشد و با دلی آرام، در راه رحمانيت و رحيميت استوار به پيش برويم.

***

50. الها! تو را حمد ميگويم كه سي سال جويندگي و بيست سال يابندگي سبب گرديد از تيرگي كثرت به روشنايي وحدت نايل شده و همچون مولايم شادمان در چشمهسار عشق به سر برم.

***

51. معبودا! به ما مرحمت کن تا از دسته پرهیزکاران و از گروهی باشیم که به غیب، يعني اولياي پوشيدهات ایمان آوردهاند که فرمودی: «أولیائی تَحتَ قَبائی لایَعرِفُهُم غَیری.»6

***

52. بارالها! ما را از جمله سالکين الیالله و از روندگان راه خدای رحمان و رحیم قرار بده! و عشق ما را نسبت به خودت بيفزا كه ما هميشه نيازمند تو باشيم.

***

53. پروردگارا! در این دنیای غرور و تکبر و در این عصر تهمت، غیبت و ربا، ما را در پناه خودت حفظ فرما تا در محضر اولیای الهی به کوثر عرش رحمانيات برسیم.

***

54. خداوندا! به ما نیازمندان عنایتی فرما تا توسط اولياي زمانمان به راه و روش حضرات معصومین(ع)عمل كنيم و مورد الطاف ربوبيات قرار گیریم.

***

55. الهی! ما را از حال و هوای حیوانی دور فرما تا به صورت انسانی از اين دنیا سفر كنیم!

***

56. انشاءالله خداوند به ما عنایتی فرماید که توسط معارف حضرات معصومین(ع)و اولیای الهی بتوانیم چشم دل خود را باز کنیم و از روحانیان و نورانیان عالم قدس شويم!

***

57. اميدوارم با اتصال به اولياي خدا كه ریسمان الهیاند، نور پیدا كنيم كه در اين صورت، هیچ گاه راه را گم نخواهيم كرد؛ پس، خدايا! ما را به سوي نورت هدايت كن!

***

58. انشاءالله به فضل و كرم خداي سبحان، از مطهران و از جوانمردان درگاه ولایت باشیم تا به مقامات معنوي برسيم.

***

59. انشاءالله در این شب مقدس (عرفه) مورد تأيید حضرت حسینبن علي(ع)قرار بگیریم و از مُخلَصان، آگاهان و بندگان خاص درگاه ولایت باشیم.

***

60. اي خداي رحمان! تو را سپاس كه توسط الطاف و تفضلات كريمانهات مرا با پيمودن راههاي پرفراز و نشيب لطافت و زيبايي، از عين اليقين الهي به حق اليقين رحماني رهنمون شدي؛ پس در همه اوقات تو را صاحب اختيار خود ميبينم.

***

61. الها! در این بازار شلوغ و پر از دروغ دنیا، از تو ميخواهيم دست با كرامت و مهربانانه حضرت امام خمینی(س)كه ثمره تمامي پيامبران الهي است، بر سر ما باشد و ما را از مشکلات حال و آینده، حفظ نماید تا بتوانیم راه را از بیراهه تشخیص دهیم و در طريق ابرار و مقربان به کمال و جمال مطلق برسیم.

***

62. خداوندا! عنايتي فرما تا معنای آیات آخر سوره حشر را که فرمودهاند اسم اعظم است،7 درك كنيم و جلوهاش را بشناسيم و بفهمیم که او است خدای آفریننده، پدیدآورنده و صورتبخش؛ خدایی که ظاهر است و باطن؛ اوّل است و آخر و خدایی که وجهِ جمیلش باقی است و هیچگاه هلاکپذیر نیست.

***

63. اي خداي رحمان! وجود مقدس انسان کامل را که مظهر نور و روح و زیبایی است، به ما بنمایان تا از این تاریکخانه دنیا و از این جایگاه پلید که اهلش دائماً در حال خوردن چرک و کثافت دوزخ هستند و خود نمیدانند، بیرون آییم و از مائده آسمانی که عیسی(ع)، مادرش و حواریّون میخوردند، بخوریم.

***

64. پروردگارا! به همه ما عنایت کن که وجود مقدس انسان کامل را رؤيت کنیم و توسط او هدايت شويم.

***

65. انشاءالله کلمات و مطالبي كه در این جلسه مطرح میشود، به دلهای ما برسد و همانگونه که قرآن فرموده: «خدا هر كسي را كه بخواهد، هدايت ميكند»،8 مورد رضایت و هدایت خدای رحمان قرار بگیریم تا اگر فرداي قيامت توسط صور، سر از خاک بیرون آوردیم، صورت و سیمای محمدی و علوی داشته باشيم.

***

66. معبودا! خصایص زشت را از ما دور نما و دلهايمان را به سوی مقام رحمانیت و رحیمیت خويش هدايت كن! و به صراط پسندیده و نهر کوثری که ساقیاش علی(ع)و سلسله اولياي نوراني پس از او هستند، هدايت فرما!

***

67. خداوند رحمان به همه شما عنایت فرماید و الطاف خاصهاش شامل حالتان شود تا در پرتو وحدت و اخلاق و کردار خوب به سوي عالم اعلي عروج نمایید و از اختران آسمان معنا گرديد.

برای مشاهده پی نوشت ها کلیک کنیدادامه مطلب ...


68. ای خدای مهربان! تو را شكر میگویم که دشمنان ما را از ابلهان و گمراهان قرار دادهای.

***

69. انشاءالله از تأييدكنندگان كلمه و كلمات باشيم، نه از تکذیبکنندگان! ای خدای رحمان! ما را از اهل ولايت قرار بده و به جایگاه روح القدس نايل فرما!

***

70. خدايا! اگر چه سالها متحمل انواع تهديدها و تهمتها قرار گرفتم، اما در پرتو توكل به تو، به جايگاهي رسيدم كه لطافت و زيبايي عشق را لمس كردم.

***

71. انشاءالله الطاف و تفضلات خداوند شامل حال ما گردد تا جایگاه جلوه مقدس حضرت رحمان را بیابیم و به آن برسيم.

***

72. یا رحمن و يا رحیم! ما را نگهدار و نگهبان باش! ای خدایی که دائما میگوییم: «حَسبِی اللهُ لا إلهَ إلّا هُو...»9 ما را در پناه خودت محفوظ دار!

***

73. ای خداوند رحیم! ما را در عرش رحیمیت خويش محفوظ بدار و به ما توانی ده تا از بندگان صالح و شاکر درگاه والای تو و از خدمتگزاران صدیق رحماني تو باشیم.

***

74. محبوبا! آیه مبارک «فَفِرُّوا إلَی الله»10 را شامل حال ما بفرما تا به سوي تو فرار نماييم؛ تويی که بسیار زیبا، آگاه و دانايی.

***

75. خداوندا! ما را چون فرشتگانت زيبا قرار ده تا به سوی جایگاهی که عرش اعلای تو است، راه يابيم.

***

76. پروردگارا! به ما عنایت فرما تا در این شب مقدس که شب پیروزی جمهوری اسلامی است، ما هم شاهد پیروزی مملکت وجودمان شویم و به حقايق و لطايف پشت پرده غيب که شیفته آن هستیم، برسیم.

***

77. انشاءالله خداوند به همه ما تفضل فرماید تا توسط کلمات معنوی بتوانيم راه مقدس حمیدت را بیابیم و از طريق دلهایمان به سوی مهرویان عالم غیب برسيم و این میسّر نميشود، مگر توسط ایمان، و ایمان هم به دست نمیآید، مگر از طریق اولیای الهی.

***

78. ای خدای جميل! شناخت و آگاهی خودت را به ما عنایت فرما تا با یاد و نام تو در فضاي دلهايمان به ایمان و جمال زيبا برسیم و در راه ولایت موفق و پیروز باشیم.

***

79. پروردگارا! تو را شکر ميگويم که فقط جیرهخوار درگاه تو هستم. خدایا! تو خود گواهی که به اندازه توانایی و استعداد خود آیات شریف و با عظمت تو را برای بندگانت بیان میکنم و از تو ميخواهم كه همه ما را در پناه خودت حفظ كني!

***

80. الها! تو را سپاس ميگويم كه سالها در پي آب به سوي سراب ميرفتم تا اينكه به عنايت رحمانيات توسط خضر طريقم به سرچشمه كوثر راه يافتم.

***

81. خدايا! به جهت عنايات و عزتي كه به ما عطا فرمودي، سپاسگزاريم و تو را شكر ميگوييم كه ياريمان نمودي تا راههاي پرپيچ و خم زندگي را پشت سر بگذاریم و به طاووس بهشتت هدايت يابيم.

***

82. اميدوارم انشاءالله آيينه قلبهايمان زنگار نگيرد و بفهميم كه چه كسي هستیم و كجايیم و به کجا میرویم.

***

83. اي پروردگار كريم! عنايات خاصهات را شامل حالمان بفرما تا كلمات معنوي در دلهايمان ريشه بدواند و روزي شاهد روييدن گلزار وجودمان باشيم و شنواي نغمهبلبلان رحماني و بيناي حقايق غيبي گرديم و بدانيم که اگر به مشاهدات و مكاشفات معنوي نرسیم، به مقامات روحاني دست پيدا نخواهیم كرد.

***

84. انشاءالله خدا به همه ما عنايت فرماید تا راه حميد و صراط طهارت را بيابيم و به مشاهدات و مكاشفات غيبي برسيم كه يكي از نشانههاي اهل ايمان، رسيدن به كشف و شهود از طريق طهارت و پاكي است.

***

85. بارالها! عنايات خاصهات را شامل حال ما گردان تا از اين جلسات معنوي در جهت كسب رضاي تو نتيجهاي مثبت بگيريم و از غيبت و تهمت و گمان بد حفظ گرديم.

***

86. انشاءالله خودمان را بشناسيم تا از لجنزار طبيعت به گلزار معرفت پروردگار برسيم و نجات يابيم؛ «مَن عَرفَ نَفسَه فَقَد عَرفَ رَبَّه.»11

***

87. اميدوارم الطاف و عنايات حضرت رحمان كه جلوه مقدّسش، علي بنابيطالب(ع)ميباشد، شامل حال ما گردد تا سخنان معنوي و عارفانه در قلبهاي ما تأثيرگذار باشد و همتي يابيم تا خود را بسازيم و توفیق خدمت به خلقو اوليای خدا را داشته باشيم.

***

88. خدايا! عنايتي شامل حال ما گردان تا در اين عصر آخرالزمان از شكرگزاران ولينعمتمان، حضرت امام خمینی(س)و ادامهدهنده آرمانهاي معنوي ايشان باشيم.

***

89. الهي! يا رحمن و يا رحيم! حقايق معنوي را به اين حقير كه به مربي رحمانيام ايمان آوردهام، الهام كنتا شاكر نعمات رحيمانهاش باشم.

***

90. اي خداي كريم! تو آگاهي كه از فقر قصد زندگي در مقبره مردگان را داشتم، اما به عنايت تو از طريق ابرار در مقبره مقربان سكنا گرفتم.

***

91. خدايا! ما را ياري كن تا پرورشدهندهرحمانيمان را پيدا كنيم و بگوييم: اي رب كريم! الهام كن به ما آن شيفتگي ذكر دائميات را تا هدايت شويم؛ «وَ اذكُر رَبَّكَ إذا نَسيتَ وَ قُل عَسي اَن يَهدِيَنِ رَبّي.»12

***

92. اي خداي رحمان! عنايات و كرامات معنويات را شامل حال ما گردان و ما را از برگزيدگان خود قرار ده؛ آنگونه كه عليبن ابيطالب(ع)فرمودند: «أنَا خِيَرةُ الرَّحمن؛13 من برگزيده خداي رحمان هستم.»

***

93. خدايا! عنايتي فرما گفتهها و شنيدههايمان از سوي رحمانيت تو باشد و كلمات نوراني و مطالب روحاني در قلبهاي ما ريشه بدواند و به جايي برسيم كه در عرش اعلي و عالم مهرويان، خودمان را ببينيم.

***

94. اميدوارم مورد عنايات خداي رحمان قرار گيريم و از برگزيدگان او شويم تا بتوانيم خودمان و اهلمان را از نااهلان اين عالم دوزخ كه اطراف ما را فرا گرفتهاند، جدا كنيم و به سرزمين پاك و ملكوتي حضرت رحمان كه فضاي آسمانهاي لطافت و زيبايي است، برسيم.

***

95. انشاءالله در اين چند صباح دنيا مقامات اولياي خدا و وجود مقدسشان را انكار نكنيم و ناشكر نباشيم تا گمراه نشويم و قدم به قدم با انسانهاي كامل جلو برويم و به حقايق جمال جميل پروردگارمان برسيم.

***

96. اي پروردگار دانا و توانا! عنايتي شامل حالمان بفرما تا در اين عالم دنيا به صراط حمید و راه پسنديده و زيبا كه جايگاه وجود مقدس جمال جميل تو است، برسیم.

***

97. خدايا! هواهاي نفساني و غرور را از ما دور كن تا در امور زندگيخودسرانه عمل نكنيم و ما را اهل مشورت با اوليايت قرار ده!

***

98. خداوندا! مددي كن تا اهل تفكر و تعقل برای رسیدن به عاشقان صديقت باشيم و با حرارت عشق، سنگ وجودمان را به بلور تبديل نماييم و رؤيتكننده حقايق خورشيد و ماه و ستارگان، يعني آگاه به اسرار مواقع نجوم شويم.

***

99. بارالها! عنايتي فرما كه ناشكري نكنيم؛ چرا كه اگر روزيخوار سفره ولايت باشيم و براي غير ولايت خدمت كنيم، از ناشكران خواهيم بود.

***

100. پروردگارم را شاكرم كه به لطف و كرم او، شريفش را توسط شمس الهي و قمر رحماني به وجه جميل زهرهرحيمي رهنمون كرد.

***

101. انشاءالله نيت ما در اين محفل معنوي رسيدن به حق، دفاع از حق و دعوت مردم به حق باشد؛ يعني سير «اليالحق» كرده و سپس «الي الخلق» نزول كنيم تا براي خلق خدا مايه نجات باشيم.

***

102. بارالها! شناخت واقعيات را بر ما ارزانی دار و اعتقاد و يقين را به ما عطا كن تا پذیراي حقايق رحيميت تو باشیم.

***

103. انشاءالله در اين روزگار تيره و تار بتوانيم به نزد ولياي از اولياي رحمان راه پيدا كنيم و به ريسمان ولايت او متمسك شويم تا بفهميم حق چيست و باطل كدام است و به حق برسيم و از حق دفاع و حمايت كنيم.

***

104. خدايا! درك و فهمی الهي به ما عطا فرما كه ولياي از اوليايت را بيابيم و در آتش عشق او بلور شويم تا حق و حقيقت را بشناسيم.

***

105. معبودا! الطاف و عنايات خاصهات را شامل حالمان گردان كه دست در دست راهنمايان الهي و رحماني بگذاريم و نوراني شويم تا در عالم آخرت، به مؤمنان نگوييم: «به ما نگاه كنيد تا از نورتان برگيريم.»14

***

106. خداوندا! غرور و تكبر را از ما دور كن و ما را در مقابل كلمات رحماني و رحيميخاضع نما و در بهشتهاي عدن و فردوس كه جايگاه زيباييها است، قرارمان ده؛ «إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمال.»15

***

107. الهي! به ما صبر و استقامتي عطا فرما تا الطاف و عنايات خاصهات شامل حال ما گردد و به مقامات معنوي و كلمات رحماني برسيم.

***

108. پروردگارا! بذر حقايق آيات قرآن را همانگونه كه هست، بر دلهاي ما بيفكن تا به سبب كوثر عشق و معرفت رشد و نمو نمايد و ثمرهو حاصلش را ببينيم.

***

109. انشاءالله از كلمات رحمانی و رحیمی خسته نشويم و لذت ببريم. سخنان معنوي، كلمات روحبخش و آيات نوراني خدا است.

***

110. پروردگارم را شاكرم كه از فيوضات لاهوتياش عنايات فراواني نصيب اين حقير گردانيد، تا بتوانم در مسير كمال خدمتگزار بندگانش باشم.

***

111. خدايا! لطفي فرما كه به عارفان الهي، آن نورانيان و روحانيان رحماني، و اوليا و دوستان صادق كه فرمودهاند: «اَلمَرءُ عَلي دينِ خَليلِه»16 اعتقاد پيدا كنيم و از آنها دور نشويم تا در اين عصر و زمانه نجاتدهنده ما باشند.

***

112. اي خدای كريم! عنایاتت را شامل حال ما فرما تا به مقامات بالاتر معنوی دست پیدا کنیم و زیباتر، آرامتر و مهربانتر شویم.

***

113. محبوبا! هر دعايي را كه براي ما مصلحت ميداني، به اجابت رسان و ما فقیران درگاهت را دستگیری نما و ما را تا ملأ اعلای خودت بالا ببر!

***

114. ای خدای رحمان و رحیم! توان دیدن آسمانهایت را به ما ارزاني دار تا به جمال مهرویان آسمان بالا که کواکب درخشنده برای عوالم چهارگانه هستند، نظری بيندازیم و به آنجا هدایت شويم.

***

115. معبودا! اين محفل معنوي را به صراط حمید، همان صراط پسندیدهای که به سوی آسمانهای رحیمیت ختم میشود، هدایت فرما!

***

116. خدایا! غرور و تکبر را از ما بندگان درگاهت دور گردان و آرامش و صبري عطایمان کن که از معدن العظمه رحمانيات باشد تا در نتيجه حق و باطل را از هم تشخیص بدهیم.

***

117. خداوندا! ما را تشخیصدهنده کلمه قرار ده تا اطمینان و یقین به آن پيدا كنيم و به وحدت کلمه برسیم و با کلمه یکی شویم و فریب وابستگان به مقام و مدعيان علم را نخوریم.

***

118. پروردگارا! ياريمان کن تا در طریق کسانی باشیم که در پرتو عمل به «تَخَلّقُوا بِأخلاقِ الله»17 خُلق و خوي الهي گرفتهاند و راه و روش و اعمالشان خدایی و رحمانی است. انشاءالله متوجه شویم یکی از کارهایی که سالک را به خداي رحمان نزدیک میکند و راه را برای او هموار میسازد، تربيت اخلاقي به همراه اعتقاد و یقین است.

***

119. معبودا! ما را از جمله سالکان استوار و صبور و عاشق و شیفته به راه کمال، راه خدای رحمان و رحيم قرار ده!

***

120. اي خداي بسيار زيبا! توسط عنايات كريمانهات، وجه جميلت را در مرآت قلبم نگريستم و از تو ميخواهم كه پيوسته مرا شايسته ديدار وجه خود قرار دهي!

***

121. پروردگارا! عنايتي فرما تا به خودشناسی برسیم و بفهميم از كجاييم و در کجا هستیم و به کجا میرویم.

***

122. خدايا! ما را از مؤمناني قرار ده كه خودشان و اهلشان را از آتش نجات دادهاند كه فرمودي: «ای کسانی که ایمان آوردهاید! خودتان و اهلتان را از آتش حفظ كنيد!»18 و اين در پرتو ايمان به پروردگارمان و اعتقاد به صاحب ولايتمان ممكن است.

***

123. الها! عنایتی فرما که همچون انبیا و اولیايي باشيم که هرگز دست به نفرین نزدند و در این دوران آخر الزمان ما را از اهل معرفت قرار ده تا متوجه کلمات معنوی باشیم و حقیقت را درک کنیم.

***

124. ای خدایی که آیات مبارکت را در اختیار ما قرار دادهای و نام رحمان و رحیم برازنده تو است! از تو میخواهیم که ما بندگان درگاهت را در صراط مستقيم قرار دهي تا بتوانیم روحمان را با عقلمان و عقلمان را با نفسمان و نفسمان را با جسممان آشتی دهیم. عقلهای ما چراغی است برای عالم ملکوت، همانطور كه نفسهای ما چراغی است برای عالم ملک. خدايا! توانی ده تا این دو چراغ مُلک و ملکوت را به هم نزدیک کنیم. توانی ده تا اجساممان را توسط طهارت به ارواحمان نزدیک کنیم؛ که اگر این عقلها و نفسها و این جسمها و روحها با یکدیگر رفیق باشند، از عالم غیب و شهود به یکدیگر خبر میدهند و به مشاهدات و مکاشفات میرسیم.

***

125. اميدوارم خداوند به همه ما عنایت فرماید كه از صاحبان نور و روح باشیم تا توان تشخیص دردهای باطنی خود و ديگران را داشته باشيم.

***

126. انشاءالله خداوند از همه ما راضی و خشنود باشد و ما را نسبت به یکدیگر مهربان و رحیم سازد و از جمله عاشقان و شیفتگان ولایت قرار دهد.

***

127. از خداوند رحمان خواستاريم که به جای مطالعه بیشتر، به قلبهایمان متوجه شویم و عاشقانه به دنبال امام زمانمان باشیم تا نادان و جاهل از دنیا نرویم.

***

128. انشاءالله خداوند به همه ما عنایت فرماید تا اين معنا را بفهميم که بايد از طریق اولیاي خدا به آگاهی و شناخت برسيم تا توان هدایت دیگران را داشته باشیم.

***

129. اميدوارم خداوند ما را از کسانی قرار دهد که مورد تأیید رحمانياند و الطاف و تفضلات او شامل حال ما شود تا به سوی وجه منوّر آسمانهای رحیمیت سلوك نماييم.

 

برای مشاهده پی نوشت ها کلیک کنیدادامه مطلب ...


130. پروردگارا! تو را شكر ميگويم كه با هدايت و راهنمايي تو در گلزار خوشبوي صفا، زماني را همچون پروانگان و سالياني همانند بلبلان به بوييدن روح و رياحين و نغمهسرايي براي وجه جميلت گذراندم.

***

131. انشاءالله از زمره جوانمردان صادق باشيم كه میفرماید: «اَلمَرءُ عَلي دینِ خَلیلِه؛19 آدمي، بر آيين دوست صادق خويش است.» و از آن دسته آدمهايي باشيم كه بذرهايي پاك در مزرعه وجود زنانشان قرار ميدهند، نه آنهايي كه به هر صورت و كيفيتي كه دوست دارند، كشت ميكنند.

***

132. خداوندا! عنايتي فرما تا قفل زبانمان باز شود و بتوانيم اسرار و حقايقي را كه در آيات قرآن هست، براي دیگران شرح دهيم.

***

133. بارالها! ما را از جمله كساني قرار ده كه مورد تأييد رحماني و رحيمي تو، و قدردان و شكرگزار مردان نوراني و روحاني هستند.

***

134. پروردگارا! تفضلي نما كه در اين چند صباح دنيا فريب نزديكان و خويشاوندان غفلتزده را كه به فرموده قرآن در روز قيامت از يكديگر فرار ميكنند،20 نخوريم و به واسطه عشق همراه با هادي معنويمان به سوي نورانيت، روحانيت و زيبايي صعود نماييم.

***

135. انشاءالله به عنايت الهي اين سخنان، همان معارف جوشان و چشمههاي بهشتي باشد كه از قلوبمان جاري شود و سرانجام از راستگويان و رستگاران شويم.

***

136. خداوند به همه ما در اين مسير الهي صبر و استقامت، اعتقاد و اطمينان، و عشق و معرفت بدهد تا به حق و حقيقت برسيم و پايدار و خدمتگزار بمانيم.

***

137. انشاءالله از اين آيات الهي نهايت بهره را ببريم و از كساني باشيم كه روز به روز بر اعتقادمان نسبت به خورشيد آخرالزمان، امام خميني(س)افزوده شود و از پيروان راستين او باشيم كه با حق آمد و باطل را زبون كرد؛ «جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِل.»21

***

138. اميدوارم به عنايت الهي از كساني باشيم كه متوجه اسرار و حقايق باطني آيات الهي و داراي قلب سليم هستند.

***

139. از خداوند قدوس میخواهیم ما را از جمله جوانمردان و ايمانآورندگان به ولايت علي بن ابي طالب(ع)كه ريسمان ولايتش در همه اعصار هست، قرار دهد.

***

140. انشاءالله ما از گروه «ظالِمٌ لِنَفسِه»22 كه امام را نميشناسند و فرق سر امام را ميشكافند، نباشيم؛ بلكه از ابرار باشيم كه امام را بشناسيم و حقايقش را بشكافيم و در جوار او بتوانيم خودمان را نجات دهيم و بدون سؤال و جواب وارد بهشت شويم.

***

141. از خداوند سبحان میطلبيم در اين دنيايي كه انسان به كمك تكنولوژي به پيشرفتهاي عظيم رسيده و اسرار زمين را آشكار نموده، غرق نشويم و مورد عنايات و فيوضات حضرات معصومين(ع)و نيز مقربان درگاه الهي كه در عصر ما هستند، قرار بگيريم.

***

142. بارالها! به ما عزّت بده و باران رحمتت را بر سرمان ببار تا ما نيز مانند اوليایي شويم كه همچون خضر(ع)، خضرا و سبزهزار و بهشتي شدند و در نتيجه، وجودمان از زشتی ظلمت بيرون بيايد و به زيبايي روشنايي برسد.

***

143. خداوند قدوس را شاکریم و درخواست میکنیم که ما را از اهلالله، اهل ولايت، و از اصحاب يمين قرار دهد كه بعد از مقربان، فقط اصحاب يمين عاقبت بهخيرند.

***

144. انشاءالله الطاف رحماني و رحيمي شامل حال ما شود تا از آن دسته كساني نباشيم كه در غديرخم بودند، اما عهدشكني كردند؛ بلكه همانند كميل و مقداد و سلمان شويم كه تا آخرين لحظه عمرشان نسبت به ولايت، عاشق و فرمانبردار باقي ماندند.

***

145. اميدوارم به لطف رحماني بتوانيم با سلوك در طريق رسالت و ولايت، به ليلاي جمیل اطهر، يعني به فاطمه درونمان برسيم و سپس به عالم مهرويان راه يابيم.

***

146. انشاءالله صورت آدميت خودمان را خراب نكنيم و آدم بمانيم تا تشخيصدهنده صوت بلبل در باغ معنويت باشيم.

***

147. خدایا! از تو میخواهيم كه همچون عيسي مسيح(ع)و حسین بن علی(ع)از اهل قدم در صراط حميد باشيم و زماني قلم به دست گيريم كه به كمال معنوي خود رسيده باشيم.

***

148. معبودا! تفضلي فرما که با كاروان ولايت حركت كنيم و هرگز از اين كاروان بيرون نرويم.

***

149. بارالها! به ما حال و هوای روحانی عنايت فرما تا در حجاب اصطلاحات و الفاظ كه خوراك فکری انسانها شده است، نمانيم و از جملات و كلمات قرآني، صوت داودي را بشنويم و از اهل بهشت گرديم.

***

150. پروردگارا! ياريمان ده تا مستحكم و استوار در راه ولايت به پیش رویم و هيچ قدرت شيطاني نتواند ما را از اين مسير بيرون ببرد.

***

151. انشاءالله اهل ولايت باشيم كه اگر اهل ولايت باشيم، آدم هستيم و جايگاهمان بهشت است و در غير اين صورت، حداقل در مقام ملائكه باشيم تا حجابها از مقابل چشمانمان كنار رود و نظارهگر حقايق شويم.

***

152. اميدوارم به عنايت پروردگار كريم در پيشگاه نبأ عظيم و در برابر انوار رحماني و رحيمي صابر باشيم تا به كمال و جمال مطلق برسيم.

***

153. خداوندا! ما را از كفر به ايمان و از طريق رسالت و ولايت به جايگاه ليلاي زيبارو كه در وجود خودمان است، نايل فرما تا به وسيله چشمهاي قلبهايمان رؤيتش نماييم.

***

154. انشاءالله عنايات پروردگار شامل حال ما شود تا از خواب غفلت بيرون آمده و از فراز و نشيب كفر و شرك گذر كنيم و به سرزمين مهرويان مقرب وارد شويم.

***

155. خداوندا! دعاهاي ما را مستجاب فرما و محفل ما را سراي بهشت قرار ده تا تمامي افرادي كه در اين محفل حضور دارند، همچون آدم(ع)به دست خدا ساخته و پرداخته شوند.

***

156. اميدوارم خداوند رحمان از ما راضی باشد و به ما معرفتي بدهد تا نسبت به مقام و منزلت حضرت امام خميني(س)شناخت پيدا كنيم و در مقابل مشكلات انقلابمان صبر و تحمل نماييم كه عزت و عنايت الهي شامل بندگاني است كه در برابر سختيها صبر ميكنند.

***

157. ای پروردگار مهربان! تفضلي فرما تا براي رسيدن به پست و مقام دروغ نگوييم و به كسي تهمت نزنيم و در اين چند صباح دنيا به علم و معرفتي برسيم كه جناب موسي بن عمران(ع)از حضرت خضر(ع)درخواست نمود.23

***

158. پروردگارا! فضل و كرم خويش را شامل حال ما بگردان كه در پيشگاه ربوبيات چون خاك پاك بهشت، آرام و صبور شویم تا حقايق رحماني را از وجودمان آشكار نمايي!

***

159. بارالها! ما را به «علمُ اليقين» و «عينُ اليقين» برسان؛ آن علم اليقيني كه حضرت موسي(ع) از حضرت خضر(ع) درخواست نمود24 و آن عين اليقيني كه چشم بصيرت ما را به روي حقايق باز ميكند كه فرموده: «پس هرآينه آن را به عين اليقين خواهيد ديد.»25 آنگاه ميتوانيم تمام زشتيها و زيباييها، بديها و خوبيها و بهشتها و دوزخها را رؤيت كنيم و تشخيص دهيم.

***

160. خداوندا! تو را سپاس میگویيم و از تو مسئلت داريم تا ما را از اهل ايمان و عشق و محبت قرار دهي تا بتوانيم با چراغ عشق و ايمان در ظلمت دنيا هادي بهشتيمان را بيابيم و با او به سوي بهشت زيبايي رهسپار شويم.

***

161. ای خداوند سبحان! توفيق بهرهمندي از عقل و عشق را به ما عنايت فرما تا از اسارت نفسهايي كه ما را به سوي ناپاكيها و زشتيها ميبرد، نجات يابيم و به واسطه نور عقل و عشق در اين وادی حيرت به اولياي منوّر و مطهرت برسيم.

***

162. یا رحمن و يا رحیم! ما را از جمله افرادي قرار ده كه داراي وجه زيبا و صورت الهي و رحماني هستند و هميشه باقي و هلاكناپذيرند.

***

163. ایپرورشدهنده مقربان! به ما صدق و اخلاص و مقامات معنوي را عنايت فرما تا با يقين و اعتقاد همچون امام صادق(ع)بگوييم: «نَحنُ وَجهُ الله.»26 و انشاءالله كه ما در مقام آدم باشيم كه خداوند به ملائكه امر فرمود به او سجده كنيد.

***

164. اميدوارم ما آنچه كه مورد رضايت خداي رحمان است، مطرح كنيم و تفضلات رحيمانهاش شامل حالمان شود تا از خواب غفلت بيدار شويم و به دنبال سيل بنيانكن بهيميت نرويم، بلكه چون ماهيان آزاد به سوي سرچشمه ولايت و سلامت حركت كنيم.

***

165. انشاءالله در راه رسالت و ولايت، به شريعت و معرفت برسیم تا بتوانیم به سرمنزل مقصود كه كمال و جمال مطلق است، نايل شويم.

***

166. اي خداي رحمان! به ما همتي ده كه نيازمند رسالت و ولايت، و فقير شريعت و معرفت باشيم.

***

167. انشاءالله با خواندن آيات قرآن در شبهاي جمعه كه متعلق به امام زمان(ع)است، مورد توجه آن حضرت قرار بگيريم و به ما عنايت شود كه به حقايق قرآن پي ببريم.

***

168. ای پروردگار محبوب! عنایتی فرما كه از مؤمنان و پرهيزكاران اهل ولايت باشيم؛ از آنهايي كه رحمت و فضل و كرمت شامل حالشان ميباشد.

***

169. خدایا! تفضلي فرما كه توسط اولیايت راه مستقيم و پسندیدهات را پيدا كنيم تا اگر آتش هستيم، به نور و اگر گِل هستيم، به روح برسيم.

***

170. بارالها! به لطف و تفضلت، عقلها و قلبهاي ما را به روح و ریاحین و جنت نعیم خودت هدايت نما!

***

171. اميدوارم خدايي كه كرامت و رحمت و تابش نور قدسياش سراسر عالم را فراگرفته، به همه ما عنايت كند در اين چند صباح دنيا از راه ولايت دور نگرديم تا در نهايت عاقبت بهخير شويم.

***

172. اي خداي رحمان! ما را در طريق ايمان به خودت قرار ده تا بتوانيم از اين راه به جايگاه مهرويان عالم وحدت نايل شويم.

***

173. پروردگارا! توفيقي ده كه بتوانيم در بین صورتهاي گوناگون مخلوقات، صورت انسان كامل را که مجموعه همه صورتهای عالميان است، بيابيم و توسط عشق و محبت به او كه واسطه فيض ربوبي تو است، به عالم لطافت و زيبايي برسیم.

***

174. انشاءالله ما به امراض گوناگون شرك و كفر دچار نشويم و توانايي خوردن غذای روح را داشته باشيم تا از آفات و بلايا ايمن گرديم.

***

175. خداوندا! در اين چند صباح دنيا ما را از اهل بيت اوليايت قرار ده تا اهل تقوا و بندگي شويم و پروردگار آن خانه را عاشقانه بپرستيم.

***

176. پروردگارا! زن و مرد اين محفل معنوي را از تفضلات ربوبيات بهرهمند ساز و همه را زير سايه رحماني و رحيميات محافظت نما!

***

177. معبودا! رفتار و اعمال ما را مورد تأييد خودت قرار ده تا به سوی انسان كامل بهشتي كه غريب الغرباء واقعي است، رهسپار شويم.

***

178. اميدوارم به عنايت ربوبي، به صاحب نفس مطمئنه بهشتي، انسان مطهر، انساني كه پرده از روي حقايق برميدارد و مكانهاي بهشتي را به ما مينماياند، برسيم كه اگر به او برسيم، ما هم از اولیاي خدا خواهيم شد.

***

179. اي خداي رحمان و رحيم! در اين دنياي پرآشوب و غوغا كه همه خودشان را حق و كامل ميدانند، ما را به بركت تفضلات رحيمانهات محافظت نما!

***

180. معبودا! ما را از اولياي برحق خودت قرار ده؛ از آن دسته كساني كه در قرآن به نام صديقين و مخلصين و محبين ذكر شدهاند و به مقاماتي كه مورد تأييد رحيمي تو است، رسيده‌‌اند.

***

181. اي خداي نور، اي خداي زيبايي و اي خداي عشق! ما را به نور ايمان و عشق نايل كن تا به وجه جميلت نايل گرديم.

***

182. پروردگارا! دلهاي ما را با صداقت و اخلاص احيا كن تا عبادت و بندگي، و تقوا و شكرگزاري ما بر اساس صدق و خلوص باشد.

***

183. بارالها! عنايت فرما در اين عالم، قبل از اينكه مرگمان فرا رسد و روح از كالبدمان جدا شود، امام زمانمان را بیابیم تا از نور و روح قدسياش در وجودمان بدمد.

***

184. خداوندا! تفضلي فرما كه ما فرزندان پدران و مادران جسماني تولدي دوباره يابيم و فرزنداني براي پدران و مادران روحاني گرديم.

***

185. اميدوارم درس و بحثهاي علمي براي ما ايجاد حجاب و گرفتاري نكند و بتوانيم خداشناسيمان را كامل نماييم.

***

186. انشاءالله به آن بلنددرجات صاحب عرش برسيم تا صاحب روح شويم و بتوانيم به ديگران روح بدميم و يا حداقل از فرشتگان گردآمده به دور عرش و از حاملان عرش قرار گيريم تا بويي از معرفت ببريم و حقيقت قيامت را درك كنيم.

***

187. اي خداي رحمان! تو را به رحيميتت قسم ميدهيم كه قلوب ما را از غرور و تكبر دور نمايي تا متوجه حقايق بيانتهايت شويم.

***

188. اميدوارم به مدد ربوبي ما از ايمانآورندگان حقيقي و از جمله مخلصين و صديقين به ولايت باشيم.

***

189. اي خداي رحمان و رحيم! دلهاي ما را پاك و آرام و متوجه حقايق آيات رحماني خودت بفرما تا از حاملان عرش و يا از اطرافيان عرش و ايمانآورندگان به خداي عرش محسوب گرديم.

***

190. اميدوارم به مدد ربوبي همه اعضاي اين محفل معنوي همچون ماهيان آزاد سير صعوديشان به سوي سرچشمه باشد كه همان بهشت عدن الهي و وصال محبوب است؛ «إنّا لله وَ إنّا إلَيهِ راجِعُون.»27

***

191. انشاءالله فضل و كرم خداوند رحمان شامل حال اين حقير شود تا آنگونه كه مورد تأييد او است، سخن بگويم و با خواندن آيات قرآن به سوی لطافت رحيمي و زيبايي بينهايت گام بردارم.

***

192. پروردگارا! ما را در مسير خودشناسي قرار ده تا به حقيقت خودمان پي ببريم و به توسط انسان كامل اهل ولايت كه وجودش در بين مردم بزرگترين لطف تو است، به حقايقت راه يابيم.

***

193. انشاءالله به تفضل ربوبي به مقام و جايگاهي برسيم كه مورد تأييد خداي رحيم است؛ خداي رحيمی كه تنها از طريق او ميتوانيم به ستارگان و مهرویان درخشنده ملأ اعلا راه يابيم.

***

194. معبودا! به ما دلي فهمنده عنايت فرما كه حقايق آيات الهيات و روايات معصومين(ع)را درك نماييم.

***

195. انشاءالله از گروه انس و جن نباشيم؛ بلكه از روح و ملائكه باشيم كه رسالت تمام پيامبران و اولياي الهي براي هدايت انس و جن به مقام روح و ملائكه ميباشد.

 

برای مشاهده پی نوشت ها کلیک کنیدادامه مطلب ...


196. پروردگارا! ما را از خواب غفلت بيدار نما و از حال و هواي بهيميت بيرون آور تا متوجه وجود زن كه بزرگترين ارزش الهي است، شويم و اين امانتي را كه به دست ما سپرده شده، در قلعهاولياي الهيات محافظت نماييم.

***

197. یا رحمن و يا رحیم! به ما عنايتي فرما تا در مقابل مقربان الهي كه «كلمة الله» هستند، صبر و استقامت بورزيم و به عشق و معرفت واصل شويم.

***

198. خداوندا! به ما عنايت فرما تا نورانيان و روحانيان رحمانيات را بيابيم؛ جلوههاي مقدسي كه اگر آنان را نيابيم، در روز قيامت سرافكنده و شرمنده به جهنم خواهيم رفت. پس با شب زندهداري و گريه و زاري در دل شب از خدا بخواهیم كه آنان را به ما نشان دهد تا در آخرت واحسرتا نگوييم.

***

199. خداوند به همه ما عنايت فرمايد تا راه حق را بيابيم و اولياي خدا را بشناسيم و به واسطه آنان عاقبت بهخير شويم.

***

200. ای پرورشدهنده عالمیان! در اين چند صباح دنيا كه جهنم غافلان است، ما را به وليای از اولياي بزرگوارت برسان تا توسط او به بهشت عارفان راه یابیم.

***

201. انشاءالله در اين شبهاي مبارك رمضان، به شبقدرمان، انسان كامل، برسیم و دعاها و عبادتها براي ما حجاب نشود و ما را از راه آنان دور نسازد.

***

202. اي خداي رحمان! دلهاي ما را با هدايت خودت شفا بده كه اگر دلهايمان هدايت شود، در صراط مستقيم ولايت قرار ميگيريم.

***

203. پروردگارا! ما را در صراط حميد اوليايت قرار ده که همانا «نُورٌ عَلی نُور»28 ايشاناند و شیاطین به آنان راه ندارند.

***

204. اميدوارم خداوند كريم ما را به زيور صبر و شكيبايي در راه علم خودش آراسته نمايد؛ چرا که ما در راه علم هستیم و هر چه بر علممان افزوده میشود، مشکلاتمان نیز بیشتر میگردد و در سايه صبر است كه بشارت الهي در راه علم نصيبمان ميشود كه قرآن فرموده: «وَ بَشِّرِ الصّابِرین.»29

***

205. انشاءالله در این شبهای مقدس ماه مبارك رمضان به محضر انسان کامل که حقيقت شبقدر است، برسیم تا به معارف و حقایق الهی دست یابیم.

***

206. انشاءالله با تهذيب نفس و پاككردن دلهايمان بتوانيم از آیات الهی نتایج مطلوبی بگیریم.

***

207. اميدوارم در این شبهای مقدس ماه مبارک رمضان از کسانی باشیم كه به حقيقت شب قدر رسيدند و از كساني نباشيم که پس از بيست و يك روز روزه گرفتن، به جاي درك شبقدر، شمشیر بر سر شب قدر خود، علي بن ابيطالب(ع)ميزنند. باید این را بدانيم که بعد از شهادت حضرت علی(ع)، امام حسن(ع)حقيقت شبقدر است. شب قدر، انسان کامل الهي است که کاروان كمالجويان را به سوی خدا رهنمون ميشود.

***

208. بارالها! ما را در صراط پسندیدهات پایدار و صبور قرار بده تا به واسطه عشق و محبت به ربمان مسير كمال و جمال مطلق را طي كنيم و به مقامات معنوی برسیم.

***

209. انشاءالله به عزت و کرم ربّ رحیم، روح فتوت و جوانمردی در ما ايجاد شود و از آنهايي باشيم كه شكرگزار و ستايشگر پروردگار كريماند.

***

210. از پروردگار کریم ميخواهیم که به ما چشم دل بدهد تا ببنيم در جایگاه بهشتي و در نزد رب کریممان برخوردار از نعمات رحيمي هستیم كه اگر اين حقيقت را درك نكنيم، در مكر و حيله ابليس قرار ميگيريم.

***

211. از خداوند رحمان ميخواهیم ایستادگی و استقامت در طریقت رب کریممان را به ما عنايت فرمايد تا بتوانیم به كوثر گواراي زیر عرش برسیم.

***

212. معبودا! به ما تفضل نما تا در این روزگاری که زندگی میکنیم، تحت لوای ولايت و سرپرستی انسان کامل قرار بگیریم.

***

213. پروردگارا! عنايتي فرما كه اگر خاک هستیم، آب را بیابیم و با آب و خاک ساخت و ساز شده، وارد بهشت شویم تا به دست پرورشدهنده صورتبخش، بذر رحمانيت وجودمان به گُلهاي زيباي رحيميت تبديل شود.

***

214. انشاءالله از جمله سالکین الیالله و فقيراني باشیم که پروردگار خود را بشناسیم و در مهمانی خدای غفور و رحیم قرار بگیریم.

***

215. اميدوارم فضل و کرم خداي رحمان شامل حال ما شود كه در این چند صباح دنیا از آتش علم به نور عقل و از نور عقل به روح عشق و سپس به وجه خدای رحمان و رحیم برسیم تا پروردگار بسیار زیبا، اثر نعمت زیباییاش را در ما ببیند.30

***

216. انشاءالله در این محفل معنوي و این فضای نورانی و روحانی، خداوند دلهایمان را به نور پروردگارمان روشن و هدایت فرماید.

***

217. اي خداي كريم! به ما عنایت فرما که اوّل خودمان را تزکیه کنیم و سپس به واسطه طهارت و عشق، به بهشت اولیايت وارد شويم و در محضرشان درس كمال و جمال بياموزيم.

***

218. اميدوارم اگر در رسالت و شریعت هستیم، به مدد الهي، توسط صداقت و وارستگي در پرتو خورشید رسالت سیر نماييم تا به ماه ولایت و معرفت برسیم و از طریق رسالت محمدي و ولایت علوي به وجه جمیل فاطمی که ستاره درخشنده زهره است، نايل شويم و آنگاه به عوالم مهرویان و ستارگان آسماني راه يابيم و بر زمینیان بتابيم.

***

219. انشاءالله توفيق پيدا كنيم که اهل معرفت را بیابیم و با آنها همنشین شويم تا ببینیم که اولیای خدا چگونه سخن میگویند و چگونه برخورد میکنند و چه حال و هوای زيبايي دارند. اگر برخي نسبت به اهل معرفت وحشت دارند و از آنها گريزاناند، برای این است که با دوزخیان همنشین و همراهاند.

***

220. اي پروردگار رحيم! آيينه دلهايمان را به واسطه عشق ربوبي از آلودگيها پاك نما تا تمام آیات و بینات، و حقایق ملک و ملکوت در آن تجلی نمايد. اگر اولیای خدا بر عشق، بيشتر از انديشه و تفكر تأكيد دارند، به خاطر این است که از مسير عشق انسان ميتواند به نور و روح كه جايگاه آن دل است، نايل شود. خداوند نفرموده ما مغزها را هدایت میکنیم؛ بلکه فرموده: ما دلها را هدایت میکنیم.31 انشاءالله دلهای ما به عرش رحمانی هدایت شود؛ كه فرمود: «قَلبُ المُؤمنِ عَرشُ الرَّحمن.»32

***

221. انشاءالله در طريق رسالت و ولایت توسط نورِ الله و نور رحمان از گذرگاه وجه رحيميت عبور کنیم و به محضر وجيهان مقرب الهی نايل شويم تا درخشنده و زيبا گرديم؛ «وَجیهاً فِی الدُّنیا وَ الآخِرَةِ وَ مِنَ المُقَرَّبین.»33

***

222. اي خداي رحمان و رحيم! به ما صبر و اعتقاد، و شکرگزاری و بندگی عطا فرما و همه ما را در پناه خودت محافظت نما!

***

223. اميدوارم به مدد رحماني، فهم و درکِ ما برخاسته از کمالی باشد که با آب کوثر به دست آمده است.

***

224. انشاءالله در پرتو پيروي از ولياي از اولياي رحماني به خُلق و خوی الهی برسيم و به سرچشمه کوثرِ زیر عرش راه يابيم تا خودمان را شستشو دهیم و چشم و گوش و دلمان را از آلودگيها پاك گردانيم.

***

225. خداوندا! باب رحمت و لطفت را به روی ما بگشا که بتوانیم در روشنايی آفتاب شریعت رسولالله گام برداریم و به فروغ مهتاب معرفت ولیالله برسيم و از اين طریق به سوي زهره زیبای رحیمیت وجهالله راه يابيم.

***

226. خداوند عنایت فرماید که توسط شریعت محمدي و معرفت علوي، به وجه زیبای رحیمیتِ فاطمي رغبت يابيم که فرموده: «أنَا مَلَکُ نَجاةِ الرّاغِبين»34 و از گذرگاه رحیمیت فاطمي به سوی مهرویان درخشنده آسمان معنا هدایت شویم تا همچون اختران نوراني بر زمينيان بتابيم.

***

227. خداوندا! تو را به عزت و عظمتت قسم ميدهيم كه سخنان ما را كلمات حقّ و برخاسته از دل قرار دهي تا بر قلبها بنشیند و دلها را حيات معنوي ببخشد.

***

228. اميدوارم خداوند همه ما را تحت حمايت خويش قرار دهد تا از بهرهمنديهاي مادي دل بركنيم و در مسير نيل به اهداف متعاليمان هدايت شويم.

***

229. انشاءالله آن خدایی که پادشاه مقتدر است و متقین در بهشت عدن عاشقانه نظارهگر او هستند، از روح رحيمياش به ما بدمد تا از این ضمختی و چسبندگی به آرزوهاي دنیايي رها شویم و در جمع متقین با قدم صدق به نزد آن پادشاه توانا راه يابيم و نظارهگر او باشيم.

***

230. اميدوارم در این چند صباح دنیا پيوندمان را با صاحب عرش عظیم حفظ نماييم و اتصالمان را که همان عشق و صدق و اطاعت است، از دست ندهیم تا اينكه «مَطلَعُ الفَجرِ»35 سلامت را درك كنيم.

***

231. معبودا! به ما تفضلي فرما تا ثمره شجره مقدسه حقیقت و مهروی عالم بشریت، حسین بن علي(ع)را بشناسیم.

***

232. پروردگارا! اگر بيشتر درباره صورت انسانی سخن ميگوييم، خواستهمان از پيشگاه كريمانهات اين است كه به ما صورت انسانی ببخشي تا از بهائم نباشیم که امام باقر(ع)فرموده: «اَلنّاسُ کُلُّهُم بَهائِم ـ ثَلاثًا ـ إلّا قَليلٌ مِن المُؤمِنين.»36

***

233. اي خداي رحمان! مددي نما كه توسط اولیای الهی، اوّل خودمان را با اكسير عشق بسازيم و سپس در سايه شناخت، به هدايت و اصلاح ديگران بپردازيم.

***

234. خداوندا! اگر به معرفت وجیهان الهی که مقربان رحماني هستند، نمیرسیم، حداقل ما را به عشق و محبت آنها و به دیدار وجه جمیلشان نايل فرما!

***

235. پروردگارا! دلهای ما را برای رؤيت و درك ستارگان نورانی که در قرآن و كلمات معصومین(ع)هست، لايق فرما تا به توجه آيیم و از لابهلاي صاحبان چهرههاي گوناگون بیرون رويم.

***

236. الها! توفیق ده که توسط راهنمایان رحماني كه کواکب درخشنده الهی هستند، به زهره رحيمي وجودمان برسيم تا ما را در آغوش بگيرد و با خود به فضاي بينهايت لطافت و درخشندگي ببرد که فرموده: «اَنَا مَلَکَ نَجاةِ الرّاغِبين.»37

***

237. اميدوارم خداوند یأس و ناامیدی را از ما دور کند و ما را از طریق محبت و عشق، شنواي نواي آسمانیان و بهشتیان گرداند.

***

238. پروردگارا! قدرداني و شکرگزاري از نعمات بيپايانت را نصيبمان گردان تا همچون گمراهان زندگی را در غفلت و بیخبری نگذارنیم و از آنهایی باشیم که خودت دوست داري و آن، جز داشتن وجه زيبا نيست كه: «إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمال؛38 خدا بسيار زيبا است و زيبايي را دوست دارد.»

***

239. انشاءالله به عنایت الهي همانطور که مدّ نظر قرآن است، گوشها، چشمها و دلهای ما، خوبيها را بشنود و ببیند و بفهمد.

***

240. الها! اي پروردگار عرش عظيم! كرامتي عنايت فرما تا مهمترين رسالتی که بر عهده داریم، به نحو احسن انجام دهيم و آن، معرفي مقام والاي زن و بها دادن به اين مظهر رحيميت در عصر و زمانی است که گوهر ارزشمند وجود زن به فراموشي سپرده شده. اگر عيسي بن مريم(ع)تن به ازدواج نداد، به اين دليل بود كه در عصر خويش همسري مناسب براي به دنيا آوردن فرزندي مقدستر نيافت و اگر علی بن ابيطالب(ع)همسري انتخاب كرد، به اين جهت بود كه در زمان خود زني شايسته خويش مانند فاطمه زهرا(س)يافت و از همسرش كه عظيمترين جلوه رحيميت است، ثمراتي منورتر به وجود آورد.

***

241. خداوندا! تفضلي فرما تا شکرگزار این محفل معنوی باشیم و کوشش کنیم از نور به روح و از عقل به عشق نايل گرديم.

***

242. بارالها! فضل و کرمت را شامل حال ما گردان تا به غیرت و جوانمردی، و اخلاص و معرفت برسیم و حدیث ربمان را بازگو نماييم؛ «وَاَمّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث؛39 و اما نعمت پروردگارت را بيان كن!»

***

243. انشاءالله كه مؤمن به ولايت باشيم و قلبهای ما عرش خدای رحمان باشد كه فرموده: «قَلبُ المُؤمنِ عَرشُ الرَّحمن.»40 در اين صورت است كه در غیب و شهود هستی چيزي وجود ندارد، جز اينکه در قلبهايمان خواهد بود.

***

244. خداوندا! به ما توفيق ده که عارفان رحماني و وجيهان رحيمي را بشناسیم و به آنها اتصال پیدا کنیم تا به نور و روح برسیم و به مقام وجهالله و وجه الرّحمن نايل شويم كه فرمود: «إنّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلی صُورَتِه.»41 و «إنَّ آدَمَ خُلِقَ عَلي صُورَةِ الرَّحمن.»42 اگر به وجهالله و وجه الرّحمن رسيديم، از كساني ميشويم كه نگاه به سيمايشان عبادت است. 43

***

245. پروردگارا! ياريمان ده تا به چراغهای آسمانی و هادیان نورانی که در هر عصر و زماني «نُورٌ عَلی نُور»44 هستند و به نیروگاهحضرات معصومین(ع)پيوند دارند، متصل گرديم.

***

246. معبودا! سنگ دلهای ما را در این دنیا توسط حرارت عشق همچون خاک، نرم كن تا به واسطه کوثر کلمات اولیای خدا همانند بهشت، سبزهزار گردد و در روزي كه عرش رحماني آشكار ميشود، تأسف نخوريم كه: «اي كاش خاك بودم!»45

***

247. پروردگارا! به ما توفیق ده که رحمانيت و رحیميت تو در قلبهاي ما تجلی کند و از کسانی باشیم که مورد تأیید تو هستند و هر آنچه دعا ميكنند، به اجابت ميرسد.

***

248. از خدا بخواهیم كه به ما خُلق و خوی جوانمردی بدهد و با مولايمان علی(ع)محشور نمايد كه: «لا فَتی إلّا عَلِی»46 و از آب کوثرش در همين دنيا نصيبمان فرمايد.

***

249. اي خداي رحمان و رحيم! مودت و مهرباني بين ما را افزون نما و وحدت و يكپارچگي ميان اعضاي اين محفل معنوي را مستحكم فرما!

 

برای مشاهده پی نوشت ها کلیک کنیدادامه مطلب ...


250. بارالها! ياريمان ده تا ثمره وجود زنهای ما که فرمودهاي: «زنان شما کشتزار شمايند»،47 روح و رياحين بهشتي، يعني فرزندان مطهر و منوّر باشد.

***

251. خداوندا! عنایات کریمانه و تفضلات رحیمانهات را شامل حال ما گردان تا از پیروان استوار و راسخ حضرت امام خميني(س)باشیم و بتوانیم مهمترين خدمت را به جامعه انقلابیمان که همان تلاش در مسير معرفت و معنویت است، به انجام رسانيم.

***

252. پروردگارا! مرحمتي فرما كه اوّل خودمان را بشناسیم و سپس به مقام زن پیببریم و در این شرايط وانفسای امروز، خودمان و اهلمان را در قلعه مستحكم ولايت از شرّ خطرات شيطاني حفظ نماييم.

***

253. خداوندا! توفيق بهرهمندي از «اَحسَنُ الحَديث»48 را كه توسط روح القدس نازل شده، به ما عنايت فرما تا از جمله هدايتيافتگان رحماني كه تنها از بهترين قول پيروي ميكنند،49 گرديم.

***

254. انشاءالله به عنایت الهي بتوانيم از زمين اسفل عالم جمادی، نباتی و حیوانی بيرون بياييم و به آسمان اعلاي نوراني، روحاني و زيبايي پربکشیم و از طريق آفتاب محمدي و مهتاب علوي و زهره درخشنده فاطمي، به دو ستاره فرقدین حسن و حسين(ع)برسيم.

***

255. الها! اي خداي رحمان و رحيم! ما را از محبان و عاشقان ولايت قرار ده تا از کلماتی که آورندهاش روح القدس است، به ما تعليم نمايد و بتوانيم تشخيصدهنده حق و باطل باشیم.

***

256. در این سال نو50 اميدوارم همانگونه که خداي رحمان به واسطه نسیم بهاریاش جسمهای ما را جاني دوباره ميبخشد، به واسطه نسیم روح و ریاحین بهشتیاش نيز ارواح ما را حياتي ديگر ببخشد.

***

257. پروردگارا! ما را از اسماي خودمان فاني نما و جلوه تام اسماي رحمانی و رحیمیات قرار ده!

***

258. خداوندا! در این سال نو51 الطاف كريمانهات را شامل حال ما بگردان و عيدي ما را نيل به كمال و جمال مطلق از دو راه ابرار و مقربان قرار ده! گروهي به عنوان ابرار، اهل خوف و حزناند و قليلي به نام مقربان هيچ ترس و اندوهي ندارند.

***

259. انشاءالله از فيوضات نور و روح بهرهمند شويم؛ نور و روحي که تا طلوع صبح قيامت براي سلامتي نازل ميشوند؛ «سَلامُ هِیَ حَتّی مَطلَعِ الفَجر.»52

***

260. بارالها! عنایتي فرما كه به واسطه نور مقدست، روح را كه وجود انسان کامل است، بيابیم و از این دو ارزندهترین حقیقت هستی، بينصيب نمانيم.

***

261. انشاءالله در پرتو آیات نورانی خدای رحمان و رحیم، شب قدر خودمان را كه مرآت همه حقایق الهي و جلوهگاه ذات رحماني است، بیابیم که فرموده: «رخساره ما آینه حضرت مطلق/ آئينه ما جلوهگه ذات محقق.»53

***

262. اميدوارم به فضل خداي رحمان و رحيم بتوانیم در پرتو تسليم به ولیاي از اولياي الهی، به ایمان و آرامش كامل برسیم و در مسير عالم لطافتو زیبایی همراه او باشيم.

***

263. اي خداي رحمان! ما را در مسير ايمان به ولايت قرار ده تا از عالم بهيميت كه اكثر مردم گرفتار آن هستند،54 دور شويم و در راه نيل به جمال مطلق، از هادي صراط حميد پيروي نماييم.

***

264. انشاءالله خداوند رحمان این عنایت را به ما داشته باشد كه از ظلمات جهل و غفلت خارج و به نور ایمان و معرفت وارد شويم كه فرمود: «يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إلَی النُّور.»55

***

265. اميدوارم خداوند رحمان به این حقیر توفيق دهد تا بتوانم آیات نورانی قرآن را با زبان حق برای شما بيان کنم، نه با زبان علم؛ چرا كه علم، بزرگترين حجاب است؛ «اَلعِلمُ هُوَ الحِجابُ الأكبَر.»56

***

266. پروردگارا! عنایتي فرما تا بتوانیم از جوانمردان و شیعیان خاص علی بن ابیطالب(ع)باشيم و توسط علم و عقل الهي به ملأ اعلا راه يابيم و زیبارویان روحانی و نورانیان قدسي را بشناسیم.

***

267. انشاءالله به فضل و مدد ربوبي از گروه متقین قرار گيريم و در بهشت نعيم نزد پادشاه مقتدر روزيخوار باشيم و بر تختهاي باشكوه به یکدیگر نظارهكنيم.

***

268. اي پروردگار رحيم! ما را از بندگان صديق و مخلصت قرار ده تا در سايه عمل به كتابي كه سراسر نور است، در مكتب انسان كامل به کمال و جمال مطلق راه يابيم و همچون مقربان، طاووس زيباروي بهشت شویم.

***

269. خداوندا! به ما توفيق ده تا در پرتو عشق و معرفت بتوانیم شکرگزار مربی و پرورشدهنده الهیمان باشیم كه همانا شکر او، شكر خدا است.

***

270. عزیزانم نیمههای شب بیدار شوید، وضویی بگیرید و در گوشهای خلوت، عارفانه و خالصانه سر به آسمان برداريد و بگویید: خدایا! بارالها! میخواهم هدایت شوم، میخواهم انسان بشوم؛ انساني که در آخرت مرا بپذیری و با عشق و صفا از محضرت درخواست ميكنم كه نجاتم دهي!

***

271. اي خداي صورتبخش! از تو ميخواهيم كه در پرتو توجه و عشق به انسانهاي كامل كه گلهاي بهشتياند، ما نيز از گلهاي زيبا و خوشبوي بهشتي شويم تا نغمهسرایی بلبلان و زيبايي پروانهها را به نظاره بنشينيم.

***

272. اميدوارم از فقراء الیالله باشیم و خداوند ما را نيازمند آب كوثر قرار دهد؛ چرا كه تا داراي كوثر نگرديم، از گروه بهائم خارج نميشويم و در مسير كمال مطلق مورد آزمایش پروردگارمان قرار نميگیریم و به مقامات نايل نميشويم.

***

273. اميدوارم به مدد ربوبي، سخنان و کلمات ما از دلهايمان برخيزد؛ چرا که دل، جایگاه خداي رحمان است و او بايد سخن بگويد.

***

274. خداوند به ما عنایت فرماید تا به آن مقامی که خودش میخواهد، نايل شويم و آن، رسيدن به جمال زيبا است كه فرمود: «إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمال»57 خداوند، جميل است و بندههاي عاشقش را كه جمالاند، دوست ميدارد.

***

275. انشاءالله سخناني كه از دلهايمان بر زبانمان جاري ميشود، قصه و افسانه نپنداریم و از کنارش بیتوجه نگذریم. سخن دل است كه بر دلها تأثير ميگذارد.

***

276. اي پروردگار جميل! ما را از سبزهزارها به گلزارها، و از گلزارها به زيباترين و خوشبوترین گلها نايل فرما تا عطر خوشبوي بهشتي را استشمام كنيم.

***

277. اميدوارم خداوند با عنایات رحيمانهاش دلهای ما را منوّر و مطهر گرداند تا نسبت به همدیگر مانند بهشتيان مهربان باشيم و از سلام مقربان برخوردار شويم و به دستان صورتبخش خداي رحمان زيباروي گرديم و شكرگزار پروردگار كريم و رحيم باشيم.

***

278. انشاءالله این كلمات در قلبهای ما اثرگذار باشد تا به واسطه آنها به عشق برسیم و با نور عشق، اوّل خودمان را بشناسيم و سپس صراط حميد را بيابيم و هدايتگر بندگان خدا باشيم.

***

279. پروردگارا! صداقت، خلوص و طهارت را نصيبمان فرما و ما را شکرگزار نعمت ولایت قرار بده!

***

280. انشاءالله همانگونه که از نام اين محفل معنوي پيدا است، از پیروان ولایت و اهل بهشت باشيم و همانند ملائکهاي که در برابر آدم سجده كردند، مطيع و فرمانبردار باشیم.

***

281. بارالها! در اين دنياي ظلماني كه مردم اسير بيبند و باريشدهاند و زنهايشان را بيارزش نمودهاند، ما را به شناخت گوهر وجود زن، اين ارزشمندترين آفريده‌‌ات نايل فرما!

***

282. انشاءالله حال خوشي پيدا كنيم و چند قطرهاشک با صداقت بریزیم و بگوییم: خدایا! دست ما را بگیر و در این دنیای وانفسا به سوي ولیاي از اولیایت هدایتمان فرما!

***

283. خداوندا! به لطف و عنایت خودت ما را به نورانیان و روحانيان رحماني برسان تا از مؤمنان مطهر و منوّر شویم و بيناي حقايق گرديم که فرمودهاند: «اَلمُؤمِنُ یَنظُرُ بِنُورِ الله.»58

***

284. خدای سبحان و قدوس را شاکریم که اعضاي این محفل را اهل معنویت و معرفت قرار داده و از او ميخواهيم كه عليرغم بدخواهي و ظلم نامحرمان درگاه الهي، همچنان در مسير تقوا، استوار و صبور باقي بمانيم.

***

285. از خداوند كريم ميطلبيم كه مدد فرمايد تا همواره از راه معنويت و معرفت اولياءالله پيروي و حمايت نماييم.

***

286. انشاءالله در این محفل معنوی که به نام مقدس حضرت روحالله ناميده شده و روح مطهر و منوّر امام خميني(س)در آن حضور دارد، مورد عنایت حضرت حق قرار بگیریم و از خاصان و پیروان صدیق آن روح خدا باشیم.

 

برای مشاهده پی نوشت ها کلیک کنیدادامه مطلب ...