نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: تقدیرنامه

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

             مدرک هنری استاد


مدرک درجه سه هنری (لیسانس) جناب استاد یعقوب قمری شریف آبادی، اعطایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیادامه مطلب ...


تقدیرنامه موزه هنرهای معاصر اصفهان به جهت اهدای دو عدد تابلوی نقاشی رنگ روغن، اثر هنری استاد یعقوب قمری شریف آبادیادامه مطلب ...


تقدیر و تشکر از اهدای شش نسخه کتب تألیف شده توسط جناب استاد یعقوب قمری شریف آبادی از سوی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویادامه مطلب ...


تقدیر و تشکر از اهدای چهار تابلو رنگ روغن، اثر هنری جناب استاد یعقوب قمری شریف آبادی توسط سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویادامه مطلب ...