نام کاربری:    رمز عبور:


جمال آدمي

561. كمال آدمي ‌در عشق است و جمال آدمي ‌در معرفت مي‌باشد.

 

 

جمال انسان كامل

334. کلید قفل درهای حقايق، عشق به جمال انسان کامل است.

359. همان‌گونه که تمركز به یک نقطه سیاه باعث ظهور نور می‌شود، توجه به جمال انسان کامل هم موجب ظهور روح می‌گردد.

 

 

جمال اوليا

411. برای سالکان الي‌الله، بهترین لذت، جمال اولیا و برترین تفریحگاه، دل‌های آنان می‌باشد.

 

 

جمال اولياي الهي

336. نظر به جمال اولیای الهی، بارش عشق است بر سرزمین دل و ظهور سبزه‌زاري است همچون سبزه‌زار روح و رياحين.

833. توجه به جمال اولياي الهي همچون مغناطيس ايجاد گيرندگي مي‌كند.

 

 

جمال باطني مريم(س)

1007. جمال باطنی مریم، توسط زکریا(ع) و جمال ظاهری استیلا، به واسطه رافائل ترسیم گردید.

 

 

جمال بهشت

869. سالك راه يا در پناه بهشت، يا در صفاي بهشت و يا در جمال بهشت مي‌باشد.

 

 

جمال بي نهايت

5. همان‌گونه که عوالم هستی از اسفل سافلین تا اعلی علیین به همدیگر مرتبط می‌باشند، عوالم انسانی هم از جمادی تا وجه نورانی مرتبط می‌باشند. پس عاقل باشیم تا عاشق باشیم و عاشق باشیم تا عارف باشیم و عارف باشیم تا به جمال بی‌نهایت واصل گردیم.

149. شیاطین جن و انس در چهار جهت جمادي، نباتي، حيواني و انساني به کمین نشسته‌اند. برای رهایی از دام آن‌ها ناچار با عشق و فنا همچون ملائکه و روح، به جلال و جمال بی‌نهایت الهی راه یابیم.

234. نور رحمان از عالم انوار، عریان نازل می‌شود تا در عالم ارواح روح قدسی را همچون لباسی مقدس بر قامت خود انتخاب و بسان بُراقی تیزرو به سوی جمال بی‌‌نهایت در عوالم لطافت عروج کند.

338. عشق، جرقه معرفت است برای راهیابی به جمال بی‌نهایت.

692. سير سالكان الي الله به سوي جمال بي‌نهايت همچون سير خورشيد به طرف ماه، سير ماه به سوي زهره، سير زهره به سمت دو ستاره فرقدين، و سير دو ستاره فرقدين به جانب كواكب درخشنده لايتناهي مي‌باشد.

*- مومن‌ به‌ سبب‌ عقل‌ به‌ کمال‌، و به‌ سبب‌ عشق‌ به‌ جمال‌، و به‌ سبب‌ معرفت‌ به‌ وصال‌ می‌رسد.

 

 

جمال جميل

1223.شعله آتش در کوه طور، تابش نورش در كوه حرا و جمال جميلش در كعبه آشكار گرديد.

 

 

جمال جميل بي منتها

66. نور، روح، عقل و نفس جمله بذر کمالات عشق است براي رسيدن به جمال جمیل بی‌منتها.

 

 

جمال خدا

579. زائران خدا دو گروه‌اند: كثيري مكان خدا و قليلي جمال خدا را زيارت مي‌كنند.

*- بهترین‌ جمال‌ خدا در بین‌ جلوه‌های‌ واحدیت‌، جمال‌ آدم‌ است‌ و بهترین‌ جمال ‌در بین‌ آدمیان‌، جمال‌ انسان‌ کامل‌ می‌باشد.

 

 

جمال رحماني

326. عشق، حقیقت عظیمی است که هر کس بدان دست یابد، به جمال رحمانی، منور و به وجه رحيمی، مطهر و بر عرش الهی، مستقر می‌گردد.

 

 

جمال رحيمي

145. مُلکیان الهی و ملکوتیان رحمانی همچون آفتاب درخشنده روز و مهتاب تابنده شب، به سوی کمال الهی و جمال رحیمی شتابان‌اند.

913. دل‌هاي مؤمنان توسط معارف رحماني و جمال رحيمي روشن مي‌شود و همچون دو كفه ترازو بين حيات و ممات،‌ در مقابل پروردگارشان مي‌باشند.

 

 

جمال رحيميت

947. سعادتمند كسي است كه دست از عصاي بُرهان كشيده،‌ همچون بُراقي تيزرو توسط خضر طريقش رهسپار جمال رحيميت مي‌باشد.

 

 

جمال روحاني

898. قرآن، يَسارش سرايي‌ است آتشين و يمينش مكاني است نوراني و نهانش جمالي است روحاني.

 

 

*جمال زن

- جمال‌ زن‌، جلوه‌ عشق‌ است‌ و عشق‌، مرآت‌ عرفان‌ است‌ و عرفان‌، همچون‌ چشمهء‌ کوثر رویانندهء‌ حقایق‌ رب‌ می‌باشد.

 

 

جمال زيبنده رب

816. جمال زيبنده رب توسط عشق رؤيت مي‌شود.

 

 

جمال ظاهري استيلا

1007. جمال باطنی مریم، توسط زکریا(ع) و جمال ظاهری استیلا، به واسطه رافائل ترسیم گردید.

 

 

جمال قرآن

75. کمال عقل با عصای برهان، و کمال عشق با جمال قرآن ميسر می‌باشد.

911. جمال قرآن در مقابل گشاده‌رويانْ‌ عيان، و در برابر ترش‌رويان،‌ نهان است.

 

 

جمال مطلق

184. زن، طائر فردوس یا بُراق عشق به سوی جمال مطلق است؛ در حالي كه بال‌هاي آنان را همچون درندگان به شهوات پرپر می‌كنيم.

 

 

جمال مقربان

57. بوستان توسط صوت بلبلان و زيبایي پروانگان، و جنات به واسطه سخن ابرار و جمال مقربان، نیکو و خوشنما می‌باشد.

 

 

جمال مهدي(ع)

779. جمال مهدي(ع) همانند ماه در شب براي عارفان سحرخيز قابل رؤيت مي‌باشد.

 

 

جميل

407. خدا لطیف، ظریف، نظیف؛ خدا محبوب، معبود، معشوق؛ خدا جمال، جمیل، وجیه؛ خدا وجه زیبنده و لیلی زیباروی عشاق می‌باشد.

1132. عاشق از طريق معشوق جمالش را جميل مي‌نمايد.

1218. خورشید نسبت به ماه، جلال و ماه نسبت به زهره، جمال و زهره نسبت به کواکب، جمیل می‌باشد.

 

 

جن

132. راه‌های به سوی رحمان و شیطان دو راه مختلف است: راه صعودی و راه نزولی. راه صعودی برای ملائکه و روح، و راه نزولی برای جن و انس می‌باشد.

183. چنانچه انسان در آتش عشق همچون بلور، شفاف گردد، نظیر ملائکه و روح به‌سختی رؤیت می‌شود و چنانچه مانند سفال، تیره گردد، بسان جن و انس به‌آسانی رؤیت می‌شود.

263. صاحبان دین دو گروه‌اند: گروه اول جن و انس، گروه دوم ملائكه و روح‌ مي‌باشند.

315. فرموده: «تنزّل الملائکة و الرّوح»، نفرموده: «تنزّل الجن و الانس». دو گروه را برای هدایت دو گروه نازل کرده: گروه نور را برای هدایت گروه آتش، و گروه روح را برای هدایت گروه گِل.

412. ارواح طیب در بدن‌های طیب به صورت ملائکه و روح دوستانشان را به اعلی علیین، و اوراح خبیث در بدن‌های خبیث به صورت جن و انس دوستانشان را به اسفل سافلین می‌برند. 

507. آدميان گل‌هايي هستند كه در آخر، خوب‌هايشان همچون عطري خوشبو در آسمان با روح و ملائكه ، و بدهايشان همانند گلبرگي متعفن در زمين با جن و انس مي‌باشند.

623. جن از آتش، انس از گِل، مَلك از نور، و روح از عشق مي‌باشد.

627. اسرافيل براي جن و انس دو بار مي‌دمد: اول با صورت رحماني همه را پوشيده مي‌كُشد و در صور دوم با سيماي رحيمي‌ همه را برهنه زنده مي‌كند.

687. همان‌گونه كه خورشيد و ماه همواره با دو گام نور و ظلمت به وجه پيامبران و اوليا مي‌رسند، جن و انس هم پيوسته با دو گام شريعت و معرفت به وجه فرشتگان و قدسيان مي‌رسند.

853. جن از آتش سوزنده و انس از گِل چسبنده است. رغبت جن در شهوت و غضب، و رغبت انس در ثروت و منصب است.

949. همان‌گونه كه پروانه‌ها از جمع كِرم‌ها به سوي گلستان در سفرند، جن‌ها نيز از جمع دوزخيان به سمت جنّات در سفرند.

1146.تا جن از آتش به نور، و انس از گِل به روح نرسند، در دوزخ خشم و جهنم شهوت‌اند.

1177.شیطان به صورت جن دام‌های خود را در صراط پهن کرده. تنها ابرار و مقربان‌اند كه با دو بال عشق و فنا از آن می‌گذرند.

1207. اِنس از خاك و جن از آتش است. خاک توسط آب و آتش به واسطه نور شکل می‌یابد.

1215. در دنيا حوران پرده‌نشین را انسي و نه جنی لمس نكرده؛ به جز روح و ملائكه.

1227. زبان عقل از جانب مغز و زبان عشق از ناحیه قلب، هدایتگر جن و انس است.

*- آدمیان‌ توسط‌ شیاطین‌ جن‌ و انس‌ به‌ دور از هدایت‌ ملائکه‌ و روح‌، همچون‌ شب ‌ظلمانی‌ در غفلت‌ به‌ سر می‌برند، مگر آنان‌ که‌ از غفلت ‌سرای‌ دوزخ‌ جن‌ و انس‌، با هدایت‌ فرشتگان‌ ابرار رهایی‌ یافته‌ و در محرم‌سرای‌ بهشت‌ مقربین‌ روزی‌ می‌خورند.

 

 

جنّات

57. بوستان توسط صوت بلبلان و زيبایي پروانگان، و جنات به واسطه سخن ابرار و جمال مقربان، نیکو و خوشنما می‌باشد.

949. همان‌گونه كه پروانه‌ها از جمع كِرم‌ها به سوي گلستان در سفرند، جن‌ها نيز از جمع دوزخيان به سمت جنّات در سفرند.

1005. گلستانْ با لطافت پروانگان و نغمه بلبلان همراه است، جنات هم با طهارت مقربان و كلمات ابرار همراه مي‌باشد.

1201. همان‌گونه که صوت بلبل از بوستان به گوش‌ می‌رسد و آدم لذت مي‌برد، کلام اولیا نیز از جنات به گوش می‌رسد و آدم لذت مي‌برد.

 

 

جنايت

137. در گفت و شنودی که ماه با خورشید داشت، چنین عرض کرد: ای شمس! ای رازدار مهربان! از اینکه مرا با نور آفتاب عالم‌تاب خود روشن نمودی، سپاسگزارم؛ لیکن از آنجایی که سالیان طولانی است محرمانی در بین زمینیان و آسمانیان ندارم، رنجیده شده‌ام؛ چرا که به واسطه نور آفتاب که در ظلمت شب بر من تاباندی، زمینیان بر من شوریدند و آسمانیان از من بر حذر شدند. ای شمس! از این همه تفضل و عنایتی که بر من رواداشتی و مرا از تاریکی مطلق به روشنایی کامل منور ساختی، بسیار در حضورت شرمنده‌ام؛ اما افسوس! مهتاب لطافت من که نتیجه آفتاب عنایت توست، باعث شد که پرده از روی ظلمت زمینیان بر دارد و آن‌ها را به ظلم و جنایتشان رسوا گرداند و مرا به جُرم روشنایی مهتابم، سرزنش و توبیخ کنند و همین طور آسمانیان که به‌ظاهر، درخشنده جلوه می‌کردند، با رؤیت بدر کاملم آنچنان نسبت به من محو و بر حذر شدند که مجبور به کاهش نور مهتابم شدم.

 

 

جنبش

456. جذبه، نسيم روح‌بخشي است كه اگر در قلب وزيدن گيرد، آن را به جنبش در مي‌آورد.

 

 

جنبندگان

241. عصر ما بسان دریای پهناوری می‌باشد که آرامش آن توسط طوفان‌هاي هولناک ناپاکی‌ها از میان رفته و جنبندگان خود را توسط امواج سهمگین آنچنان با بی‌رحمی در اعماق خود غرق می‌کند که اثري از آن‌ها باقی نمی‌گذارد؛ مگر آن‌هایی که در سفینه نجات اولیای الهی می‌باشند.

1084. زن‌ها زمين‌هاي مختلفي هستند از براي مردان، و مردان باغبانان و كشاورزان و جنبندگاني مي‌باشند از براي زنان.

 

 

جنت حور

1066. راهيان كمال توسط نور از چشمه كوثر به جنت حور رهسپارند.

 

 

جنت نعيم

1016. چه سال‌ها كه در پرتو استقامت با نواي عشق در جنت نعيم ‌گذراندم.

*- خودمان‌ را با کوثر مطهر و روغن‌ مقدس‌ اولیای‌ الهی‌ تطهیر و مسح‌ کنیم‌ تا همچون‌ مقربان‌ جنت‌ نعیم‌ با یک‌ جرقهء‌ عشق‌، ملک‌ و ملکوت‌ را با نور خود منوّر نماییم‌.

 

 

جندالله

749. حزب‌الله توسط روح‌الله، جندالله مي‌باشد.

 

 

جنگل

431. همان‌گونه كه حيوانات در جنگل صورت زيبا را تشخيص نمي‌دهند، آدميان هم در شهر، سيرت زيبا را نمي‌شناسند.

 

 

جنگل جنبندگان

127. دنیا جنگل جنبندگان و زن‌ها همچون آب روان‌اند که توسط آشامیدن حیوانات آلوده شده‌اند. برای رفع آلودگی، از تصفیه‌خانه اولیای الهی بهره‌مند شویم.

220. دنیا جنگل جنبدگان است. آدم در آن همچون فرشته‌ای تنها در غربت به سر می‌برد.
بازگشت ...
مرتبط باموضوع :

 لطایف عارفانه استاد (ج)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 690 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (ج)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 689 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (ج)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 409 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (الف)  [ سه شنبه، 15 دي ماه، 1394 ] 656 مشاهده
 لطايف عارفانه استاد (س)  [ شنبه، 11 مهر ماه، 1394 ] 690 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .