نام کاربری:    رمز عبور:


صداي الاغ

1185. صدای الاغ در چمنزار، عَرعَر است و صدای بلبل در گلزار، چَهچَه مي‌باشد.

 

 

صداي بلبل

1185. صدای الاغ در چمنزار، عَرعَر است و صدای بلبل در گلزار، چَهچَه مي‌باشد.

 

 

صداي حمار

207. اكثريت مردم صدای حمار را بر صوت بلبل ترجيح مي‌دهند.

 

 

* صدقه

- بزرگ‌ترین‌ صدقه‌ در راه‌ خدا، دوری‌ از امیال‌ نفسانی‌ و نزدیکی‌ به‌ اعمال‌ الهی ‌می‌باشد.

 

 

صدمات

86. دنیا گردباد مهیبی است که صابران همچون کوهی استوار در برابر صدماتش می‌ایستند.

 

 

صدمات صراط

453. ارزش قلم در صفحات كتاب و ارزش قدم در صدمات صراط مي‌باشد.

 

 

صدمه

689. عارف اگر فقيه نباشد، به شريعت الهي آسيب مي‌رساند و همچنين فقيه اگر عارف نباشد، به معرفت رحماني صدمه مي‌زند.

 

 

صراط

756. الباب به سوي صراط‌اند، ابرار در صراط‌اند و مقربان صراط خداي رحمان‌اند.

860. صراط از هفت طبقه زمين به هفت طبقه آسمان مي‌باشد؛ از جايگاه آتشي به آسمان خاكي، از زمين خاكي به آسمان نباتي، از زمين نباتي به آسمان حيواني، از زمين حيواني به آسمان انساني،‌ از زمين انساني به آسمان ملكوتي، از زمين ملكوتي به آسمان جبروتي،‌ و از زمين جبروتي به آسمان لاهوتي. هر طبقه نسبت به طبقه بالاتر از خود، زمين،‌ و نسبت به طبقه پايين‌تر از خود، آسمان محسوب مي‌شود.

1177. شیطان به صورت جن دام‌های خود را در صراط پهن کرده. تنها ابرار و مقربان‌اند كه با دو بال عشق و فنا از آن می‌گذرند.

 

 

صراط انبياي الهي و اولياي رحماني

1153. از بين راه‌هاي بي‌نهايت، صراط مستقيم و صراط حميد تنها صراط انبياي الهی و اولیای رحمانی است.

 

 

صراط پسنديده رحيميت

879. زن، مظهر عشق است. عشق، آيينه معرفت و معرفت، صراط پسنديده رحيميت مي‌باشد.

 

 

صراط جحيم

1125. صراط حميد به سوي فضيلت، و صراط جحيم به سمت رذيلت مي‌باشد.

 

 

صراط حميد

630. فرشتگان منور و ارواح مطهر به صورت‌هاي ابرار و مقربان، هاديان صراط مستقيم و صراط حميد مي‌باشند.

647. براي سبقت در صراط حميد كثيري توسط غرورْ محروم، و قليلي به واسطه خشوعْ مسرور مي‌باشند.

720. حقيقت، چراغ منوري است كه توسط آن صراط مستقيم و صراط حميد و سيماي رحماني و سيماي رحيمي مشخص مي‌گردد.

1074. صراط مستقيم توسط عقل، و صراط حميد توسط عشق نمايان مي‌گردد.

1125. صراط حميد به سوي فضيلت، و صراط جحيم به سمت رذيلت مي‌باشد.

1153. از بين راه‌هاي بي‌نهايت، صراط مستقيم و صراط حميد تنها صراط انبياي الهی و اولیای رحمانی است.

1189. دوست مهربانی که با او در نزاعي، روح مقدسی است که تو را به صراط حمید می‌برد.

*- ناهمواری های‌ صراط‌ حمید، بدون‌ طریقت‌ مهدی‌(ع‌) و دم‌ مسیحایی‌ اولیای‌ خدا هموار نخواهد شد.

 

 

صراط حور

1120. ابرار، در صراط نورند و مقربين، در صراط حور مي‌باشند.

 

 

صراط خداي رحمان

756. الباب به سوي صراط‌اند، ابرار در صراط‌اند و مقربان صراط خداي رحمان‌اند.

 

 

صراط راهيان جمال

862. هفت طبقه آسمان و زمين،‌ صراط راهيان جمال است؛ مكان آتشي براي آسمان خاكي،‌ زمين خاكي براي آسمان نباتي، ‌زمين نباتي براي آسمان حيواني، زمين حيواني براي آسمان انساني، زمين انساني براي آسمان ملكوتي، ‌زمين ملكوتي براي آسمان جبروتي، زمين جبروتي براي آسمان لاهوتي كه فيوضات رحماني و رحيمي است.

 

 

صراط كمال

596. صراط كمال همچون نردباني است كه پله‌هاي صعودش صبر مي‌باشد.

 

 

صراط مستقيم

720. حقيقت، چراغ منوري است كه توسط آن صراط مستقيم و صراط حميد و سيماي رحماني و سيماي رحيمي مشخص مي‌گردد.

1069. هر طرف، وجه الله است؛ مگر وجه الرحمن كه در صراط مستقيم نمايان است.

1074. صراط مستقيم توسط عقل، و صراط حميد توسط عشق نمايان مي‌گردد.

1153. از بين راه‌هاي بي‌نهايت، صراط مستقيم و صراط حميد تنها صراط انبياي الهی و اولیای رحمانی است.

*- به‌ درستی ‌که‌ هادیان‌ صراط‌ مستقیم‌، همانا فرشتگان‌ ابرارند که‌ از چهار صراط‌ عالم ‌ملک‌: جمادی‌، نباتی‌، حیوانی‌ و انسانی‌ عبور کرده‌اند. تکیه‌ کنندگان‌ بر بال‌ فرشتگان‌ ابرار، نجات‌ یافتگان‌ عالم‌ ملک‌ می‌ باشند.

*- پیمودن‌ صراط‌ مستقیم‌ که‌ فرمودند: از مو باریک‌تر، از لبهء‌ شمشیر تیزتر و از شب ‌ظلمانی‌ تاریک‌تر است‌، محال‌ می‌باشد؛ چون‌ آدمیان‌ یا بهائم‌ هستند و یا کودکانی‌ بیش ‌نیستند و پیمودن‌ صراط‌ مستقیم‌ تنها با اولیای‌ الهی‌ میسر می‌باشد.

*- جلوهء‌ مهتاب‌ گونهء‌ ولایت‌ در صراط‌ مستقیم‌ مشهود است‌.

*- کسانی‌ صراط‌ مستقیم‌ را می‌پیمایند که‌ با اولیای‌ الهی‌، آب‌ زندگانی‌ را در ظلمات ‌بنوشند و به‌ فنای‌ از نفس‌ و بقای‌ به‌ روح‌ برسند.

*- چون‌ مردم‌ در خواب‌اند، نیازی‌ به‌ شیطان‌ نیست‌ که‌ بر صراط‌ مستقیم‌ کمین‌ کند. آدم‌ خواب‌ بر هر صراطی‌ می‌باشد، الا بر صراط‌ مستقیم‌.

 

 

صراط نور

1120. ابرار، در صراط نورند و مقربين، در صراط حور مي‌باشند.

 

 

صعود

329. تخطی ابلیس به جهت آدم(ع) و تخطی آدم(ع) به موجب ابلیس باعث گردید که آن‌ها پس از هبوط از بهشت، در کشاکش یکدیگر به صعود و سقوط برسند.

672. راهيان جمال در بين آدميان، از آتش عشق همچون شهاب‌سنگ‌ها به سمت خضراي زمين صعود مي‌كنند.

708. آدميان مابين آسمان و زمين‌اند؛ يا توسط صورت صعود و يا به واسطه عورت سقوط مي‌كنند.

717. سُرور آدميان در صعودشان و صعودشان در وجوهشان مي‌باشد.

1061. محمد بن عبدالله(ص) علي بن ابيطالب(ع) را آنچنان در آسمان‌هاي كمال صعود داد كه خود از حقيقتش در سدرة المنتهي لرزيد.

 

 

صعود و نزول نفس ها

‌817. دل‌ها جايگاه بهشت يا دوزخ است. صعود و نزول نفس‌ها پديدآورنده جايگاه‌ها مي‌باشند.

 

 

صفات

432. حقايق غيب در ذات همچون حقايق آسمان در شب است؛ همچنان‌كه حقايق شهود در صفات همچون حقايق زمين در روز مي‌باشد.

635. نور در ذات از عالم امر، و روح در صفات از عالم خلق مي‌باشد.

1173. خداوند ذاتش در صفاتش، صفاتش در افعالش، افعالش در اسمایش و اسمایش در اجسامش تجلی کرده.

 

 

صف اوساط

356. خوبان به ظن خود مرا بد می‌دانند. بدان نيز به خیال خود مرا خوب می‌دانند. من مابین خوبان و بدان در صف اوساط هستم.

 

 

صفاي بهشت

869. سالك راه يا در پناه بهشت، يا در صفاي بهشت و يا در جمال بهشت مي‌باشد.

 

 

صفاي دل

933. صوفي، صفاي دل را در خلوت خود ميسر مي‌بيند.

 

 

صفحات تاريخ

803. عشق را لمس كردم و بر صفحات تاريخ رقم زدم و از آن جز سيماي زيبنده نيافتم.

 

 

صفحات كتاب

453.  ارزش قلم در صفحات كتاب و ارزش قدم در صدمات صراط مي‌باشد.

806. نويسندگان «فروغ محفل روح‌ الله»،‌ انديشه‌هاي باطني خود را توسط قلم‌هايشان بر صفحات كتاب به ظهور خواهند رساند.

 

 

صفحات كتاب وحدت

878. كثرت، صفحات كتاب وحدت است كه در آن چيزي بدون حكمت و عبرت نمي‌باشد.

 

 

صفحات كاغذ

802. قلم‌هايي كه با نور مهتاب مزين گرديده،‌ در تاريخ بر صفحات كاغذ مي‌درخشند.

1041. اگر آدمیان همانند صفحات کاغذ با جوهر معنوي اولیای الهی نوشته گردند، نظیر کتاب‌های آسمانی مقدس می‌گردند.

 

 

صلح

330. ذریه آدم(ع) و ابلیس در زمین، دو جلوه متضادند که در عین قهر و صلح، نیازمند یکدیگر می‌باشند.

894. خورشيد طلوع كرد و صُلح و قهرش بر خاكيان ظاهر گشت.

 

 

صليب

680. عيسي(ع) و حواريونش توسط امت موسي(ع)، و علي(ع) و فرزندانش توسط امت محمد(ص) به صليب و شهادت كشيده شدند.

 

 

صوت بلبل

207. اكثريت مردم صدای حمار را بر صوت بلبل ترجيح مي‌دهند.

1201. همان‌گونه که صوت بلبل از بوستان به گوش‌ می‌رسد و آدم لذت مي‌برد، کلام اولیا نیز از جنات به گوش می‌رسد و آدم لذت مي‌برد.

 

 

صوت بلبلان

57. بوستان توسط صوت بلبلان و زيبایي پروانگان، و جنات به واسطه سخن ابرار و جمال مقربان، نیکو و خوشنما می‌باشد.

 

 

* صوت‌ داوودی

ـ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ صورت‌ انسانی‌ باید در ولایت‌ اولیا صوت‌ داوودی‌ آموخت‌.

 

 

* صوت زیبا

- اگر انسان‌ مکانی‌ نیافت‌ که‌ صوت‌ زیبا را بشنود، صدای‌ حمار هم‌ برایش‌ نشاط‌آور می‌شود.
بازگشت ...
مرتبط باموضوع :

 لطايف عارفانه استاد (ص)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 1331 مشاهده
 لطايف عارفانه استاد (ص)  [ چهارشنبه، 1 بهمن ماه، 1393 ] 742 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (الف)  [ سه شنبه، 15 دي ماه، 1394 ] 263 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (م)  [ يكشنبه، 8 تير ماه، 1393 ] 593 مشاهده
 لطايف عارفانه استاد (ع)  [ پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348 ] 1565 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .