نام کاربری:    رمز عبور:


صُور

627. اسرافيل براي جن و انس دو بار مي‌دمد: اول با صورت رحماني همه را پوشيده مي‌كُشد و در صور دوم با سيماي رحيمي‌ همه را برهنه زنده مي‌كند.

 

 

صور اولياي الهي

108. دنیا قبرستانی است و مردم همچون مردگانی هستند که با صُور اولیای الهی زنده شده، شنونده و بیننده اعمال خویش می‌شوند.

 

 

صورت

116. مردم توسط تصویرگران الهی و نقش‌آفريني اولیای رحمانی، صورت‌هایشان شکل می‌گیرد.

195. نشان آدمیان، لحن کلامشان است كه توسط صورت‌هایشان به ظهور مي‌رسد.

219. توجه به صورت، سبب محبت و فتوت است و توجه به عورت، سبب شهوت و غضب می‌باشد.

251. همان‌گونه که لذات شهوات از عقل و علم نشأت می‌گیرد، لذات نعمات هم از عشق و معرفت صورت می‌پذیرد.

264. عشق یا بهشتی است یا دوزخی. منشأ عشق بهشتی، صورت و منشأ عشق دوزخی، عورت می‌باشد.

398. انسان در سیرت و صورت، مظهر تام زیبایی است که در غیب و شهود هيچ زيبايي راضی کننده او نمی‌باشد.

416. حقایق ملکوت در صورت، و حقایق مُلک در عورت مي‌باشد.

429. مراتب كمال از حيوانيت تا انسانيت، از عورت تا صورت مي‌باشد.

430. صورت و عورت، نماي دو درگاه بهشت و دوزخ است از براي آدميان.

468. عورت و صورت، دو نماد مُلك و ملكوت مي‌باشند.

469. عورت و صورت، دو كتاب مختلف است براي شناخت مُلك و ملكوت.

470. عورت و صورت، دو روزنه جداگانه براي مُلك و ملكوت مي‌باشد.

471. رمز و راز مُلك و ملكوت توسط عورت و صورت نمايان مي‌گردد.

494. آخر الزمان هنگامي‌ است كه آدميان عورت‌ها را نسبت به صورت‌ها ترجيح مي‌دهند.

522. نفس به سوي عورت، عقل به سوي صورت، و عشق به سوي سيرت مي‌رود.

523. عقل همانند اسب دونده و عشق بسان براق پرنده، جوينده و يابنده صورت و سيرت خود مي‌باشند.

540. عشق، آتشي است كه شعله‌اش در صورت، و نورش در سيرت، و كمالش در صحبت آشكار مي‌گردد.

603. خداوند توسط رحمانيتش، چراغي همچون خورشيد و فروغي همانند ماه و صورتي همچون محمد(ص) و سيرتي همانند علي(ع) دارد.

643. خدا به آدم(ع) فهماند كه در بهشت به سمت صورت رود؛ نه در جهت عورت.

644. فرار حوا از آدم(ع) توسط عورت بود؛ نه صورت.

678. با غروب خورشيد محمدي(ص) در رسالت، و غروب خورشيد خميني(س) در ولايت، نقاب‌هاي ظلمت بر روي چهره‌ها كشيده شد و صورت‌ها در زير نقاب‌ها توسط روش‌ها به شكل‌هاي گوناگون در آمد.

708. آدميان مابين آسمان و زمين‌اند؛ يا توسط صورت صعود و يا به واسطه عورت سقوط مي‌كنند.

725. توسط عشق، چشم‌ها و دل‌ها از سمت صورت به طرف سيرت مي‌رود.

907. خداوند پس از آفريدن سه عالم،‌ در عالم چهارم صورت خود را آشكار نمود.

915. همچنان‌كه زشتي‌ها و زيبايي‌ها توسط صورت‌ها آشكار است، در آخرت هم زشتي‌ها و زيبايي‌ها به واسطه صورت‌ها نمايان مي‌گردد.

917. همان‌طور كه در دنيا صورت‌ها آشكار است،‌ در آخرت هم عورت‌ها نمايان مي‌باشد.

920. لذت ‌دوزخيان به عورت، و لذت‌ بهشتيان به صورت مي‌باشد.

981. طعام بهشتيان توسط صورت،‌ و طعام دوزخيان توسط عورت است.

998. اكثريت آدميان صورت‌ها را براي عورت‌ها و عورت‌ها را براي شهوت‌هايشان مي‌پسندند.

1040. عشق براي صورت می‌جوشد، نفس براي عورت می‌خروشد.

1073. همان‌طور كه انسان براي ديدن صورت نياز به آيينه مخلوق دارد، براي ديدن سيرت نياز به آيينه خالق دارد.

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

1080. اكثريت آدميان به صورتْ زيبا و در باطنْ زشت مي‌باشند.

1139. صورت‌ها را براي شستشو به سوي دل‌هایي ببريد كه چشمه‌سار كوثر عشق است.

1193. عورت و صورت، دو نشان مُلک و ملکوت است که توسط آن‌ها دوزخ و بهشت نمايان می‌شوند.

* - اگر می‌خواهیم‌ بدانیم‌ که‌ چه‌ صورتی‌ داریم‌، توسط‌ اولیای‌ الهی‌، چراغ‌ الله‌ و نور رحمان‌ را در قلبهایمان‌ روشن‌ کنیم‌.

* - هر موجودی‌ صورتگر است‌ و دارای‌ صورتی‌ می‌باشد؛ ابراهیم‌ در ملکوت ‌آسمانها و زمین‌، قهرمان‌ صورت‌ و صورتگری‌ می‌باشد. و هر موجودی‌ تسلیم‌ کننده‌ است‌؛ ابراهیم‌ در ملکوت‌ آسمانها و زمین‌، قهرمان‌ تسلیم‌ کنندگان‌ است‌.

 

 

صورت آدم(ع)

734. صورت آدم(ع) مرآت جمال بود كه توسط اسماء سرافكنده شد و به واسطه كلمات سرافراز گرديد.

* - هر انسانی‌ که‌ صورت‌ آدمیت‌ پیدا کرد، صراط‌ مستقیم‌  و شب‌ قدر و صاحب‌ اسم ‌اعظم‌ الهی‌ می‌باشد.

 

 

صورت باطني

261. زبان هر انسانی بيانگر صورت باطنی او و زبان هر حیوانی نشانگر صورت ظاهری‌ او می‌باشد.

385. دنیا دو صورت دارد: صورت باطنی آن نورانی، و صورت ظاهری آن ظلمانی می‌باشد.

 

 

صورت بندگان

476. از بزرگ‌ترين تفضل پروردگار است كه وجه خود را در صورت بندگانش آشكار كرده.

 

 

صورت جمال

449. خداوند صورت جمالش را در سيماي ابرار، و صورت جميلش را در سيماي مقربان به ظهور رسانيد.

477. خداوند در باطن به صورت جميل، و در ظاهر به صورت جمال هدايتگر بندگانش مي‌باشد.

 

 

صورت جميل

449. خداوند صورت جمالش را در سيماي ابرار، و صورت جميلش را در سيماي مقربان به ظهور رسانيد.

477. خداوند در باطن به صورت جميل، و در ظاهر به صورت جمال هدايتگر بندگانش مي‌باشد.

 

 

صورت رحماني

627. اسرافيل براي جن و انس دو بار مي‌دمد: اول با صورت رحماني همه را پوشيده مي‌كُشد و در صور دوم با سيماي رحيمي‌ همه را برهنه زنده مي‌كند.

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

 

 

صورت رحيمي

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

 

 

صورت زيبا

431. همان‌گونه كه حيوانات در جنگل صورت زيبا را تشخيص نمي‌دهند، آدميان هم در شهر، سيرت زيبا را نمي‌شناسند.

1163. همان‌طور که عالِمْ صورت زیبا را تشخیص می‌دهد، عارف نيز سيرت زیبا را تشخیص می‌دهد.

 

 

صورت شيطاني

93. ملکوتیان و مُلکیان دو گروه متضادند که در کشاکش يكديگر عده قلیلی را با سیمای رحمانی و عده کثیری را به صورت شیطانی به سمت نور و ظلمت مي‌برند.

 

 

صورت ظاهر

819. عشق الهي، سيرت زيبايي است كه توسط عشق مجازي، صورت ظاهر آن آشكار مي‌گردد.

 

 

صورت ظاهري

261. زبان هر انسانی بيانگر صورت باطنی او و زبان هر حیوانی نشانگر صورت ظاهری‌ او می‌باشد.

385. دنیا دو صورت دارد: صورت باطنی آن نورانی، و صورت ظاهری آن ظلمانی می‌باشد.

 

 

صورت عالمان

580. صورت عالمان در زير نقاب، با كلمات اوليا آشكار مي‌گردد.

 

 

صورت مؤمن و كافر

604. صورت مؤمن و كافر در دنيا شبيه و در آخرت گوناگون مي‌باشد.

 

 

صورت مه­رويان فريبنده ملك

544. طراوتِ سيماي زيبنده ملكوت، در صورت مه‌رويان فريبنده مُلك نمايان است.

 

 

صورت واقعي

604. از بزرگ‌ترين الطاف پروردگار است كه آدميان را از بين جمله مخلوقات به صورت انسان آفريده تا به واسطه چراغ عقل به صورت واقعي خودشان برسند.

1171. دلسوزترین مردم آن‌هایند که صورت واقعی ما را به ما می‌نمایانند.

*- در محشر برهنه‌ بودن‌ هر کس‌، آشکار شدن‌ صورت‌ واقعی‌ اوست‌ و صورت‌ واقعی‌ هر کس‌، لباس‌ حقیقی‌ او می‌باشد.

 

 

صورت واقعي مردمان

22. برای اهل بصیرت، صورت واقعی مردمان در کلمات آنان آشکار است.

 

 

صورت هاي ابرار و مقربان

630. فرشتگان منور و ارواح مطهر به صورت‌هاي ابرار و مقربان، هاديان صراط مستقيم و صراط حميد مي‌باشند.

 

 

صورت هاي انساني

550. در آخرت، صورت‌هاي انساني با دو شكل ابرار و مقربين شناخته مي‌شوند.

703. بزرگ‌ترين لطف الهي نسبت به بندگان، صورت‌هاي انساني آنان است و بهترين لطف بندگان نسبت به خودشان، سيرت آدميتشان مي‌باشد.

 

 

صورت هاي جسماني

918. همان‌گونه كه صورت‌هاي جسماني توسط آب پاك مي‌شود، ‌صورت‌هاي روحاني هم به واسطه كوثر مطهر مي‌گردد.

 

 

صورت هاي رحماني

549. در قيامت، صورت‌هاي رحماني از ابرار و صورت‌هاي رحيمي از مقربان مي‌باشد.

 

 

صورت هاي رحيمي

549. در قيامت، صورت‌هاي رحماني از ابرار و صورت‌هاي رحيمي از مقربان مي‌باشد.

 

 

صورت هاي روحاني

918. همان‌گونه كه صورت‌هاي جسماني توسط آب پاك مي‌شود، ‌صورت‌هاي روحاني هم به واسطه كوثر مطهر مي‌گردد.

 

 

صورت هاي گوناگون

122. انسان‌ها کودکان متولد شده بی‌رنگ‌ هستند که در اثر اعمالشان شتابان به سوی تولدي دوباره و صورت‌هايي گوناگون مي‌باشند.

409. آدمیان صورت‌هاي گوناگونی هستند که مي‌بايد توسط اولياي رحماني به وجه زیبنده رحيمي برسند.

619. اعمال بد و خوب آدميان در دوزخ و بهشت همانند صورت‌هاي گوناگون، زشت و زيبا مي‌باشد.

684. با غروب خورشيد مغرب، آدميان به سبب نيات و اعمالشان، در پشت پرده ظلمت به راه‌ها و صورت‌هاي گوناگون كشيده شدند.

 

 

صورت هاي واقعي آدميان

921. همان‌گونه كه در دنيا صورت‌هاي واقعي حيوانات توسط نور خورشيد نمايان است، در آخرت هم صورت‌هاي واقعي آدميان به واسطه نور محمد(ص) آشكار مي‌گردد.

 

 

صورت هاي واقعي حيوانات

921. همان‌گونه كه در دنيا صورت‌هاي واقعي حيوانات توسط نور خورشيد نمايان است، در آخرت هم صورت‌هاي واقعي آدميان به واسطه نور محمد(ص) آشكار مي‌گردد.

 

 

صوفي

892. صوفي در راه فنا و ساقي در حال بقا به سر مي‌بَرد.

931. فرق بين صوفي و عارف آن است كه صوفي در نهان و عارف در عيان است.

933. صوفي، صفاي دل را در خلوت خود ميسر مي‌بيند.

 

 

صيد

311. آدمیان همچون صید در دام شیادان و كمند صیادان قرار گرفته‌اند.
بازگشت ...
مرتبط باموضوع :

 لطایف عارفانه استاد (ن)  [ يكشنبه، 18 خرداد ماه، 1393 ] 626 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (چ)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 486 مشاهده
 لطايف عارفانه استاد (س)  [ شنبه، 11 مهر ماه، 1394 ] 504 مشاهده
 لطايف عارفانه استاد (خ)  [ جمعه، 4 دي ماه، 1394 ] 665 مشاهده
 لطایف عارفانه استاد (گ)  [ سه شنبه، 31 شهريور ماه، 1394 ] 900 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .