نام کاربری:    رمز عبور:


صیانت علی(ع) از فاطمه زهرا(س)فاطمه‌ اطهر(س‌) ظهور انوار رحیمی‌ است‌ که‌ در ملا اعلا قبل‌ از آفرینش‌ آدم‌ و حوا(ع‌) مسندنشین‌ سریر شوکت‌ و عزّت‌ ربوبی‌ بود و ظلمت‌ آسمانها و زمینها را منت‌دار انوار پاک ‌و منزه‌ خویش‌ گردانید:

«در آن‌ روز، نور فاطمه‌ زهرا(س‌) را همانند چراغی‌ آفرید و در گوشوارهء‌ عرش‌ بیاویخت‌ که‌ در نتیجه‌، آسمانها و زمینهای‌ هفت‌گانه‌ روشن‌ شد... در حالی‌ که‌ ملائکه‌، تسبیح‌ و تقدیس‌ الهی‌ می‌نمودند».

 


همان‌گونه‌ که‌ در ملا اعلا منصوره‌ زهرا(س‌) به‌ تاج‌ منوّر ولایت‌ و فروغ‌ زیبندهء‌ علی‌ اعلا(ع‌) مزین‌ گردید، در بستر ملک‌ نیز فاطمه‌ زهرا(س‌) یگانه‌ ستارهء‌ درخشان‌ بین‌ زنان ‌دنیا و مروارید ناشناختهء‌ صدف‌ خلقت‌ است‌ که‌ مزیّن‌ به‌ کسوت‌ محافظت‌ علی‌ مرتضی‌(ع‌) شد.

آدم‌(ع‌) به‌ واسطهء‌ معالم‌ دین‌ که‌ ثمرهء‌ اسمای‌ الهی‌ است‌، مامور حراست‌ از گوهر وجود حوّا(س‌) شد، اما علی‌(ع‌) در پرتو معارف‌ دین‌ که‌ نتیجهء‌ بهره‌مندی‌ از اذکار رحمانی‌ می‌باشد، به‌ مراقبت‌ از کیمیای‌ وجود فاطمه‌(س‌) پرداخت‌.

پیامبر ختمی‌ مرتبت‌(ص‌) از سویی‌ این‌ امانت‌ گرانبها را به‌ دست‌ گرامی‌ترین‌ امانت‌دار هستی‌ سپرد که‌: «علی‌ جان‌! فاطمه‌ امانت‌ الهی‌ و امانت‌ من‌ در دست‌ توست‌. از او محافظت‌ فرما» و از طرفی‌، با تاکید بر عظمت‌ مقام‌ علی‌ مرتضی‌(ع‌) فاطمهء‌ اطهر(س‌) را به ‌اطاعت‌ و همدلی‌ عاشقانه‌ با او ترغیب‌ و تشویق‌ می‌نمود: «ای‌ فاطمه! برخیز و سر پسر عمویت‌ (علی‌) را ببوس‌؛ چراکه‌ جبرائیل‌ و اسرافیل‌ و عزرائیل‌ به‌ همراه‌ چهار هزار مَلَک‌ از علی‌(ع‌) حمایت‌ می‌کنند».

به‌ صراحت‌ حدیث‌ نبوی‌، چنانچه‌ ابوالائمه‌، علی‌(ع‌)، در عرصهء‌ وجود، حضور نداشت‌، هرگز کفو و همتایی‌ برای‌ فاطمه‌ زهرا(س‌) یافت‌ نمی‌شد؛ چه ‌اینکه‌ کوثر زلال ‌فاطمی‌ گرامی‌ترین‌ گنجینهء‌ سر به ‌مهر رحیمی‌ است‌ که‌ تنها کوهسار رحمانی‌ وجود علی‌ مرتضی‌(ع‌) شایستگی‌ ماوا و ملجا قرار گرفتن‌ برای‌ او را دارد؛ رفیع‌ترین‌ کوهساری‌ که‌ خود اظهار نموده‌: «سیل‌ از من‌ سرازیر می‌گردد و هیچ‌ پرنده‌ای‌ به‌ اوج‌ رفعت‌ من‌ نمی‌رسد» و بدین‌سان‌، چشمه‌سار رحیمی‌ فاطمه‌ اطهر(س‌) تنها از قلهء‌ چنین‌ کوهی‌ است‌ که‌ جریان‌ یافته ‌و به‌ دست‌ ساقی‌ کوثر، نهر حیات‌بخش‌ وجود ائمهء‌ اطهار(ع‌) بر ارض‌ نیاز بشریت‌ سریان‌ می‌یابد و هردم‌ از جام‌ عشق‌ و معرفت‌ رحمانی‌، جان‌ شیفتگان‌ معنویت‌ و طهارت‌ ولایی‌ را لبریز می‌سازد.

بدین‌ ترتیب‌، فاطمه‌ زهرا(س‌)، سیدهء نساء عالمین‌ و یکتا گلبوتهء‌ معطر جنت‌ مقربین‌ که ‌در کانون‌ پر مهر و عطوفت‌ خاتم‌ نبیین‌، محمد امین‌(ص‌) رشد و نمو یافت‌، در پرتو توجهات‌ و الطاف‌ رحیمی‌ پدر بزرگوار خویش‌، از مایهء‌ حیات‌بخش‌ عشق‌ و عصمت ‌ربوبی‌ برخوردار گردیده‌ و همچون‌ طلا در مجمر رنجها و ناملایمات‌ بیت‌ نبوت‌ و رسالت‌ به‌ کمال‌ صفا و خلوص‌ نایل‌ شده‌ بود، به‌ ماوای‌ اصلی‌اش‌، کاشانهء‌ منّور ولایت‌ گام‌ نهاد و دستان‌ با کفایت‌ محمد مصطفی‌(ص‌) نهال‌ نورستهء‌ فردوس‌ برین‌ را در بوستان‌ قلعهء‌ امن‌ ولایی‌ غرس‌ نمود تا سرانگشتان‌ یداللهی‌ سلطان‌ ولایت‌ تحت‌ نظارت‌ و توجهات‌ خاصهء‌ رسول‌ اکرم‌(ص‌)، مراقب‌ و محافظ‌ بزرگ‌ترین‌ امانت‌ الهی‌ و خزانه‌دار عظیم‌ترین‌ گنجینهء‌ عرش‌ رحمانی‌ باشد و عالی‌ترین‌ درّ صدف‌ هستی‌ را از چشم‌ تعرّض‌ نامحرمان‌ مصون‌ بدارد؛ چنان‌ که‌ فاطمه‌ مرضیه‌(س‌) خود نیز بهترین‌ ویژگی‌ زنان‌ را احتجاب‌ از بیگانگان‌ و حذر از آسیب‌ آنان‌ معرّفی‌ نموده‌، می‌فرماید: «خیر زن‌ در آن‌ است‌ که‌ نه‌ او مرد بیگانه‌ را ببیند و نه‌ مرد بیگانه‌ او را ببیند».

از این‌رو، برخورداری‌ علی‌ مرتضی‌(ص‌) از معارف‌ کمال‌ پرور رحمانی‌ و ارادت ‌خالصانه‌ به‌ پیامبر اکرم‌(ص‌) موجب‌ می‌گشت‌ که‌ هر دم‌ بر حب‌ّ و عشق‌ فاطمه‌ زهرا(س‌) به ‌وجود قدسی‌ محمد مصطفی‌(ص‌) افزوده‌ شده‌ و پیوسته‌ نسیم‌ روح‌بخش‌ نبوی‌ به‌ حکم ‌»بِالرِّجال‌ِ تُحْیَا النِّساءِ؛ به‌ واسطهء‌ مردان‌، زنان‌ حیات‌ می‌یابند» در گلزار حاصل‌خیز فاطمی‌ روان‌ گردیده‌، تا به‌ دست‌ ولایی‌ علی‌(ع‌) مهیّای‌ ظهور عالی‌ترین‌ ثمرات‌ وجود شود؛ جلوه‌های‌ اتم‌ و مظاهر متکاملی‌ که‌ در آغوش‌ پاک‌ و طیّب‌ صدیقهء‌ کبری‌(س‌) پرورش‌ یافتند و همچون‌ وجود مبارک‌ عیسای‌ مسیح‌(ع‌) که‌ روشنگر عزّت‌ و عظمت‌ حضرت‌ مریم‌(س‌) بود، وجود فرخندهء‌ حسنین‌(ع‌) به‌ عنوان‌ ثمرات‌ کامل‌ بهشتی‌ که‌ در پرتو روح‌ منوّر علوی‌ از شاخسار شجرهء طوبای‌ فاطمی‌ به‌ منصهء‌ ظهور رسیدند، بهترین‌ گواه‌ بر شکوه‌ و عزّت‌ ایشان‌ گردیدند؛ چنان‌ که‌ فاطمه‌ اطهر(س‌) فرمود: «أَنَا الشَّجَرَة‌ُ الَّتی‌ تَخْرُج‌ُ أُکُلَها أَعْنِی‌ الْحَسَن‌َوَالْحُسَیْن‌َ؛ من‌ درختی‌ هستم‌ که‌ میوه‌هایش‌ یعنی‌ حسن‌ و حسین‌ از آن‌ خارج‌ می‌شوند».

در نتیجه‌، کلام‌ نغز امیرمومنان‌، علی‌ مرتضی‌(ع‌) که‌ فرمود: «عقلهای‌ زنان‌ در جمالشان ‌می‌باشد و جمال‌ مردان‌ در عقلهایشان‌ قرار دارد» درّ معنا را برای‌ اهل‌ اشارت‌ سفته‌ و طائر فکر اهل‌ نظر را به‌ پرواز در اوج‌ این‌ حقیقت‌ وا می‌دارد که‌ وجود جمیل‌ زن‌، بزرگ‌ترین ‌امانت‌ الهی‌ به‌ دست‌ توانای‌ مرد مومن‌ است‌ که‌ در حصار محرمیت‌ او توسط‌ کلمات‌ ربوبی ‌و معارف‌ رحمانی‌ از تعرّض‌ نفسانی‌ نامحرمان‌ در امان‌ می‌ماند؛ «أَخَدْتُمُوهُن‌َّ بِأَمانَة‌ِ اللّه‌ِوَاسْتَحْلَلْتُم‌ْ فُرُجَهُن‌َّ بِکَلِمات‌ِ اللّه‌ِ؛ شما زنان‌ را به‌ عنوان‌ امانت‌ الهی‌ گرفته‌اید و آنان‌ را به ‌سبب‌ کلمات‌ الهی‌ بر خویش‌ حلال‌ نموده‌اید».

سیرت‌ باطنی‌ و جمال‌ رحیمی‌ زن‌، تنها در پرتو چراغ‌ عقل‌ الهی‌ و رحمانی‌، و نورانیت‌ عشق‌ آسمانی‌ انسان‌ کامل‌ است‌ که‌ در طریق‌ نیل‌ به‌ دارالسلام‌ مقربین‌ قرار می‌گیرد؛ چه ‌اینکه‌ وجود زن‌، بسان‌ بارانی‌ است‌ که‌ اگر در دل‌ کوهسار مرد مومن‌ مستور و محفوظ ‌بماند، تصفیه‌ و شفاف‌ شده‌ و از هرگونه‌ پلیدی‌ و آلودگی‌ پاک‌ و مبّرا گردیده‌، در چشمه‌سار و جویبارهای‌ کوهستان‌، تامین‌ کنندهء‌ سلامت‌ و حیات‌ انسان‌ می‌شود.

امّا اگر در اثر بی‌توجهی‌ هرز رفته‌ و به‌ آلودگی‌ گرفتار شود، تنها تامین‌ کنندهء‌ حیات‌ حشرات‌ و جانوران‌ موذی‌ می‌باشد. بنابراین‌، وجود زلال‌ و پاک‌ طینت‌ زن‌، چنانچه‌ به‌ واسطهء‌ غفلت‌ و بی‌توجهی‌ مرد در بستر گل‌آلود تمتعات‌ نفسانی‌ گرفتار آید، پاکی‌ و زلالی ‌خویش‌ را از دست‌ داده‌ و به‌ تیرگی‌ و آلودگی‌ می‌گراید؛ چراکه‌ نگین‌ گرانبهای‌ جمال‌ زن تنها در احاطهء انگشتری‌ جلال‌ مرد مومن‌ است‌ که‌ می‌تواند از آلایشها و پلیدیها محفوظ‌ بماند و پذیرای‌ نقش‌ زیبندهء‌ فاطمی‌ بر صفحهء‌ منزّه‌ و مبرّای‌ جان‌ خویش‌ باشد.

نویسنده: استاد یعقوب قمری شریف آبادی (بر گرفته از کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ) بازگشت ...
مرتبط باموضوع :

 روزه و آزادي  [ چهارشنبه، 9 خرداد ماه، 1397 ] 19 مشاهده
 شرایط موفقیت در سلوک  [ يكشنبه، 2 آذر ماه، 1393 ] 1193 مشاهده
 فجر آسمانی در قیام حسینی(ع)  [ يكشنبه، 2 آذر ماه، 1393 ] 927 مشاهده
 عشق ظلمانی و نورانی  [ يكشنبه، 2 آذر ماه، 1393 ] 1073 مشاهده
 آخرین پیام نوروزى امام خمینی(س)  [ شنبه، 19 فروردين ماه، 1396 ] 1620 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .