نام کاربری:    رمز عبور:


جزر و مد

63. عشق همچون خورشید فروزنده و قمر تابنده‌ای است که لطایف هستی را با تمام حقایقش به جزر و مد می‌کشاند.

 

 

جسم

72. مردان و زنان توسط یکدیگر انرژی‌هایی تولید می‌کنند که اگر مهارش کنند، تبدیل به نوری می‌شود در قالب روح، و روحی می‌شود در قالب جسم، و جسمی می‌شود دارای دَمی عظیم.

139.اسپرم‌ها نقش مهم‌ترین عامل حیات و توانمندی را برای سلول‌های بدن، به خصوص مغز و قلب دارند. هر انسان فانی با جذبه عشق و تمرکز فکر، مطمئناً به اتحاد سلول‌ها نایل می‌شود و هرگاه در اثر خوف و ناامنی، اراده‌ای از او به وجود آيد و بخواهد از منافذ هر جسمی عبور کند، برای او سهل است؛ هر چند جسم همچون شیشه‌ای قطور باشد، عبور از آن ممکن است.

169. عشق واقعی همچون تنفس، دائمی است که حیات‌بخش نور و سخن‌آفرین روح در جسم می‌باشد.

218. عقل، رسول روح در برابر نفس است و نفس، رسول عقل در برابر جسم می‌باشد.

242. عقل و نفس دو چراغ فروزان روح و جسم می‌باشند. چنانچه عقل بر نفس مسلط شود، عکس‌العمل پسندیده آن در جسم دیده می‌شود و اگر نفس بر عقل غالب شود، عکس‌العمل ناپسند آن در جسم مشاهده می‌گردد.

445. غني و فقير همچون جسم و روح، دو عضو يك پيكرند كه توسط نفس و عقل هدايتگر يكديگرند.

529. نهر طبيعت و كوثر معرفت براي جسم و روح آدميان در همه اعصار جاري است.

563. نور حامل روح، و روح حامل جسم، و جسم حامل اعمال مي‌باشد.

641. همان‌گونه كه جسم ما توسط آتش خورشيد، قرن‌ها در حال ساخت و ساز است، روح ما نيز توسط آتش معشوق سال‌ها در حال ساخت و ساز مي‌باشد.

657. انسان داراي دو بُعد روح و جسم است كه هر كدام در جايگاه خود توسط ربّشان روزي‌خوار مي‌باشند. براي تقويت روحشان طعام آسماني و براي تقويت جسمشان طعام زميني مي‌باشد.

660. نفس، مهيا كننده خوراك جسم، و عقل، تأمين كننده غذاي روح مي‌باشد.

662. بينايي جسم توسط عقل، و بينايي روح به واسطه عشق امكان‌پذير مي‌باشد.

698. كلمات الهي و رحماني، دو نور گرم و سرد متقابلي است مانند آفتاب و مهتاب كه سرشت جسم و روح عاقلان و عاشقان را از مُلك و ملكوت به وجوه زيبنده رحيميت عبور مي‌دهد.

763. عارف به توسط عشق، نفس خود را به فنا مي‌رساند؛ عالِم به توسط عقل، جسم او را به فنا مي‌رساند.

781. متحول شدن جسم و روح، همراه با متحول شدن نفس و عقل مي‌باشد.

929. همان‌گونه كه آتش در خانه جسم باعث فرياد مي‌گردد، شهوت نيز در خانه دل باعث فرياد مي‌گردد.

930. همان‌گونه كه آتش در خانه جسم توسط فكر با آب خاموش مي‌شود، شهوت نيز در خانه دل به واسطه نيت با آب خاموش مي‌گردد.

939. سوختن نفس و جسم توسط آتش، و سوختن عقل و روح توسط شهوت مي‌باشد.

973. برتري جسم نسبت به روح، همانند برتري زمين نسبت به خورشيد مي‌باشد.

982. در دنيا جسم اَرجح است نسبت به روح، و در آخرت روح ارجح است نسبت به جسم.

984. سلامت جسم توسط عقل، و سلامت روح به واسطه عشق است.

1011. انسان توسط غفلت جسمش آسیب می‌بیند، به واسطه معصیت روحش آزار می‌بیند.

1019. دهان جسم توسط عقل برای طعام حلال، و دهان روح توسط عشق براي طعام پاك است.

1031. علم بی‌عمل، وبال جسم است و معرفت بی‌عمل، عذاب روح می‌باشد.

1032. علم، چراغ جسم است و معرفت، چراغ روح می‌باشد.

1048. به ملكوت آسمان‌ها و زمين دست نمي‌يابد، مگر كسي كه جسمش توسط والدين ظاهري و روحش به واسطه والدين باطني متولد شده باشد.

1068. حركت جسم با چراغ نفس، و حركت روح با چراغ عقل ميسر مي‌باشد.

1128. اگر بدانيم كه جسم لباس روح است و روح پس از مفارقت لباس بهتري مي‌پوشد، مرگ نشاط‌آور مي‌گردد.

*- محمد نسبت‌ به‌ علی‌ در عالم‌ معنا به‌ منزلهء‌ جسم‌ برای‌ روح‌ می‌باشد.

*- نور قدسی‌ در روح‌ قدسی‌، و روح‌ قدسی‌ در جسم‌ قدسی‌، و جسم‌ قدسی‌ در مکان‌ مقدس‌، شاهد حقایق‌ الهی‌ می‌باشد.

*- روح‌ و جسم‌ دو مرکب‌ رونده‌اند که‌ صاحبان‌ آنها عقل‌ و نفس‌ می‌باشند. چنانچه ‌عقل‌ بر نفس‌ مسلط‌ شود، عکس‌ العمل‌ پسندیدهء آن‌ در جسم‌ دیده‌ می‌شود و چنانچه‌ نفس ‌بر عقل‌ غالب‌ شود، عکس‌ العمل‌ ناپسند آن‌ در جسم‌ مشاهده‌ می‌گردد.

*- خوراک‌، بیشترین‌ تأثیر را بر جسم‌ و روح‌ انسان‌ می‌گذارد؛ چنان‌ که‌ پروانه‌ها به‌ واسطه چشیدن‌ از شهد گلها، زیبا و به‌ سبب‌ بوی‌ خوش‌ گلها، جذّاب‌ می‌شوند.

*- عشق‌ یا نفسانی‌ است‌ یا الهی‌. همان‌گونه‌ که‌ انسان‌ در عشقهای‌ نفسانی‌ کاملاً به‌ جسم‌ جمادی‌اش‌ آگاه‌ است‌، در عشقهای‌ الهی‌ نیز باید کاملاً به‌ جسم‌ روحانی‌اش‌ آشنا باشد.

*- انسان‌ از جسم‌ و روح‌ تشکیل‌ یافته‌؛ همچنان‌ که‌ زمین‌ از خاک‌ و آب‌ تشکیل‌ شده‌. آفتاب‌ شریعت‌، به‌ واسطهء روح‌القدس‌ حیات‌بخش‌ خاک‌ است‌ و مهتاب‌ معرفت‌،حیات‌بخش‌ آب‌ است‌.

 

 

جسم آدمي

164. همان‌گونه که زمین بعد از قرن‌ها به‌تدریج از خورشید دور می‌گردد، جسم آدمی هم بعد از سال‌ها از روحش دور می‌شود. همان‌طور که زمین به واسطه نور و آب کمالش آشکار می‌شود، آدمی هم به واسطه عقل و عشق کمالش آشکار می‌گردد. کمال زمین از بین جمله موجودات، پیامبران و اولیا می‌باشند. کمال آدمی هم از بین جمله خواسته‌ها،  علوم الهی و معارف رحمانی می‌باشد.

 

 

جسم اولياي الهي

188. اگر قرار باشد جسم اولیای الهی در زیر خاک نپوسد، حداقل بايد در هر چند متر مربع از سطح زمین، یک جسم نپوسیده وجود داشته باشد.

196. با آنکه میلیارد‌ها سال از عمر زمین می‌گذرد، به گفته بعضي‌ها كه مي‌گويند جسم اولياي الهي نمي‌پوسد، مي‌بايد ميلياردها جسم سالم در زیر خاک مدفون باشد.

 

 

جسم سالم

196. با آنکه میلیارد‌ها سال از عمر زمین می‌گذرد، به گفته بعضي‌ها كه مي‌گويند جسم اولياي الهي نمي‌پوسد، مي‌بايد ميلياردها جسم سالم در زیر خاک مدفون باشد.

 

 

جسم مقدس

351. همان‌گونه که كمال ارواح، روح قدسی است، كمال اجسام هم جسم مقدس مي‌باشد.

 

 

جسم نپوسيده

188. اگر قرار باشد جسم اولیای الهی در زیر خاک نپوسد، حداقل بايد در هر چند متر مربع از سطح زمین، یک جسم نپوسیده وجود داشته باشد.

 

 

جسم و روح بني آدم

798. گناه و ثواب توسط اولياي شيطاني و اولياي رحماني، همانند روز و شب در جسم و روح بني‌آدم مي‌باشد.

 

 

جسم و روح نيازمندان

10. عقل و عشق همچون آفتاب و مهتاب در جسم و روح نیازمندان است.

 

 

جسميت

191. همان‌گونه که عیسی(ع) پسر مریم(س)، انسان مطهری است که جسمیت او برای مردم، شبهه می‌باشد، حسین(ع) پسر فاطمه(س) نيز انسان مطهری است که مظلومیت او برای مردم نهفته می‌باشد.

 

 

جلال

265. مرد و زن همچون خاک و آب تجلی‌گر جلال و جمال می‌باشند. خاك به منزله عقل، و آب به منزله عشق، روح‌بخش یکدیگرند.

905. قرآن، جمالش توسط عشق و جلالش توسط عقل براي ابرار و الباب نمايان مي‌گردد.

1043. خداوند در باطن، جمال و در ظاهر، جلال می‌باشد.

1218. خورشید نسبت به ماه، جلال و ماه نسبت به زهره، جمال و زهره نسبت به کواکب، جمیل می‌باشد.

 

 

جلال بي نهايت

149. شیاطین جن و انس در چهار جهت جمادي، نباتي، حيواني و انساني به کمین نشسته‌اند. برای رهایی از دام آن‌ها ناچار با عشق و فنا همچون ملائکه و روح، به جلال و جمال بی‌نهایت الهی راه یابیم.

 

 

جلوه

137. در گفت و شنودی که ماه با خورشید داشت، چنین عرض کرد: ای شمس! ای رازدار مهربان! از اینکه مرا با نور آفتاب عالم‌تاب خود روشن نمودی، سپاسگزارم؛ لیکن از آنجایی که سالیان طولانی است محرمانی در بین زمینیان و آسمانیان ندارم، رنجیده شده‌ام؛ چرا که به واسطه نور آفتاب که در ظلمت شب بر من تاباندی، زمینیان بر من شوریدند و آسمانیان از من بر حذر شدند. ای شمس! از این همه تفضل و عنایتی که بر من رواداشتی و مرا از تاریکی مطلق به روشنایی کامل منور ساختی، بسیار در حضورت شرمنده‌ام؛ اما افسوس! مهتاب لطافت من که نتیجه آفتاب عنایت توست، باعث شد که پرده از روی ظلمت زمینیان بر دارد و آن‌ها را به ظلم و جنایتشان رسوا گرداند و مرا به جُرم روشنایی مهتابم، سرزنش و توبیخ کنند و همین طور آسمانیان که به‌ظاهر، درخشنده جلوه می‌کردند، با رؤیت بدر کاملم آنچنان نسبت به من محو و بر حذر شدند که مجبور به کاهش نور مهتابم شدم.

259. اسم اعظم به اسمی گویند که جلوه‌اش در ميان مردم، مستجاب الدعوة باشد.

274. دو حقیقت ظاهر و باطن است که توسط جلوه‌هایشان شناخته می‌شوند: خورشید به واسطه آفتابش و الله به واسطه انوارش.

*- عقل‌ اگر در راه‌ حق‌ کامل‌ شود، بر وجوه‌ جلوه‌ها عالم‌ شود؛ از تمام ‌جلوه‌های ‌خوب‌ و بد ، به‌ وجوه‌ اولیا عاشق‌ شود و در وجوه‌ اولیای‌ حق‌ چنان‌ غرقه‌ گردد که ‌از فنا عارف‌ شود.

*- عقل‌ آدمی‌ فضایی‌ است‌ نامتناهی‌ که‌ در آن‌ شمس‌ و قمر جلوه‌ گرند. به‌ واسطهء ‌آفتاب‌ شمس‌، ابرش ‌ریعتش بر زمین‌ می‌بارد و به‌ واسطهء‌ مهتاب‌ قمر، دریای معرفتش به سوی آسمان‌ اوج می گیرد.

*- خورشید، ستارهء عظیمی‌ است‌ که‌ توانست‌ جمال‌ منوّر خود را از روی‌ اراده‌ با یک ‌انفجار مهیب‌ در گوشه‌ای‌ از آسمان‌ پهناور از درون‌ تودهء‌ فراوانی‌ از گازهای‌ فشرده‌ آشکار گرداند تا به‌ سبب‌ انوارش‌ جلوه‌های‌ خویش‌ را به‌ زیور زیبایی مزین‌ کند.

 

 

جلوه شب قدر

246. دنیا با مخلوقاتش شب است. انسان کامل در بین مخلوقات، جلوه شب قدر است.

 

 

جلوه متضاد

330. ذریه آدم(ع) و ابلیس در زمین، دو جلوه متضادند که در عین قهر و صلح، نیازمند یکدیگر می‌باشند.

 

 

جلوه هاي دنيايي

322. زیارت اولیای الهی باعث می‌شود که مردم از ارادت به جلوه‌های دنیایی دوری كنند.

 

 

جلوه هاي زشت

302. جلوه‌های زیبا، مظاهر عشق و جلوه‌های زشت، مظاهر نفس می‌باشند.

 

 

جلوه هاي زيبا

302. جلوه‌های زیبا، مظاهر عشق و جلوه‌های زشت، مظاهر نفس می‌باشند.

 

 

جلوه هاي لطيف ملكوتيان

117. اگر می‌دانستیم که در عالم ارواح جلوه‌های لطیف ملکوتیان حضور دارند و اگر می‌دانستیم که دنیا جنگل درندگان و دوزخ جنبندگان است و یا اگر می‌دانستیم که در دنیا از مجرمین هستیم و به واسطه جرم به زندان می‌افتیم، هیچ‌گاه به خود اجازه نمی‌دادیم که در دنیا طرفة العینی آزاد و از محدوده اولیای الهی دور باشیم.

 

 

*جلوهء مهتاب

- جلوهء مهتاب‌ گونهء ولایت‌ در صراط‌ مستقیم‌ مشهود است‌.

 

 

جمادات

307. عقل بی‌عشق، زمینی است که ثمراتش جمادات است و عقل با عشق، زمینی است که ثمراتش گلستان می‌باشد.

 

 

جمادي

5. همان‌گونه که عوالم هستی از اسفل سافلین تا اعلی علیین به همدیگر مرتبط می‌باشند، عوالم انسانی هم از جمادی تا وجه نورانی مرتبط می‌باشند. پس عاقل باشیم تا عاشق باشیم و عاشق باشیم تا عارف باشیم و عارف باشیم تا به جمال بی‌نهایت واصل گردیم.

149. شیاطین جن و انس در چهار جهت جمادي، نباتي، حيواني و انساني به کمین نشسته‌اند. برای رهایی از دام آن‌ها ناچار با عشق و فنا همچون ملائکه و روح، به جلال و جمال بی‌نهایت الهی راه یابیم.

292. عجب است از كساني كه به جمادي و نباتي و حیواني روی می‌آورند، الّا به انساني.

388. دنیا برای سه گروه ضلالت است: صاحبان ثروت، شهرت و شهوت، و برای سه گروه سعادت می‌باشد: صاحبان عزت، رأفت و محبت. گروه‌هاي اول در مکان‌های جمادی، نباتی و حیوانی، و گروه‌هاي دوم در جایگاه‌های انسانی، روحانی و نورانی می‌باشند.

776. انسان، محال است كه در سير تكاملي از جمادي،‌ نباتي، حيواني و انساني، بدون تصديق كلمات اولياي الهي، همانند عيسي بن مريم(ع) گردد.

 

 

جمال

26. همان‌گونه که پایان خورشید به غروب، و پایان ماه به طلوع می‌انجامد، سیر مُسلِم به کمال، و سیر مؤمن به جمال ختم می‌شود.

61. گفتار اولیای الهی موجب هدایت و جمال آنان موجب محبت می‌باشد.

112. آدمیان به کمال و جمالشان انسان‌اند؛ نه به ظن و گمانشان.

172. مؤمن به سبب عقل به کمال، و به سبب عشق به جمال، و به سبب معرفت به وصال می‌رسد.

201. اگر زمین در برابر خورشید به کمال و جمال رسیده، سببش آب است و اگر انسان در برابر پروردگار به کمال و جمال برسد، سببش کوثر است و کوثر نهری است در زیر عرش که حقیقتش عشق می‌باشد.

202. در گلزار رحيمي سه گروه‌اند: گروهی به مثابه حشرات، روزی‌خوار برگ‌های آن، گروهی مانند بلبلان، روزی‌خوار جمال آن و گروهی بسان پروانگان، روزی‌خوار شهد جمال آن می‌باشند.

228. همان‌گونه که برای یافتن طلا شکافنده خاک می‌باشیم، برای یافتن جمال شکافنده دل باشيم.

250. جوانی نفس در بیست سالگی و جوانی عقل در چهل سالگی می‌باشد. چنانچه در بیست سالگی تحت تعلیم انسان کامل قرار گیرد، در چهل سالگی تبدیل به عقل و در شصت تبدیل به کمال و در هشتاد به جمال خود نایل می‌گردد.

265. مرد و زن همچون خاک و آب تجلی‌گر جلال و جمال می‌باشند. خاك به منزله عقل، و آب به منزله عشق، روح‌بخش یکدیگرند.

407. خدا لطیف، ظریف، نظیف؛ خدا محبوب، معبود، معشوق؛ خدا جمال، جمیل، وجیه؛ خدا وجه زیبنده و لیلی زیباروی عشاق می‌باشد.

564. همان‌گونه كه بلبل با گُل همراه است، عاشق هم با جمال همراه مي‌باشد.

710. خاك‌ها و آب‌ها فرزندان آفتاب و مهتاب‌‌اند كه توسط يكديگر به كمال و جمال مي‌رسند.

787. خداوند كمال و جمالش در هستي به صورت خاك و آب تجلي كرد.

905. قرآن، جمالش توسط عشق و جلالش توسط عقل براي ابرار و الباب نمايان مي‌گردد.

1043. خداوند در باطن، جمال و در ظاهر، جلال می‌باشد.

1081. مؤمنين و مؤمنات توسط اموال و جمالشان راهيان صراط حميد مي‌باشند.

1132. عاشق از طريق معشوق جمالش را جميل مي‌نمايد.

1218. خورشید نسبت به ماه، جلال و ماه نسبت به زهره، جمال و زهره نسبت به کواکب، جمیل می‌باشد.

*- مردان‌ و زنان‌ انسانهایی‌ هستند که‌ از روز تولد تا مرگ‌، پی‌ به‌ جمال‌ و جلال‌ الهی‌ در باطن‌ خود نبرده‌ و همچون‌ زنان‌ بارداری‌ می‌باشند که‌ قبل‌ از رویت‌ فرزند خود، در دل‌ خاک‌ فرو می‌روند.

*- انسان‌ در اعلا مرتبهء ایمان‌ رهسپار منزلگه‌ خود در بهشت‌ فردوس‌ است‌ تا در آن‌ مکان‌ مقدس‌، جمال‌ زیبایش‌ را به‌ وجه‌ منوّر و مطهر رحیمی‌ زینت‌ بخشد.

*- کاملان‌ رحیمی‌ همچون‌ گلی‌ زیبا و خوشبو در گلزار الهی‌ می‌باشند. گروهی‌ به‌ مثابهء حشرات‌، روزی‌خوار برگهای‌ آن‌ هستند و گروهی‌ مانند بلبلان‌، روزی‌خوار جمال‌ آن ‌و گروهی‌ بسان‌ پروانگان‌، روزی‌خوار شهد جمال‌ آن‌ می‌باشند.

*- ما از طریق‌ کمال‌ به‌ سوی‌ جمال‌ می‌ رویم‌ تا به‌ واسطه‌ خلاقیت‌، بر تابلوی‌ هستی‌، الگوی‌ زیبایی‌ گردیم‌.

*- دنیا و آخرت‌ به‌ منزلهء هنرستان‌ و نمایشگاهی‌ می‌باشد که‌ نقش‌آفرین‌ هنرستان‌ دنیا مردمان‌اند و در نمایشگاه‌ آخرت‌ نظاره‌گر نقش‌ خود می‌گردند. برای‌ خلق‌ هنری ‌شکلهایمان‌ در نمایشگاه‌ آخرت‌، در میان‌ مظاهر گوناگون‌ موجودات‌ از جمالی‌ زیبا همچون‌ عیسی‌ مسیح‌(ع‌) و مریم‌ مقدس‌(س‌) الگو بگیریم‌.

*- نور از عالم‌ انوار، برهنه‌ به‌ عالم‌ ارواح‌ نازل‌ می‌شود تا روح‌ قدسی‌ را در بازار دنیا ازبین‌ ارواح‌ مؤمنین‌، همچون‌ لباسی‌ مقدس‌ انتخاب‌ کند و بسان‌ براقی‌ تیزرو به‌ سوی‌ جمال ‌بی‌نهایت‌ در عوالم‌ غیب‌ عروج‌ کند.

*- آن‌ که‌ جایگاه‌ خود را ببیند، عاقل‌ است‌ و آن‌ که‌ جایگاه‌ لیلی‌ را ببیند، عارف ‌است‌ و آن‌ که‌ جمال‌ لیلی‌ را ببیند، عاشق‌ است‌. و آن که لیلی، جمال او را ببیند فانی است.

*- کوثر جمال‌ در زیر عرش‌ پروردگار پنهان‌ است‌. چنانچه‌ ابتر نباشیم‌، باران‌ رحمتش ‌از خانهء‌ علی‌ در سحرگاهان‌ بر شیعیان‌ مشتاقش‌ می‌بارد.

*- شریعت‌ موسی‌(ع‌) آداب‌ است‌ برای‌ طریقت‌ ابراهیم‌(ع‌) و طریقت‌ ابراهیم‌(ع‌) صراط ‌است‌ برای‌ حقیقت‌ محمد(ص‌) و حقیقت‌ محمد(ص‌) چراغ‌ است‌ برای‌ ولایت‌ علی‌(ع‌) و ولایت‌ علی‌(ع‌) کمال‌ است‌ برای‌ جمال‌ فاطمه‌(س‌) و جمال‌ فاطمه‌ وجه‌ جمیل‌ است‌ برای‌ ورود به‌ سفینهء حسین‌(ع‌) و سفینهء‌ حسین‌(ع‌) با مهرویان‌ رحمانی‌، عازم‌ به‌ سوی ‌جمال‌ بی‌نهایت‌ رحیمی‌ می‌باشد.

*- کوثر، زیبنده‌ترین‌ جمال‌ الهی‌ است‌ که‌ خداوند به‌ پیامبرش‌، محمد بن ‌عبدالله‌(ص‌)، عطا نمود.

*-  کوثر، عشق‌ است‌ و عشق‌ در جمال‌ فاطمه‌(س‌)، و جلوهء‌ جمال‌ فاطمه‌ در سدرة‌المنتهی‌، علی‌ ابن‌ ابی‌ طالب‌(ع‌) می‌باشد. هر مؤمنی‌ که‌ کوثر ندارد، عشق ندارد و هر مؤمنی‌ که‌ عشق ‌ندارد، جمالی‌ در بین‌ مهرویان‌ علی‌ ابن‌ ابی‌ طالب‌(ع‌) ندارد.

*- علی مرآت قلوب مؤمنان است. برای رؤیت جمال فاطمه مرآت قلبمان را توسط مدیران کاروانهای الهی با کوثر زیر عرش شستشو دهیم.

*- خورشید، ستارهء عظیمی‌ است‌ که‌ توانست‌ جمال‌ منوّر خود را از روی‌ اراده‌ با یک ‌انفجار مهیب‌ در گوشه‌ای‌ از آسمان‌ پهناور از درون‌ تودهء‌ فراوانی‌ از گازهای‌ فشرده‌ آشکار گرداند تا به‌ سبب‌ انوارش‌ جلوه‌های‌ خویش‌ رابه‌ زیور زیبایی مزین‌ کند.
بازگشت ...
مرتبط باموضوع :

 لطایف عارفانه استاد (ج)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 690 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (ج)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 409 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (ج)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 704 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (ح)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 711 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (الف)  [ سه شنبه، 15 دي ماه، 1394 ] 368 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .